Hallitus ja valiokunnat

Kauppakamarit hyödyntävät palvelutarjonnassaan asiantuntemusta, joka syntyy kauppakamarin vaikuttamis-­ ja edunvalvontatyön tuloksena tuottaen jäsenilleen riittävät ja hinnaltaan kilpailukykyiset koulutus-, neuvonta-, kustanne- ja kansainvälistymispalvelut. Kauppakamareiden toimintaan sitoutuneet jäsenet ja luottamushenkilöt luovat edellytykset järjestön olemassaololle. Tavoitteena on varmistaa jäsenkunnan edustavuus ja vaikuttavuus niin toimialan, yrityskoon kuin sijainninkin suhteen.


​​​​​​​