Vaikuttaminen

Tampereen kauppakamari on aktiivinen pirkanmaalainen vaikuttaja, joka keskittyy edunvalvonnassaan elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen. Työssä korostuu vahva alueellinen rooli.

Tampereen kauppakamari on ainut itsenäisesti toimiva, koko Pirkanmaan elinkeinoelämän etuja ajava organisaatio. Keskeisimpiä edunvalvonnan työkaluja ovat esimerkiksi Vaikuttamissuunnitelma, valiokuntatyöskentely ja erilaiset selvitykset ja julkaisut.

Kauppakamari harjoittaa edunvalvontaa myös olemalla aktiivisesti mukana elinkeinoelämän edustajana ja asiantuntijana erilaisissa yhteisöissä ja yhteistyöryhmissä.