Yhteinen valiokuntakokous? Hyvä idea!

Tampereen kauppakamarin valiokunnat ovat tehneet yhteisiä ekskursioita ja myös yhteisiä tilaisuuksia on järjestetty, mutta palveluvaliokunta ja uuden liiketoiminnan valiokunta aloittivat yhteiskokousten kulttuurin.
<p><em>Palveluvaliokunnan ja uuden liiketoiminnan valiokunnan yhteiskokouksessa Talent Spacessa Finlaysonilla pohdittiin ryhmissä keskustan palveluiden kehittämistä viiden vuoden päähän. Kuva Akira Ropo</em><br></p>

Palveluvaliokunnan ja uuden liiketoiminnan valiokunnan yhteiskokouksessa Talent Spacessa Finlaysonilla pohdittiin ryhmissä keskustan palveluiden kehittämistä viiden vuoden päähän. Kuva Akira Ropo

Sekä palveluvaliokunnan puheenjohtaja, Isku Koti Oy:n myyntijohtaja Mikko Kuuppo että uuden liiketoiminnan valiokunnan puheenjohtaja, Minutor Oy:n toimitusjohtaja Mika Uusi-Pietilä pitivät yhteiskokousta onnistuneena.

– Tutustuimme toisiimme ja kerroimme, mitä valiokunnissamme tehdään ja suunnitellaan.
Viidessä 5–6 hengen ryhmässä ideoitiin ajatuksia Tampereen kaupunkikeskustan ja sen palveluluiden kehittämiseksi.

<p><em>– Nyt on kaupunkikeskustassa menossa välivaihe, mutta uskon, että tulevaisuuden liikennejärjestelyt helpottavat liikkumista. Se on tärkeää keskustan vetovoiman kannalta, sanoi palveluvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Kuuppo. Oikealla uuden liiketoiminnan valiokunnan puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä. Kuva Akira Ropo</em><br></p>

– Nyt on kaupunkikeskustassa menossa välivaihe, mutta uskon, että tulevaisuuden liikennejärjestelyt helpottavat liikkumista. Se on tärkeää keskustan vetovoiman kannalta, sanoi palveluvaliokunnan puheenjohtaja Mikko Kuuppo. Oikealla uuden liiketoiminnan valiokunnan puheenjohtaja Mika Uusi-Pietilä. Kuva Akira Ropo

Puheenjohtajat ovat tyytyväisiä: hyvää keskustelua syntyi, asioita mietittiin aidosti yhdessä, oltiin aktiivisia ja jokainen toi keskusteluun aineksia oman alansa näkökulmasta.

– Tarvitaan ristiinpölytystä siiloutumisen sijaan, Kuuppo kuvaa, ja Uusi-Pietilä arvioi, että tällaista ”jäänmurtajaa” tarvitaan.

– Sana ja yhteiskokouskäytäntö olisi hyvä saada leviämään muihinkin valiokuntiin.

Kuuppo huomauttaa, että valiokuntakokoukset ovat verkostoitumistilaisuuksia, ja osallistujien odotukset tilaisuuksien sisällöstä ovat korkealla.

– Tavoite on sisällön lisääminen kokouksiin, siinä yhteiskokoukset toimivat hyvin. Palveluvaliokunnassa olemme aloittaneet pienryhmätyöskentelyn koko valiokunnan kokousten lisäksi. Pienryhmissä asiantuntijat käsittelevät jotain tiettyä teemaa, ja varsinaisessa kokouksessa raportoidaan, mitä on tehty.

Uusi-Pietilä pitää tärkeänä, että kauppakamarin valiokuntatyöskentely antaa siihen osallistuville uusia ajatuksia sovellettavaksi kunkin omassa työssä.

– Uuden liiketoiminnan valiokunta on vähän erilainen valiokunta. Kauppakamarin ’tuotekehitysyksikkönä’ sillä ei ole minkään alan etua ajettavanaan, se toimii yli siilojen. Tehtävämme on nostaa keskusteluun uusia avauksia ja antaa tilaa miettiä uudella tavalla nykyasetelmia. Toimialojen rajat murtuvat, uudet toimijat murtavat liiketoimintamalleja ja alojen vakiintuneita toimintamalleja.

<p><em>Ideavirta pulppusi palveluvaliokunnan ja uuden liiketoiminnan valiokunnan yhteiskokouksessa. Minkälainen on Tampereen keskusta viiden vuoden päästä? Tulevaisuuden olohuone? Enemmän katettuja katuja? Ilmainen wifi? Eettinen tilavuokraus? Miksi tulla keskustaan? Palvelukokemus alkaa toimivasta infrasta. Kuva Akira Ropo</em><br></p>

Ideavirta pulppusi palveluvaliokunnan ja uuden liiketoiminnan valiokunnan yhteiskokouksessa. Minkälainen on Tampereen keskusta viiden vuoden päästä? Tulevaisuuden olohuone? Enemmän katettuja katuja? Ilmainen wifi? Eettinen tilavuokraus? Miksi tulla keskustaan? Palvelukokemus alkaa toimivasta infrasta. Kuva Akira Ropo