Tervetuloa, Bazaar on avattu!

Ensimmäinen versio Tampereen korkeakouluyhteisön Bazaar-alustasta yrityksille, organisaatioille ja asiantuntijoille on julkaistu ja tarvitsee kehitysideoitanne. Nyt on kaikkien jatkuvasta oppimisesta ja osaamisen kehittämisestä kiinnostuneiden aika toimia.

Bazaar-toimintamallin tavoitteena on luoda jatkuvan oppimisen ja yhteiskehittämisen kulttuuria, edistää osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamista sekä tukea innovaatio- ja kehittämistoimintaa. Samalla tehdään tunnetuksi Tampereen korkeakouluyhteisön tarjontaa yrityksille.

Mallia on valmisteltu korkeakouluyhteisön johdolla yhteistyössä yritysten ja organisaatioiden kanssa. Tampereen kauppakamari on osallistunut aktiivisesti niin toimintamallin kehittämiseen kuin sen toteuttamisessa tarvittavan digitaalisen alustan ideointiin.

Bazaarin toimintamalli noudattaa Tampereen korkeakouluyhteisön kannanottoa, jonka mukaan korkeakoulujen tulisi entistä enemmän olla alustamaisesti toimiva mahdollistajia. (Lue kannanotto)

Ensimmäinen versio alustasta on nyt valmistunut ja julkaistu kaikkien osaamisen kehittämisestä kiinnostuneiden arvioitavaksi.

– Tahdomme varmistua kehitystyön kaikissa vaiheissa, mitä alustan käyttäjät alustalta odottavat ja tarvitsevat, sanoo Bazaar-projektin projektipäällikkö, jatkuvan oppimisen asiantuntija Katariina Yrjönkoski Tampereen yliopistosta.

Katsele ja arvioi, voit myös julkaista

Bazaar-alusta on nimensä mukaisesti markkina- ja kohtaamispaikka, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille sekä Tampereen korkeakouluyhteisölle mahdollisuuden tuoda esille asiantuntija-, tutkimus- ja kehityspalveluja, resurssien tarjontaa sekä erilaisia tarpeita kehitysprojektikumppanuuksien luomiseksi.

Käytännössä alustalla voidaan julkaista koulutuksia, projektimahdollisuuksia, organisaatiokohtaisia innovointihaasteita, opinnäytetyömahdollisuuksia sekä tietoa korkeakouluyhteisön tarjoamasta laboratorio- ja tutkimusinfrasta.

– Alustan valmistuttua käyttäjä voi etsiä ja löytää itseään ja organisaatiotaan kiinnostavaa tarjontaa ja osaajia tai vastaavasti kertoa, millaisia tarpeita hänellä tai edustamallaan organisaatiolla on.

Kävijä voi luoda alustalle oman julkisen profiilin ja julkaista asiantuntemukseensa perustuvaa aineistoa.

– Julkisen profiilin luominen ja julkaiseminen on mahdollista jo nyt. Nämä toiminnot ovat osaamisen jakamista ja yhteiskehittämistä, joihin yrityksissä on tietojemme mukaan halua ja valmiuksia. Eli vaihdetaan, jaetaan ja kehitetään osaamista yhdessä, ja sparrataan toisiamme.

Yrjönkoski uskoo, että kun yritykset näkevät, mitä Bazaarissa on ja mitä ne itse voivat sinne tuottaa, uusia ideoita syntyy varmasti.

– Alusta ei ole läheskään valmis ja kehittämisvaihtoehtoja on lukuisia. Nyt tarvitsemme käyttäjien näkemyksiä, mihin suuntaan Bazaaria viedään seuraavissa versioissa. On hienoa, jos kävijät julkaisevat jo tässä pilotointivaiheessa, mutta sivuston katselun perusteella annettu palaute on meille yhtä arvokasta, Katariina Yrjönkoski sanoo.

Yritykset, antakaa palautetta!

Johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista kannustaa tutustumaan Bazaariin.

– Jos yrityksessä koulutetaan henkilöstöä, teetetään harjoitus- ja lopputöitä, haetaan opiskelijoita projekteihin tai ylipäänsä halutaan tiiviimpää yhteistyötä korkeakouluyhteisön kanssa, Bazaar on sille oikea paikka.

– Se mikä ennen tehtiin analogisesti, on nyt uudella digitaalisella alustalla. Bazaarin jatkokehitys tapahtuu käyttäjien palautteen perusteella. Mitä enemmän saamme yrityksiä mukaan, sitä käyttäjälähtöisempi siitä tulee niin toimivuudeltaan kuin sisällöllisestikin, Haataja sanoo.

Tule mukaan!
Ilmoittaudu kehittäjäyhteisöön lähettämällä viesti osoitteeseen bazaar-support@tuni.fi. Saat lisäohjeet työpäivän kuluessa.

Lue myös Bazaar kutsuu kohti uusiutumiskykyistä osaamista
​​​​​​​