Yritykset varautuvat jo täysillä ensi talveen

Ata Gearsilla on lisätty merkittävästi ennakointi- ja skenaariotyöskentelyä viime vuosina. Hanna Miettinen kertoo, että yritys kohtaa talven hyvässä iskussa ja monin tavoin valmistautuneena. Kuva Olli-Pekka Latvala.

Jopa 95 prosenttia vientiyrityksistä kertoo varautuvansa mahdollisiin riskeihin nykyisessä epävarmassa geopoliittisessa tilanteessa. Kauppakamareille tehdystä kyselystä selviää, että tulevaa ennakoidaan etukäteishankinnoilla, toimitusketjujen järjestelyillä ja pahimmassa tapauksessa yt-neuvotteluilla.

Kysely tehtiin 22.–24. elokuuta vientiyritysten johtajille, ja siihen vastasi lähes 160 työnantajayritystä eri puolelta Suomea.

– Vientiyritykset ovat joutuneet tarkastelemaan toimintatapojaan ja hankkimaan uusia kumppaneita jo koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan takia. Ennakkovarautumisen korkea aste yllättää ja kertoo siitä, miten tärkeää yrityksissä on arvioida ja tarvittaessa muuttaa toimintatapojaan uudessa geopoliittisessa ympäristössä. Yritysten on sumuisessa ja jännitteisessä maailmassa suunnistettava eteenpäin, ja ne tarvitsevat siihen aiempaa enemmän tietoa eri markkinoista ja niiden häiriöistä, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka.

Kyselystä selviää, että yritykset ovat jo alkaneet varautua riskeihin muun muassa etukäteishankinnoilla, toimitusketjujen uudelleen järjestelyillä ja pahimmassa tapauksessa yt-neuvotteluilla. Riskien hallintaa on pyritty toimitusketjun eri osissa lisäämään, ja raaka-aineiden sekä polttoaineen saatavuus on varmistettu hankkimalla vaihtoehtoisia toimittajia.

56 prosenttia vientiyrityksistä kokee Suomen lähentymisen Yhdysvaltoihin hyödyttävän vientiä. Myös Nato-jäsenyydellä on 52 prosentin mielestä parantava vaikutus vientinäkymiin.

– Lähentyminen Natoon ja Yhdysvaltoihin luo suuria mahdollisuuksia Suomelle. Suomalaiselle osaamiselle ovia avautuu esimerkiksi digitaalisuuden, vihersiirtymän ja energiatehokkuuden aloilla, Toivakka sanoo.

Yritykset jatkavat poistumistaan Venäjän markkinoilta. Viime toukokuussa tehdyssä kyselyssä 23,5 prosentilla vastanneista vientiyrityksistä oli yhä liiketoimintaa Venäjällä. Vetäytymisprosessi oli kesken 16,8 prosentilla yrityksistä. Nyt Venäjällä liiketoimintaa harjoittaa vain alle kuusi prosenttia vientiyrityksistä. Vetäytymisprosessi on kesken 22,6 prosentilla yrityksistä.

Samuli Moilanen kertoo, että Molokissa varastoja on täytetty ahkerasti talven varalle. Kuva Molok Oy.

Vienti viilettää, mutta jalat pidetään tanakasti maassa

Tamperelaisista Molok Oy:stä ja Ata Gears Oy:stä kerrotaan positiivisista tunnelmista ja vauhdikkaasti sujuvasta viennistä. Syksyyn ja talveen suhtaudutaan kuitenkin realistisesti varautumalla erilaisiin skenaarioihin ja suunnittelemalla toimintaa etukäteen.

– Molokilla tämä vuosi on sujunut reippaasti, kun vienti Pohjoismaihin ja muutamaan muuhunkin maahan Euroopassa on vetänyt hyvin. Epävarmuutta tuottavat tällä hetkellä energian ja raaka-aineiden hintojen nousu ja ehkä eniten raaka-aineiden saatavuus, kertoo myyntijohtaja Samuli Moilanen.

– Olemme varautuneet ensi talveen raaka-ainehankinnoilla ja tekemällä tavaraa varastoon. Lisäksi olemme hankkineet vaihtoehtoisia toimittajia. Energian hinnannousulle ei oikein ole tehtävissä mitään. Hintoja asiakkaille on jouduttu korottamaan.

Syväkeräysastioihin ja -järjestelmiin erikoistuneen Molokin tuotteet menevät 70-prosenttisesti vientiin, pääosin Eurooppaan. Vienti Venäjälle on ollut vähäistä ja siitä luovuttiin heti, kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan alkoi.

– Näkymämme ovat valoisat. Kiertotalous megatrendinä jatkaa vahvistumistaan, ja Molokilla on hyvät asemat kiertotalouden ja vihreän siirtymän ytimessä, Moilanen kuvaa nykytilannetta.

”Pärjäämisessä on mittarina reagointikyky”

Voimansiirtokomponentteja erikoiskohteisiin valmistava, kaarevahampaisiin hammaspyöriin erikoistunut Ata Gears kertoo samanlaista viestiä.

– Töitä on nyt kovasti. Myynti vetää ja tilauskanta on pitkä, mikä antaa meille tässä maailmantilanteessa liikkumavaraa ja reagointiaikaa, sanoo toimitusjohtaja Hanna Miettinen.

– Asiakkaistamme varsinkin meriteollisuudella menee lujaa. Alalla investoidaan paljon ja se on realisoitunut myös meillä. Trendi näyttää hyvältä jatkossakin.

Ata Gearsilla ei ole ollut ongelmia raaka-aineiden saatavuudessa pitkien toimittajasuhteiden ansiosta. Vaihtoehtoisia toimittajia on kuitenkin etsitty ja kasvatettu varastoja.

– Käytämme onneksemme länsimaista terästä, mutta sen saatavuus ensi talvena ja keväänä huolestuttaa, sillä päätoimittajamme ovat Saksasta. Nähtäväksi jää, mitä Ukrainan tilanne saa Saksassa aikaiseksi, esimerkiksi suljetaanko kaasuhanat kokonaan.

– Energiassa meillä on hyvät sopimukset. Kulutuksemme on aika tasaista, mutta totta kai teemme suunnitelmia ja tutkimme, onko kulutuksen vähentäminen mahdollista.

Vakautta liiketoimintaan luo toiminta usealla eri markkinalla.

– Inflaatio on Suomessa huikeissa lukemissa, kuten myös Saksassa, joka on suurimpia vientimaitamme. Japanissa, joka on vientimaistamme suurin, tilanne onkin sitten erinäköinen.

Suomen lähentyneitä suhteita Yhdysvaltoihin ja Nato-jäsenyyden hakemista Miettinen pitää hyödyllisinä myös yrityksille.

– Meillä on asiakkuuksia Yhdysvalloissa, mutta en sanoisi, että väylät olisivat avautuneet merkittävästi. Keskustelu on ehkä aiempaa helpompaa.

Epävarmat ajat ovat johtaneet siihen, että Ata Gearsilla on lisätty skenaariotyöskentelyä. Sitä on poikkeuksellisen paljon muihin pk-yrityksiin verrattuna.

– Olemme luottavaisin mielin ja varautuneet, tapahtuipa mitä tahansa. Pärjäämisessä on mittarina reagointikyky, Hanna Miettinen muistuttaa.


Teksti Päivi Eskelinen