Yritysten tunnelmat heikentyneet, valoisimmat näkymät palvelualoilla

Tunnelmat ovat synkimmät kaupan ja rakentamisen toimialoilla, joilla selvästi yli puolet vastaajista luonnehti tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi.

Yritysten arviot toimialansa tunnelmista ovat heikentyneet kaikilla aloilla. Kauppakamarien tuoreessa kyselyssä 37 prosenttia yrityksistä kuvailee tunnelmia pessimistiseksi, kun vielä kesäkuussa luku oli 27 prosenttia.

Tunnelmat ovat synkimmät kaupan ja rakentamisen toimialoilla. Molemmilla toimialoilla selvästi yli puolet vastaajista luonnehti oman toimialan tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi.

Toimialoista myönteisimmät tunnelmat löytyivät edelleen palvelualoilta, mutta sielläkin optimistiseksi tunnelmia kuvaavien vastaajien osuus oli pienentynyt lähes kymmenen prosenttiyksikköä kesäkuusta.

Hyvä työllisyys kannattelee jossain määrin taloutta, mutta kipupisteitä ovat pitkäaikaistyöttömyyden korkea taso ja yritysten rekrytointivaikeudet. Kasvavat korkomenot ja kiristynyt rahoituspolitiikka heikentävät investointihaluja, mutta Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan tulokset eivät toistaiseksi tue tulkintaa ainakaan syvemmästä taantumasta.

– Yritysten suhdanneodotukset ovat heikentyneet selvästi, mutta romahduksesta ei voi puhua. Liikevaihdon ja työllisyyden kohtalaisen hyvään kehitykseen riittää edelleen luottoa useimmissa yrityksissä. Suhdanneodotuksia koskevat arviot ovat silti kyselyn kaikilla osa-alueilla vaisumpia verrattuna kolme kuukautta sitten tehtyyn edelliseen kyselyyn, Appelqvist sanoo.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 5.-7.9.2022 ja siihen vastasi 2658 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.

Sota tekee hallaa vientinäkymille

Kyselyssä hieman yli puolet vastaajista arvioi investointiensa olevan samalla tasolla kuin viime vuonna. Vastaajista 27 prosenttia odotti investointiensa supistuvan ja 22 prosenttia vastaajista uskoi investointiensa kasvavan.

Appelqvist huomauttaa, että muuttuneen toimintaympäristön haasteet tuskin heijastuvat vielä kuluvan vuoden investointilukuihin täysimääräisesti.

– Jatkossa myös korkojen nousu tulee heikentämään yritysten intoa investointien toteuttamiseen ja kiristyvän rahapolitiikan sekä heikkenevän suhdannetilanteen myötä myös rahoituksen saatavuus vaikeutuu.

Kyselyssä vain viidennes teollisuusyritysten vastaajista arvioi oman tilauskantansa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Tilanne on heikentynyt selvästi kesäkuusta.

– Venäjän-kaupan romahduksen jälkeen uusien vientimarkkinoiden voittaminen on Suomelle keskimääräistä tärkeämpää. Korvaavien markkinoiden valloittamisen näkökulmasta avaintekijänä on pitää kiinni vientiteollisuuden hintakilpailukyvystä.

Appelqvistin mukaan piruja ei kyselytulosten perusteella kuitenkaan kannata maalata seinille.

– Tulokset eivät toistaiseksi tue tulkintaa ainakaan syvemmästä taantumasta. Suomen taloudesta löytyy edelleen myös tukipilareita, kuten kohtalaisen hyvät tilauskannat ja edelleen voimakkaana jatkuva työvoiman kysyntä, hän sanoo.