Väylien investointiohjelma on hyvin tehty, rahoitus jää puolitiehen

Päivi Wood, Keskuskauppakamari.

Väylävirasto on laatinut valtion väyläverkon investointiohjelman vuosille 2023–2030 osana valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa.

Keskuskauppakamarin mukaan investointiohjelma ansaitsee ison kiitoksen ohjelman lähtökohtia ja valmisteluperiaatteita koskevasta selkeydestään, mutta sellaisenaan se ei vastaa tarpeisiin.

– Talouskehyksen raamittama investointiohjelma ei pysty vastaamaan siihen muutokseen, joka liikennesektorilla on käynnissä. Liikenteen päästövähennystavoitteet ja Suomen logistisen sijainnin muutos olisi huomioitava nykyistä paremmin, toteaa Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Päivi Wood.

Investointiohjelman lausuntoaika päättyi huhtikuun lopussa. Keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan investointiohjelman rahalliset resurssit eivät läheskään vastaa tarpeita.

– Tarvitaan kaikkiin liikennemuotoihin osoitettujen määrärahojen huomattavaa nostoa tai uusia rahoitusmalleja rahoituspohjan täydentämiseksi. Tämä on erityisen ajankohtaista nyt, Wood sanoo.

Venäjän hyökkäyssodan takia myös Suomen logistinen sijainti on muutoksen kourissa. Venäjän ilmatilan sulkeminen, konttiliikenteen ongelmat sekä kohonnut energian hinta vaikuttavat suoraan kuljetuskustannuksiin. Woodin mukaan liikennehankkeet tukevat alueellista saavutettavuutta ja lisäävät investointeja Suomeen.

– Näillä tekijöillä on myös merkittävä vaikutus kuljetusten toiminta- ja huoltovarmuuteen ja viime kädessä siihen, mikä on Suomen logistinen sijainti ja sen strategien tulevaisuus idän ja lännen solmukohdassa. Suomessa on pidettävä huolta siitä, että suhteellinen logistinen sijaintimme ja sen strateginen hyödyntäminen eivät etäänny yhä kauemmas maailman markkinoilta kohoavien energiahintojen ja rapautuvien yhteyksien seurauksena, Wood toteaa.