Työperäisestä maahanmuutosta ratkaisuja sote-alan osaajapulaan

-Vastakkainasettelun lietsonta monituottajamallista on loputtava. Kaikki käsiparit tarvitaan töihin, sanoo Keskuskauppakamarin Johanna Sipola.

-Vastakkainasettelun lietsonta monituottajamallista on loputtava. Kaikki käsiparit tarvitaan töihin, sanoo Keskuskauppakamarin Johanna Sipola.

Osaamisperusteista maahanmuuttoa on lisättävä ja yritykset on otettava mukaan sote-palveluiden tuottamiseen, vaativat kauppakamarit aluevaaliteeseissään.

Sote-uudistusta toteutetaan vaikeassa tilanteessa. Samaan aikaan kun väestö ikääntyy ja hoidon tarve kasvaa, myös työllisten määrä vähenee.

– Hyvinvointialueilla on samanaikaisesti kasvava henkilöstöpula ja suuri tarve hillitä sote-palveluiden kustannusten kasvua. Pula osaavasta työvoimasta vaivaa tällä hetkellä julkisen puolen lisäksi myös sote-alan yrityksiä. Työvoimapulaa on joka puolella maata, ja tilanne vaikeutuu lähitulevaisuudessa, sanoo johtaja Johanna Sipola Keskuskauppakamarista.

Kauppakamarit esittävät aluevaaliteeseissään, että työvoimapulaa kampitettaisiin lisäämällä osaamisperusteista maahanmuuttoa. Myös sote-alan koulutustarjontaa pitäisi joustavoittaa. Monituottajamallia olisi hyödynnettävä laajasti siten, että yritykset ja järjestöt otettaisiin entistä laajemmin mukaan sote-palvelujen tuottamiseen.

– Pula osaavasta työvoimasta vaikeuttaa sote-palveluiden tuottamista ja hidastaa hoitoon pääsyä. Kaikki käsiparit tarvitaan töihin. Vastakkainasettelun lietsonta monituottajamallista on loputtava. Ihmisille palvelunjärjestäjä on toissijainen asia. Tärkeintä on päästä laadukkaaseen hoitoon nopeasti ja helposti.

Kauppakamareiden mukaan julkisen sektorin ja yritysten välillä tarvitaan yhteistyötä laadun varmistamiseksi ja tuottavuuden kasvattamiseksi.

– Yhteistyöllä ja kilpailulla edistetään parhaiden käytänteiden leviämistä ja parannetaan palveluiden laatua. Olisi virhe jättää käyttämättä yksityisen sektorin investoinnit teknologiaan ja laadun kehittämiseen.

Sipolan mukaan henkilöstöpula ja kustannusten kasvun hillitseminen vaativat uudenlaisia ja entistä tehokkaampia toimintatapoja. Tekoälyä ja automatisaatiota rutiinitehtävissä käyttämällä vapautetaan hupenevan henkilöstön aikaa hoiva- ja hoitotyöhön.

Tiedon ja teknologian käytön mahdollisuudet sote-palvelujen vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi ovat merkittävät. Esimerkiksi julkisen sektorin perusterveydenhuollossa on saatava käyttöön samantasoiset digitaaliset palvelut kuin yksityisen puolen työterveyshuollon asiakkailla on jo nyt, Sipola sanoo.

Johtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari. Kuva: Liisa Takala

Johtaja Johanna Sipola, Keskuskauppakamari. Kuva: Liisa Takala