YRITYKSET: Koulut pidettävä auki,
ei lisärajoituksia ravintoloille ja matkustamiseen

Koulujen ja päiväkotien sulkeminen, nykyisten matkustusrajoitusten tiukentaminen sekä ravintoloiden toiminnan lisärajoitukset ovat kauppakamarien koronakyselyyn vastanneiden yritysten mielestä haitallisimmat toimet, joita hallitus voi tehdä koronaepidemian ehkäisemisen nimissä.

– Teollisuusyritysten suurin haaste on se, että ihmiset eivät pääse liikkumaan. On avattava matkustus ulkomailta ja ulkomaille. Koronasuhdeluvut on asetettava eurooppalaiselle tasolle, ei pidä laatia omia tiukempia raja-arvoja ja siten vaikeuttaa matkustamista vielä entisestään, sanoo Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Mikä olisi haitallisin hallituksen määräämä rajoitus yrityksille? Vaihtoehdoista sai valita enintään kolme.


Mikä olisi haitallisin hallituksen määräämä rajoitus yrityksille? Vaihtoehdoista sai valita enintään kolme.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen mukaan hallituksen pitäisi tehdä kaikki muut toimet koronaviruksen ehkäisemiseksi ennen kuin se alkaa rajoittaa elinkeinovapautta tai kansalaisoikeuksia ja näin haitata vakavasti yritysten toimintaa.

– Ensin on siis saatava jäljitys ja eristys tehokkaiksi, koronavilkun ongelmat kuntoon ja maskipakko liikennevälineisiin ja sellaisiin tilanteisiin, joissa turvavälejä ei voi pitää. Vasta tämän jälkeen tarvittaessa muut toimet.

Mitä toimia toivoisit hallituksen tekevän, jotta yritykset selviäisivät lähiajat? Vaihtoehdoista sai valita enintään kolme.

Mitä toimia toivoisit hallituksen tekevän, jotta yritykset selviäisivät lähiajat? Vaihtoehdoista sai valita enintään kolme.

Paikallinen sopiminen toivelistan kärjessä

Yrityksiltä kysyttiin myös, mitkä olisivat ne keinot, joilla hallitus voisi helpottaa selviämistä yli koronakriisin. Tampereen kauppakamarin jäsenyritysten mielestä parhaita keinoja olisivat paikallisen sopimisen laajempi mahdollistaminen, lomautusten ja irtisanomisten helpottamisen jatkaminen ja työvoimakustannusten alentaminen ansiotuloverotuksen ja/tai palkkamaltin keinoin. Samaa viestiä yritykset ovat kertoneet keväästä lähtien.

”Nyt tarvitaan pitkäjänteistä veropolitiikkaa yli hallituskausien tai teollisuus liputtaa muualle!”, kommentoi yksi Tampereen kauppakamarin jäsenvastaaja avoimissa vastauksissa.

Toisen mielestä ”kaikkein tärkeintä olisi nyt äkkiä saada aikaan työelämään uudistuksia, jotka mahdollistavat paikallisen sopimisen sekä nopeamman ja joustavamman reagoinnin poikkeustilanteisiin – ja sitä kautta mahdollistavat edes olemassa olevien työpaikkojen säilymisen.”

Antti Eskelinen antaa koronatoimista plussaa työmarkkinaosapuolille lomautusjärjestelmän nopeasta joustavoittamisesta.

– Olisi myös hyvä, että pk-yritysten investointitukiprosentteja nostettaisiin, jotta investointeja saataisiin liikkeelle. Nyt ne ovat yrityksen koon mukaan 30 ja 50, ne voisivat olla esimerkiksi 50 ja 80.


Kauppakamarien kysely tehtiin 8.10.2020, ja hallituksen onnistumista koronaepidemian terveydellisessä ja taloudellisessa hoidossa arvoinut kyselyn ensimmäinen osuus julkistettiin jo 12.10.
Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 2929 ja Tampereen kauppakamarista 315 jäsenyritystä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16–17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5., 1.6., 23.6.ja 2.9.

Tampereen kauppakamarin jäsenistä suurimmat vastaajaryhmät olivat teollisuus (23,2 %), muu palvelutoiminta (12,7 %), tukku- ja vähittäiskauppa (9,8 %), rakentaminen (8,6 %) sekä informaatio ja viestintä (7,9). 2–9 henkeä työllistäviä vastaajista oli 31,1 %, 10–49 työllistäviä oli 41,6 % ja 50–249 työllistäviä 12,7 %. Alle kahden miljoonan liikevaihdon yrityksiä vastaajista oli 46,3 %, 2–10 miljoonaa vaihtavia oli 32,7 % ja 11–49 miljoonaa vaihtavia oli 11,4 %.