Hallitus ja valiokunnat

Kauppakamarit hyödyntävät palvelutarjonnassaan asiantuntemusta, joka syntyy kauppakamarin vaikuttamis-­ ja edunvalvontatyön tuloksena tuottaen jäsenilleen riittävät ja hinnaltaan kilpailukykyiset koulutus-, neuvonta-, kustanne- ja kansainvälistymispalvelut. Kauppakamareiden toimintaan sitoutuneet jäsenet ja luottamushenkilöt luovat edellytykset järjestön olemassaololle. Tavoitteena on varmistaa jäsenkunnan edustavuus ja vaikuttavuus niin toimialan, yrityskoon kuin sijainninkin suhteen.

Hallitus

Lue lisää

Aluesuunnittelu- ja liikennevaliokunta

Lue lisää

Finanssivaliokunta

Lue lisää

ICT-valiokunta

Lue lisää

Kaupan valiokunta

Lue lisää

Laki- ja verovaliokunta

Lue lisää

Matkailu- ja tapahtumavaliokunta

Lue lisää

OSAAMIS- JA TYÖELÄMÄvaliokunta

Lue lisää

Palveluvaliokunta

Lue lisää

Teollisuusvaliokunta

Lue lisää

Uuden liiketoiminnan valiokunta

Lue lisää

Vaalivaliokunta

Lue lisää

Lue lisää


​​​​​​​