Toimintojen jatkuvuus turvattava poikkeusoloissa

Keskuskauppakamari on julkaissut päivitetyt suosituksensa yritysten ja organisaatioiden toimintamalleiksi koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi.

– Jokaisessa yrityksessä ja organisaatiossa on syytä viimeistään nyt olla käytössä tai valmiina toimintamallit, joilla ydintoiminnot turvataan kaikissa tilanteissa ja muutkin toiminnot pyritään pitämään mahdollisimman normaalisti yllä myös poikkeustilanteissa, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi muistuttaa.

Keskuskauppakamarin mukaan ihmisten terveys ja taudin leviämisen estäminen ovat luonnollisesti tärkein tavoite tällä hetkellä. Mutta yhtä aikaa on suunniteltava ja toimittava niin, että mahdollisimman moni yritys ja organisaatio voisi toimia niin normaalisti kuin pystyy myös varotoimien ollessa voimassa ja mahdollisissa poikkeustilanteissa, joissa esimerkiksi henkilöstöä sairastuu tai arvoketjujen ja kriittisten toimintojen suhteen on toimintavaikeuksia.

– Sen ohella, että mietitään mitä ei voida tehdä, pitäisi yrityksissä ja organisaatioissa olla mietittynä, mitä tehdään kaikissa tapauksissa ja miten suoriudutaan mahdollisimman normaalisti poikkeustilanteissa, Romakkaniemi sanoo.

Keskuskauppakamarissa ja kauppakamareissa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vientikauppaa käyvien yritysten viennin ja tullauksen kannalta välttämättömät, vaadittavat ulkomaankaupan asiakirjat turvataan kaikissa oloissa. Kauppakamarit ovat tehneet varasuunnitelmat eri tilanteita varten ja varautuneet eri tavoin myös näissä palveluissa koronaviruksen aiheuttamiin haasteisiin.

Keskuskauppakamarin ohjeistus

Ohjeistusta päivitetään tarvittaessa tilanteen kehittyessä ja viranomaisohjeiden päivittyessä.

RISKIENHALLINTA
1. Eri toimintojen jatkuvuudesta poikkeusoloissa on syytä tehdä suunnitelma, aloittaen elintärkeistä toiminnoista ydintoimintoihin ja siitä mahdollisimman normaalin toiminnan jatkamiseen myös poikkeuksellisissa olosuhteissa.
2. Varmistaa kaikkien järjestelmien toimivuus siinäkin tilanteessa, että etätyötä tehdään laajamittaisesti.
3. Tarpeeksi monipolvisesta sijaistamisjärjestelyistä on syytä sopia ennalta.

MATKUSTAMINEN
1. Ulkomaan työmatkoja on syytä välttää toistaiseksi.
2. Myös kotimaan matkustaminen on syytä rajoittaa minimiin.
3. Jos työntekijä palaa epidemia-alueelta työ- tai vapaa-ajan matkalta, on työpaikalle saapumista vältettävä vähintään viikko, viranomaisohjeistuksen mukaisesti tarvittaessa pidempään.
4. Muilta alueilta palattaessa paluun yhteydessä on erityinen syy käyttää mahdollisuuksia etätyöhön hyväksi muutaman päivän ajan.

KOKOUKSET
1. Ei välttämättömät kokoukset kannattaa siirtää tai peruuttaa.
2. Välttämättömien kokousten osalta ne on pyrittävä järjestämään etänä tai ainakin mahdollistaa. osallistuminen etänä.

TAPAHTUMAT, TILAISUUDET JA KOULUTUKSET
1. Ei välttämättömät tilaisuudet on syytä peruuttaa tai siirtää myöhempään ajankohtaan.
2. Tarpeellisiin ja välttämättömiin tilaisuuksiin on syytä hakea varapäivät vähintään kahden kuukauden päähän ja kommunikoida ne jo osallistujille ennalta. Lähempänä tilaisuutta ilmoitetaan virnaomaisohjeiden ja sen hetkisen harkinnan mukaan, pidetäänkö tilaisuus suunnitellusti vai siirretäänkö varapäivälle.
3. Minimoidaan ulkopuolisiin koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuminen oman henkilöstön osalta.
2. Suositaan pakollisissa ja tarpeellisissa kokouksissa etäyhteyksien välityksellä osallistumista.

TYÖPAIKALLA TOIMIMINEN
1. Huolehdimme siisteydestä, puhtaudesta ja hygieniasta.
2. Vältämme kättelyä ja lähikontakteja.
3. Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota.
4. Suosimme etätöitä maksimaalisesti.

SAIRASTUMINEN
1. Työpaikalle ei saa tulla sairaana. Pienemmistäkin oireista tulee jäädä kotiin.
2. Työpaikalla ja yrityksissä kannattaa sopia, että työntekijä voi olla omalla ilmoituksella sairauspoissaolona pois viisi päivää.

JOS EPÄILET KORONAVIRUSTARTUNTAA, TOIMI NÄIN:
Jos epäilet sinulla olevan koronatartunta, pysy kotona ja soita terveyspalvelujen neuvontaan. Älä mene spontaanisti päivystykseen tai lääkärin tai hoitajan vastaanotolle, sillä jos menet, se voi tarkoittaa, että kyseessä oleva lääkäri tai hoitaja on seuraavat 2 viikkoa karanteenissa ja poissa hoitotyöstä.
Työterveysasiakkaana ota yhteyttä aina ensisijaisesti puhelimitse tai etänä työterveyden koronavirusneuvontalinjaan tai muuhun yhteyspisteeseen.

Ota puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen, jos
• sinulla on kuume- ja hengitystieoireita JA
• olet ollut tekemisissä koronavirusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa TAI
• olet itse oleskellut tartunta-alueella.
• epäilet tartuntaa, mutta olet oireeton ja haluat keskustella tilanteestasi.

Ajankohtaista tietoa koronoviruksesta yrityksille täällä.