Yritykset tyytymättömiä junaliikenteen täsmällisyyteen

Tyytymättömyys junaliikenteeseen ja sen aikataulujen pitävyyteen nousi tärkeimmäksi asiaksi Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksilleen tekemässä kyselyssä matkustusyhteyksien toimivuudesta alkutalvella 2019.

Kyselyssä selvitettiin, kuinka tyytyväisiä yritykset olivat alkutalvella linja-auto-, juna-, lento- sekä henkilöautoliikenteen yhteyksiin.

Kysymykseen ”Kuinka hyvin junayhteydet ovat toimineet alkutalvella 2019?”, 42,6 prosenttia vastasi, että epäluotettavasti tai erittäin epäluotettavasti. Hyvin tai erinomaisesti yhteydet ovat toimineet noin 30 prosentin mielestä. Kun taustalla tarkasteltiin yrityksen matkustustiheyttä Helsinkiin, paljon matkustavista vastaajista yli puolet piti junaliikennettä epäluotettavana.

Junan myöhästelystä on koitunut jonkin verran tai erittäin paljon haittaa 68 prosentille vastanneista.

Juna vaihtuu usein henkilöautoon

Kun vastaajilta tiedusteltiin, kuinka luotettavia eri liikennemuodot ovat olleet, junaliikenne sai selkeästi heikoimman arvosanan.

Luonnollisesti pettyneimpiä ovat vastaajat yrityksistä, joista matkustetaan pääkaupunkiseudulle päivittäin tai ainakin useamman kerran viikossa.
Yritykset käyttäisivät junaa, mutta moni on siirtynyt linja-autoon tai henkilöautoon, koska junan kulkuun ei voi luottaa.

– Ongelmana ovat niin myöhästymiset kuin niihin varautuminenkin – matkaan on lähdettävä yhden, jopa kahden tunnin varoajalla. Asiakastapaamiset ovat erittäin tärkeitä, eikä aina riskiä myöhästymisestä voida edes ottaa. Silloin juna vaihtuu henkilöautoon. Myöhästymiset kokouksista ja tapahtumista voivat olla kriittisiä, ja työpäivän venyminen vaikuttaa yrityksen toiminnan tehokkuuteen ja ihmisten hyvinvointiin. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että Helsinkiin ei voi sopia palavereita ennen aamukymmentä. Todella ikävää, että olemme joutuneet tähän tilanteeseen, kun juuri nyt junamatkustuksen pitäisi pystyä kasvattamaan suosiotaan, Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund avaa kyselyssä yrityksiltä saatuja avoimia vastauksia.

Mitä isompia yrityksiä ja mitä enemmän matkustamista, sitä pettyneempiä junaliikenteeseen ollaan.

Miten hyvin junayhteydet sitten palvelevat yrityksen matkustustarpeita?

Yritykset ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä vuorotarjontaan. Ainoastaan 25 prosenttia vastaajista arvioi, että nykyiset yhteydet eivät palvele heitä riittävästi. Erityisesti Helsinkiin haluttaisiin kahdeksaksi palaveriin, mutta vastaajien mielestä nykyisellään aamujunien ruuhkaisuus ja epäluotettavuus eivät mahdollista sitä.

Vuosi sitten tehdyssä, Tampere-Helsinki-käytävän taloudellisia vaikutuksia arvioineessa raportissa todettiin, että matkustusajan piteneminen aiheuttaa 30 miljoonan euron vuosittaisen tuottavuustappion. Jokainen myöhästyminen maksaa luonnollisesti myös yrityksille.

Moottoritien nopeus?

Kauppakamarin mielestä pääradan parannus- ja nopeutustoimilla on jo kiire. Suunnittelu tulisi saada alkuun ja varsinaisiin toimiin pitäisi päästä pikaisesti.

Markus Sjölund pohtii sitäkin, miten remonttien aikaiseen liikkumiseen varaudutaan.

– Myös parannustyöt aiheuttavat aikataulumuutoksia ja hidastuksia. Mitä tehdään siihen asti, että kaikki on valmista? Tällä hetkellä parhaiten toimii moottoritie. Yksi mietittävä vaihtoehto on varmasti moottoritien nopeuden nosto. Bussiliikenteen kilpailun avaaminen ja uusi liikennepalvelulaki toivat uusia yhteyksiä ja paransivat palvelutasoa. Nähtäväksi jää, syntyykö nyt erilaisia matkaketjujen palveluntarjoajia.

Tampereen kauppakamarin kysely tehtiin huhtikuussa ja siihen vastasi 299 Tampereen kauppakamarin jäsenyritystä.


Lue Solitan toimitusjohtajan Jari Niskan näkemyksiä viime elokuulta täältä.