Strategia

YHTEISTYÖ

Tampereen kauppakamari tunnetaan kansainvälisesti, kansallisesti ja alueellisesti hyvänä ja tasokkaana yhteistyökumppanina. Henkilöstö ja luottamushenkilöt toimivat vaikuttamistehtävissään verkostoituneesti ja yhteistyökykyisesti. Olemme joustavia, avuliaita ja avoimia yhteistyössä niin jäsenten, asiakkaiden, luottamushenkilöiden, sidosryhmien kuin kollegoidenkin kesken.


JATKUVA KEHITTYMINEN

Tampereen kauppakamari kehittyy maailman ja toimintaympäristön mukana. Henkilöstö ja luottamushenkilöt suhtautuvat proaktiivisesti muutoksiin. Jokainen etsii jatkuvasti mahdollisuuksia kehittää toimintaansa ja tuo ideansa julki.


LUOTETTAVUUS

Tampereen kauppakamari on kauppakamarilakia korkeatasoisesti noudattava elinkeinoelämän kehittäjä. Henkilöstö ja luottamushenkilöt noudattavat toiminnassaan avoimuutta ja ennakoitavuutta siten, että olemme aina luotettava toimija. Jokainen pyrkii työssään ajantasaisuteen ja oikea-aikaisuuteen.


TULOKSELLISUUS

Tampereen kauppakamarin tavoitteena ovat kilpailukykyinen aluetalous, kestävä kehitys ja kustannustehokas julkinen sektori Pirkanmaalla. Henkilöstö ja luottamushenkilöt tekevät edunvalvontatyötä asiakaslähtöisesti ja ammattimaisesti. Edunvalvontatyön tavoitteet kirjataan vuosittain vaikuttamissuunnitelmaan, jonka jokainen tuntee ja pyrkii sen tavoitteisiin omassa työssään.


OSAAMINEN

Tampereen kauppakamari tarjoaa ja järjestää alueellisesti laadukkaita tilaisuuksia elinkeinoelämän edustajille heidän osaamisensa kehittämiseksi ja ajantasaistamiseksi. Henkilöstö ja luottamushenkilöt ovat asiantuntijoita, joiden osaamista asiakkaat, jäsenet ja ympäröivät yhteisöt tai sidosryhmät voivat hyödyntää. Jokainen meistä varmistaa tehtäviensä vaatiman tason kehittäen omaa osaamistaan ja tuo ideansa julki.


Tampereen kauppakamarin strategiassa näkyvät kauppakamarijärjestön yhteiset strategiset tavoitteet, maakunnan kehittämistarpeet sekä kauppakamarilain asettamat velvoitteet. Strategian kehittämisestä vastaa hallitus, eikä sillä ei ole julkilausuttua voimassaoloaikaa, vaan strategiaa tarkastellaan vähintään kerran vuodessa ja päivitetään aina tarvittaessa. Tampereen kauppakamarin toimintasuunnitelma ja vaikuttamissuunnitelma julkistetaan vuosittain. Vaikuttamissuunnitelma toteutetaan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa.

Kauppakamarit kehittävät kauppakamarilain mukaisesti alueensa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja hoitavat lakiin perustuvia julkisia tehtäviä. Keskuskauppakamari tukee kauppakamareiden toimintaa, kehittää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä koko maassa sekä hoitaa sille säädettyjä julkisia ja itsesääntelytehtäviä.


Kauppakamarijärjestön strategia (887 kB)