Kampuskamari

Kampuskamari – teorian ja käytännön kasvualusta

Kampuskamari-yhteistyö Tampereen kauppakamarin yritysten ja Tampereen yliopiston välillä on ollut menestyksekkäästi toiminnassa muutaman vuoden.

Yhteistyötä tehdään erityisesti viiden teeman ympärillä:
Asiakaslähtöisyys - asiakkuudet, asiakasarvo ja asiakaskokemus
Vastuullinen ja kestävä liiketoiminta
Yrityksen sopimukset
Turvallisuus johtamisen työvälineenä
Tietointensiiviset palvelu ja liiketoiminnan digitalisaatio

Kampuskamari yhdistää Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset ja yliopiston laaja-alaisesti liiketoimintaan liittyvät opintojaksot. Mukana olevat opintojaksot valitaan yritysten osoittaman aihepiirejä koskevan kiinnostuksen perusteella. Opintojaksoja on mukana ainakin yritysten markkinoinnista, johtamisesta, yritysjuridiikasta, vastuullisesta liiketoiminnasta, riskienhallinnasta, teollisuustaloudesta sekä talous- ja tietojohtamisesta.

Yhteistyömuotoina harjoitustyöt (case) ja yritysvierailut

Harjoitustöiden osalta opiskelijaryhmä tulee toteuttamaan yritykseenne case-tyyppisen harjoitustyön opintojakson teemaan liittyen. Yritysvierailujen osalta toivomme yrityksistä edustajia kertomaan vapaamuotoisesti opintojakson teemasta tai opiskelijat voivat tulla vierailemaan yritykseenne. Yhteistyö järjestetään aina niin, että yrityksiltä yhteistyöhön kuluva aika pysyy kohtuullisena.

Ilmoita kiinnostuksestasi yhteistyöhön

Kampuskamari on osoittautunut toimivaksi yhteistyömuodoksi. Toivottavasti mahdollisimman moni yritys lähtee mukaan toimintaan tänä syksynä. Kiinnostuksen ilmaisemiseksi riittää kyllä-vastaus oheisen lomakkeen avulla. Mielellään otamme vastaan toiveita yhteistyömuodoista ja aihepiireistä, jotka yritystä erityisesti kiinnostavat. Yhteistyöstä kiinnostuneisiin yrityksiin olemme yhteydessä syksyn tai kevään aikana.

Janne Ruohonen
Yritysoikeuden professori oa. (UEF), yliopistonlehtori (TAU) Johtamisen ja talouden tiedekunta, Tampereen yliopisto janne.ruohonen@tuni.fi // 040 5422 682