Hallitus ja valiokunnat

Kauppakamarit hyödyntävät palvelutarjonnassaan asiantuntemusta, joka syntyy kauppakamarin vaikuttamis-­ ja edunvalvontatyön tuloksena tuottaen jäsenilleen riittävät ja hinnaltaan kilpailukykyiset koulutus-, neuvonta-, kustanne- ja kansainvälistymispalvelut. Kauppakamareiden toimintaan sitoutuneet jäsenet ja luottamushenkilöt luovat edellytykset järjestön olemassaololle. Tavoitteena on varmistaa jäsenkunnan edustavuus ja vaikuttavuus niin toimialan, yrityskoon kuin sijainninkin suhteen.

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää


​​​​​​​