Uusi oppisopimustuki helpottaisi yritysten työvoimapulaa

Tilastojen mukaan valtaosa oppisopimuskoulutettavista on ammatillisen peruskoulutuksen saaneita, työelämässä jo olevia aikuisia. Nuoret ovat vahvasti aliedustettuja, vaikka oppisopimuskoulutus olisi monelle loistava tapa hankkia osaamista.

Keskuskauppakamari ehdottaa uutta, yrityksille suoraan suunnattavaa oppisopimustukea, joka pienenisi porrastetusti oppisopimuskoulutettavan osaamisen karttuessa.

Oppisopimuskoulutuksen määrän lisääminen on ollut monen hallituksen tavoitteena ja kirjattuna useaan kertaan hallitusohjelmissa. Silti tulokset ovat tilastojen valossa varsin laihoja. Koulutus ei ole lisääntynyt ja moni yritys kokee, että oppisopimuskoulutus ei ole sille todellinen vaihtoehto.

Keskuskauppakamari ehdottaa oppisopimuskoulutuksen lisäämiseksi uutta, suoraan yrityksille suunnattua oppisopimustukea.

– Yritys saisi tuen suoraan, jos oppisopimuskoulutukseen otetaan alle 30-vuotias henkilö, joka on vailla ammatillista peruskoulutusta. Tuki pienenisi porrastetusti oppisopimusopiskelijan osaamisen karttuessa. Oppisopimustuki tekisi oppisopimuskoulutettavan ottamisesta huomattavasti nykyistä kannattavampaa ja houkuttelevampaa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Mikko Valtonen.

Valtosen mukaan keskeinen syy oppisopimuskoulutuksen vähyyteen on, että moni yritys kokee oppisopimuskoulutettavan tuottavuuden alkuvaiheessa liian heikoksi suhteessa yritykseltä vaadittavaan taloudelliseen panostukseen.

– Tällöin henkilöä ei yksinkertaisesti ole taloudellisesti kannattavaa ottaa oppisopimuskoulutukseen. Tämä koskee valitettavasti erityisesti niitä nuoria, joilla ei ole ammatillista peruskoulutusta eikä aiempaa työkokemusta, Valtonen sanoo.

Tilastot kertovat, että valtaosa oppisopimuskoulutuksen volyymista on ammatillisen peruskoulutuksen saaneiden, työelämässä jo olevien aikuisten kouluttamista. Nuoret ovat vahvasti aliedustettuja oppisopimuskoulutuksessa, vaikka oppisopimuskoulutus voisi olla monelle nuorelle loistava tapa hankkia osaamista.

– Oppisopimuskoulutuspaikkojen määrä muodostuu käytännössä yritysten työvoimatarpeen kautta. Kun ilmenee tarve uudelle osaajalle, yritys voi rekrytoida tarvitsemansa osaajan avoimilta työmarkkinoilta tai ottaa henkilön oppisopimuskoulutukseen. Oppisopimuskoulutus on hyvin pitkälle räätälöitävissä yritysten tarpeita vastaavaksi ja on siksi yritysten näkökulmasta hyvä koulutusmuoto ja rekrytointitapa, Valtonen sanoo.

Työvoiman saatavuuteen ja koulutuspolitiikan edunvalvontaan keskittynyt johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista kannattaa lämpimästi oppisopimuskoulutuksen lisäämistä esimerkiksi Keskuskauppakamarin esityksen mukaisella uudella tuella.

– Oppisopimustuen käyttöönotolla voidaan saavuttaa merkittäviä työllisyyttä ja tuottavuutta parantavia vaikutuksia.

– Valmistuessaan oppisopimuksella koulutetut hallitsevat yleensä selvästi paremmin yrityksen työtehtävät kuin perinteisesti opiskelleet. Työ opettaa, Haataja muistuttaa.

Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen ammatillisen koulutuksen reformin piti nostaa oppisopimuskoulutuksen määrää. Oppisopimuskoulutusta joustavoitettiin ja siitä tehtiin oppilaitosten näkökulmasta taloudellisesti kannattavampaa. Toivottua kasvua ei kuitenkaan tapahtunut.

– Tilastojen valossa näyttää siltä, että kasvu oppisopimuskoulutuksessa on tapahtunut lähinnä alle kuuden kuukauden pituisissa lyhyissä oppisopimuskoulutuksissa. Pidemmät koko tutkintoon tähtäävät oppisopimuskoulutukset eivät ole lisääntyneet toivotulla tavalla, Mikko Valtonen sanoo.