Venäjän sodasta seurauksia jopa 95 prosentille suomalaisyrityksistä

Kuljetusten ongelmat nostavat yritysten kustannuksia merkittävästi. Suomen syrjäinen sijainti luo jo valmiiksi monille yrityksille korkeampaa kustannustasoa verrattuna kilpaileviin yrityksiin muissa maissa.

Kuljetusten ongelmat nostavat yritysten kustannuksia merkittävästi. Suomen syrjäinen sijainti luo jo valmiiksi monille yrityksille korkeampaa kustannustasoa verrattuna kilpaileviin yrityksiin muissa maissa.

Geopoliittinen epävarmuus ja siitä syntyvät häiriöt syövät nyt voimakkaasti yritysten kannattavuutta. Kauppakamarien tuoreen vientijohtajakyselyn mukaan niistä on jollain tavoin seurauksia jopa 95 prosentille suomalaisista vientiyrityksistä.

Yritysten vientinäkymiä heikentävät erityisesti Venäjän sota ja pakotteet, logistiset häiriöt, kohonneet kustannukset ja ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa. Myös sisäänpäin sulkeutuvan Kiinan tiukat koronasulut hyydyttävät yritysten toimintaa ja heikentävät vientinäkymiä.

95 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi geopoliittisen epävarmuuden ja siitä johtuvien häiriöiden vaikuttavan yrityksen kannattavuuteen jollain tavoin. 23 prosenttia vastasi epävarmuuden ja häiriöiden vaikuttavan merkittävästi. Vain 5 prosenttia vastanneista arvioi, ettei niillä ole vaikutusta lainkaan.

– Sodan seuraukset konkretisoituvat yrityksissä nyt laajemmin ja maailmankauppa hakee uutta järjestystä. Suomalaisten vientiyritysten kannattavuudelle ja tulevaisuuden näkymille maailmantilanne on tällä hetkellä aiempaa epävarmempi, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka.

Kyselyn mukaan vientinäkymiä heikentävät erityisesti Venäjän sota ja pakotteet (59,3 %), logistiset häiriöt (55,9 %), ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa (54,2 %) ja kohonneet kustannukset (54,2 %).

Kuljetusten ongelmat nostavat yritysten kustannuksia merkittävästi. Suomen syrjäinen sijainti luo jo valmiiksi monille yrityksille korkeampaa kustannustasoa verrattuna kilpaileviin yrityksiin muissa maissa. Osittain haasteet toimitusketjujen ja kuljetusten osalta johtuvat Venäjän sodasta, mutta Kiinan äärimmäisen tiukat koronatoimet ovat myrkkyä jo ennestään vaikealle tilanteelle.

Vientijohtajilta kysyttiin myös yritysten tilannetta Venäjältä vetäytymisestä. Kyselyn mukaan 16,8 prosentilla vastanneista vientiyrityksistä vetäytymisprosessi Venäjän markkinoilta on kesken.

– Yritysten vetäytymispäätöksiin vaikuttavat niin pakotteet, mutta myös arvot ja halu toimia vastuullisesti. Romahtanut Venäjän kauppa ei ole elpymässä hetkeen ja markkinamahdollisuuksia etsitäänkin nyt erityisesti Euroopasta ja Aasiasta, Toivakka sanoo.

Kiristyvä koronapolitiikka sulkee Kiinan

Kiinan pitkittyvän koronapandemian sekä maan autoritäärisen johdon ennakoimattomien toimien seurauksena yritysten toimintaympäristön riskit ovat kasvaneet Kiinassa. Kokonaisten kaupunkien ulkonaliikkumiskiellot, yksittäisten tuotantolaitosten sulkemiset, maan sisäiset logistiset ongelmat, ruuhkaiset satamat sekä maan politisoituminen ovat hyydyttäneet suomalaisyritysten toimintaa maassa.

Vientijohtajakyselyyn vastanneista 73 prosenttia arvioi Kiinan koronasulkujen ja maan sulkeutumisen vaikuttavan yrityksen vientinäkymiin jonkin verran.

– Vaikka epävarmuus ja haasteet ovat nopeasti muuttaneet yritysten toimintaympäristöä, osa yrityksistä näkee lähitulevaisuuden vientinäkymät positiivisina. Tämä kertoo yritysten varautumisesta ja kyvystä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin.

– Huolimatta Kiinan ja Venäjän aiheuttamista ongelmista yritysten vienti vetää muualla maailmassa. Vientipotentiaalia suomalaisten yritysten osaamiselle on paljon, mutta samaan aikaan kustannuspaineet vientiyrityksissä ovat nyt poikkeuksellisen kovat, Toivakka sanoo.

Haastavasta tilanteesta huolimatta 50 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan jonkin verran tai merkittävästi loppuvuoden aikana verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2021.

Kauppakamarien vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 18–20.5.2022. Siihen vastasi 119 yritystä. Vastanneet yritykset olivat työnantajayrityksiä.