Yritysten tilittämät verot kasvavat Pirkanmaalla

<p><em>Teollisuus on maakunnan suurin veronmaksaja palkkojen, arvonlisäveron, ennakonpidätyksen, yhteisöveron, työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteella.</em></p>

Teollisuus on maakunnan suurin veronmaksaja palkkojen, arvonlisäveron, ennakonpidätyksen, yhteisöveron, työttömyysvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun perusteella.

Vuosien 2015 ja 2016 välillä yhteisöveron tuotto Pirkanmaalla kasvoi monilla toimialoilla, keskimäärin yli viidenneksen. Suurimmasta verokertymästä vastaavat teollisuuden ja kaupan alan yritykset.

Ne tilittivät ja maksoivat palkkojen ennakonpidätyksiä, arvonlisäveroa, yhteisöveroa sekä sosiaaliturva- ja työttömyysvakuutusmaksuja vuonna 2016 yhteensä reilu 880 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vastaava summa oli 800 miljoonaa euroa.

Tiedot selviävät Keskuskauppakamarin Suuren Veroselvityksen alueellisesta kartoituksesta.

Yritysten veronmaksua tarkastellaan julkisuudessa aivan liian suppeasti. Yritystoiminta tuottaa yhteisöveroon nähden moninkertaisen verokertymän. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jääkään yritysten kustannukseksi ja rasitteeksi, ne kiistämättä syntyvät yritystoiminnan seurauksena, toteaa Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell.

Selvityksessä on tarkasteltu yritysten verojalanjälkeä eli yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Pirkanmaalla toimialakohtaisen tarkastelun kärjessä olivat teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan lisäksi informaatio- ja viestintä, ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä rakentaminen. Vuonna 2016 informaation ja viestinnän alalla toimivat yritykset kerryttivät verotuloja lähes 200 miljoonaa euroa ja lähes vastaavaan lukuun pääsivät ammatillista, tieteellistä ja teknistä toimintaa harjoittavat yritykset sekä rakennusalan toimijat.

Vuosien 2015 ja 2016 välillä yhteisöveron tuotto kasvoi Pirkanmaalla monilla toimialoilla keskimäärin yli viidenneksen. Yritykset tilittivät myös palkasta perittyjä veroja ja maksuja aikaisempaa enemmän, erityisesti rakennusalalla sekä informaation ja viestinnän toimialalla, joilla työllisyys kasvoi.

Vuonna 2016 maakunnan työllisyys painui 219 000 henkilöön. Työllisyys lähti kuitenkin vuonna 2017 nousuun ja vuoden aikana työllisiä oli keskimäärin 225 000 henkeä.

Pirkanmaalle vuonna 2016 rekisteröidyistä yrityksistä 23 046 maksoi ja tilitti veroja. Määrä kasvoi noin 750 yrityksellä vuodesta 2015. Keskuskauppakamarin johtavan ekonomistin Mauri Kotamäen arvion mukaan yritysten määrä vuonna 2017 on lisääntynyt maltillisemmin, mutta tasaisesti.

Keskuskauppakamarin Suuri Veroselvitys julkaistaan kokonaisuudessaan joulukuussa 2018. Silloin saadaan myös tarkemmat tiedot yritysten määrän kasvusta.

Pirkanmaa on yksi Suomen merkittävimmistä taloudellisen toiminnan keskuksista. Sekä työllisyys että yritysten määrä ovat viime aikoina kohentuneet merkittävästi. Pirkanmaalle vuonna 2016 rekisteröidyistä yrityksistä 23 046 maksoi ja tilitti veroja.

Pirkanmaa on yksi Suomen merkittävimmistä taloudellisen toiminnan keskuksista. Sekä työllisyys että yritysten määrä ovat viime aikoina kohentuneet merkittävästi. Pirkanmaalle vuonna 2016 rekisteröidyistä yrityksistä 23 046 maksoi ja tilitti veroja.