Hhj-Koulutus

Aikataulut ja ilmoittautumiset HHJ koulutuksiin:


Hyväksytty hallituksen jäsen (HHJ) -kokonaisuus

Hyvällä hallitustyöllä edistetään yritystoimintaa ja tuetaan pk-yritysten kasvua sekä luodaan uusia työpaikkoja ja säilytetään jo olemassa olevia. Yrityksen kasvu, kansainvälistyminen, uudistuminen, tuotteiden kaupallistaminen ja markkina-alueiden laajentaminen tarvitsevat tuekseen eri alojen kokeneita asiantuntijoita ja liiketoimintaosaajia. Erilaisissa yrityksen kehitysvaiheissa kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdoksissa, omistajamuutoksissa, kansainvälistymisessä ja markkinahäiriöissä tarvitaan osaavaa ja yhteistyökykyistä hallitusta.

HHJ-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Se sopii sekä hallitustyötä jo tekeville henkilöille tai sitä harkitseville ja auttaa myös yrittäjiä ja yritysjohtajia hyödyntämään hallitustyöskentelyä entistä paremmin. HHJ-kurssi kestää viisi iltapäivää, joka sisältää myös ryhmätyöpäivän ja Hyvä hallitustyö-kirjan. Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpanoa, roolia, vastuita, riskienhallintaa ja työskentelytapoja erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja käytännönläheisesti yritysesimerkkien avulla.

Puolipäiväinen HHJ-johdanto hallitustyöhön -koulutus sisältää tiiviin kokonaisuuden pk-yrityksen hallituksen tehtävistä, toiminnasta ja vastuista. Sisältönä on myös osakeyhtiöiden hallitustyöskentely yleisesti niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Pk-yrityksen hallituksen puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Puheenjohtajalla pitää olla kyky kehittää omaa ja hallituksen jäsenten hallitustyöskentelyn osaamista, sillä toimiva hallitus on osakeyhtiön voimavara ja suunnannäyttäjä. HHJ-puheenjohtajakurssi on kestoltaan puolitoista päivää.

HHJ-koulutuksen taustaa

Tuoreita HHJ-kurssitodistuksen saaneita


HHJ-tutkintopäivä Tampereella

HHJ-alumniseminaaripäivä Tampereella

HHJ-kurssin ja HHJ-puheenjohtajakurssin suorittaneille järjestetään yhteinen valtakunnallinen HHJ-alumniseminaari vuosittain Tampereella. Seminaarissa osallistujat verkostoituvat ja päivittävät tietojaan hallitustyöskentelystä. Kauppakamarit järjestävät myös HHJ-alumnitapaamisia HHJ-kurssin suorittaneille.­­­

Lisätietoja ja ilmoittautuminen www.hhj.fi.

KOULUTUKSET TAMPEREELLA