aluevaalit: Yritykset mukaan sote-palvelujen tuottamiseen

Sote-palvelut on tuotettava tavalla, joka on veronmaksajille kustannustehokkain ja laadukkain. Asiakkaille tärkeintä on, että he pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat laadukasta hoitoa, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Sote-palvelut on tuotettava tavalla, joka on veronmaksajille kustannustehokkain ja laadukkain. Asiakkaille tärkeintä on, että he pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat laadukasta hoitoa, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Sote-palveluiden saatavuuden, laadun ja tehokkuuden parantaminen vaatii, että yritykset otetaan mukaan sote-palveluiden tuottamiseen nykyistä laajemmin, painottavat kauppakamarit aluevaaliteeseissään.

Eduskunnan hyväksymä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus ei itsessään johda sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen, joita ovat kustannusten kasvun hillitsemiseminen sekä sote-palveluiden saavutettavuuden, laadun ja yhdenvertaisuuden parantaminen. Uudistuksen onnistumisen ratkaisee sote-lakien toimeenpano hyvinvointialueilla.

– Suomessa on yli 18 000 sote-alan yritystä. Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii, että yrityksiä hyödynnetään sote-palveluiden tuottamisessa nykyistä enemmän. Esimerkiksi palvelusetelin käyttöä olisi laajennettava, sanoo Keskuskauppakamarin johtaja Johanna Sipola.

Hyvinvointialueiden on lain mukaan laadittava palvelustrategia, jossa hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Kauppakamareiden mukaan palvelustrategian ytimessä tulee olla sote-palveluiden tuottaminen monituottajamallilla eli yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa.

Julkisen sektorin ei ole järkevää tuottaa kaikkia palveluita itse. Sote-palvelut on tuotettava tavalla, joka on veronmaksajille kustannustehokkain ja laadukkain. Asiakkaille tärkeintä on, että he pääsevät nopeasti hoitoon ja saavat laadukasta hoitoa. Tuottaako hoidon julkinen vai yksityinen taho tai järjestö, ei asiakkaan näkökulmasta ole merkitystä, sanoo Sipola.

Kustannukset kuriin, maakuntavero torpattava

Väestön ikääntyminen tarkoittaa, että hoivan tarve kasvaa samanaikaisesti kuin työllisten määrä vähenee. Sosiaali- ja terveydenhuollon menot ovat noin 23 miljardin euron vuosittainen menoerä, jonka kasvuvauhti on ollut tasaista.

Kauppakamareiden mukaan julkisen talouden kestävyys ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaaminen vaativat, että soten kustannusten kasvua hillitään.

Euroopan komission vuoden 2018 arvion mukaan sote-uudistuksella voitaisiin vakauttaa Suomen julkista taloutta jopa neljällä miljardilla eurolla. Tämä on mahdollisuus, jota velkaantuvalla ja ikääntyvällä Suomella ei ole varaa jättää käyttämättä, sanoo Sipola.

Kauppakamarit eivät kannata maakuntaveroa, joka todennäköisesti nostaisi Suomen jo ennestään korkeaa veroastetta ja kiristäisi työn verotusta.

Kauppakamareiden ratkaisut sote-uudistuksen onnistumiseksi

Näin hyvinvointialueet onnistuvat sotessa:

1. Hyödyntämällä monituottajamallia mahdollisimman laajasti
Yritykset ja järjestöt on otettava mukaan tuottamaan sote-palveluita nykyistä laajemmin.

2. Lisäämällä palvelusetelin käyttöä ja ottamalla käyttöön henkilökohtainen budjetti
Palvelusetelin laajempi käyttö nopeuttaa hoitoonpääsyä ja lisää asiakkaan vapautta valita hänelle parhaiten sopiva palvelu.

3. Tekemällä kustannuksista ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia
Hyvinvointialueiden tulee toimia avoimesti ja tehdä kustannuksistaan ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia. Hyvinvointialueilla tulisi olla yhtenäinen kustannusten laskentamalli.

4. Hyödyntämällä teknologiaa ja digitalisaatiota
Julkinen terveydenhuolto tarvitsee digiloikan. Sote-palveluiden saatavuutta ja laatua on parannettava hyödyntämällä digipalveluita, teknologiaa ja tekoälyä nykyistä laajemmin.

5. Rakentamalla asiakaslähtöiset palvelupolut ja huolehtimalla palveluintegraatiosta
Asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät, että ammattilaisten yhteistyö toimii käytännön palveluprosesseissa. Pelkkä organisaatiorakenteiden muuttaminen ei riitä.

6. Varmistamalla sote-alan henkilöstön saatavuus
Osaavan työvoiman saatavuus on varmistettava niin julkiselle puolelle kuin sote-alan yrityksille. Osaamisperusteista maahanmuuttoa on lisättävä, koulutustarjontaa joustavoitettava ja lisättävä sekä monialaista yhteistyötä kehitettävä.Lue lisää: Näin sote-uudistus onnistuu