TOP-vientimaat lokakuussa: Kiina, Saudi-Arabia ja Turkki

Kokonaisuudessa vienti Suomesta Euroopan unionin ulkopuolelle on ollut noususuhdanteessa kaksi viime vuotta. Kuitenkin kuukausittain varsinkin Pirkanmaan alueella on hajontaa, kun vertaa vuotta 2018 vuoteen 2017. Lokakuuhun mennessä vuosi 2018 näyttää viennin kannalta hyvältä.

Lokakuun 2018 suosituin vientimaa Pirkanmaalta Euroopan unionin ulkopuolelle oli ylivoimaisesti Kiina, top 3:sessa Kiinan lisäksi olivat Saudi-Arabia ja Turkki.

Tampereen kauppakamari myöntää kuukausittain satoja EU:n yleisiä alkuperätodistuksia ja vahvistettavia asiakirjoja. Tavaran maahantuonnin edellytyksenä on eräissä maissa ns. alkuperätodistuksen esittäminen. Alkuperätodistuksen tarkoitus on yksinomaan osoittaa tavaroiden alkuperä, jotta voidaan toimia tullaus- tai kaupallisten vaatimusten mukaisesti – esimerkiksi remburssien avaaminen. Kauppakamarin myöntämä alkuperätodistus on määrämuotoinen lomake, jota käytetään Euroopan unionin ja kolmansien maiden välisessä kaupassa.

Kauppakamarin asema erilaisten asiakirjojen myöntäjänä ja vahvistajana on tunnustettu. Kauppakamari myöntää Euroopan unionin yleisiä alkuperätodistuksia, ATA carnet -tulliasiakirjoja ja CPD/China-Taiwan carnet'ieta sekä vahvistaa kauppalaskut ja antaa suosituksia vientiyrityksille, Full Confidence -todistuksia, Force Majeure -todistuksia ynnä muita erityistodistuksia.

Kiinnostaako vienti? Käy kauppakamarin sivuilla katsomassa, kuinka voimme auttaa! Lisätietoa täältä.