Teollisuuden vallankumouksesta toiseen

Cargotecilla kestävä kehitys on vahva tavoite sekä arvo kaikessa liiketoiminnassa. Pettersson muistutti, että kehittyvä teknologia voi olla tukemassa tämän tavoitteen saavuttamista. Kuvassa Antti Eskelinen (vas.), Tommi Pettersson, Riku Granat ja Antti Savolainen.

Cargotecilla kestävä kehitys on vahva tavoite sekä arvo kaikessa liiketoiminnassa. Pettersson muistutti, että kehittyvä teknologia voi olla tukemassa tämän tavoitteen saavuttamista. Kuvassa Antti Eskelinen (vas.), Tommi Pettersson, Riku Granat ja Antti Savolainen.

Teollisuus 4.0 – vai jo 5.0? Laajalti puhuttanut ilmiö etenee nyt vauhdilla seuraavan kehitysvaiheen jo häämöttäessä. Maailmanlaajuinen muutos puskee yrityksiä eri aloilla kehittymään ja miettimään strategiaansa uudelleen.

Tampereen kauppakamarin uuden liiketoiminnan valiokunta vieraili alkukeväästä Cargotecin Hervannan toimipisteessä. Kokouksen aiheena oli Teollisuus 4.0 ja 5.0 eli teollisuuden neljäs ja viides vallankumous sekä näiden käyttöönotto eri aloilla.

Teollisuuden vallankumouksen seuraavat vaiheet kertovat teollisuuden uudesta kehityssuunnasta, laajasta kokonaisuudesta, jossa yhdistyvät teknologiat, ja tekoäly, edistynyt analytiikka ja automaatio. Sen seurauksena huomio siirtyy entistä enemmän liiketoiminnan kokonaisuuteen ja valmiuksiin vastata jatkuvasti kehittyvään kysyntään.

Ilmiö puhuttaa, eikä vähiten siksi, että siihen liittyy paljon uusia mahdollisuuksia. Toisaalta käsite on niin laaja, ettei sitä olla vielä kaikkialla täysin ymmärretty.

Yhtäältä teollisuus 4.0, toisaalta jo 5.0

Cargotecin-vierailulla valiokunnan puheenjohtaja Riku Granat alusti aiheesta, minkä jälkeen digitaalisten ratkaisujen kehitysyksikön johtaja Tommi Pettersson avasi päivän teemaa perusteellisesti Cargotecin näkökulmasta. Puheeksi nousi myös teollisuuden viides kehitysvaihe, jota on alettu soveltaa osin myös Cargotecissa.

Kun teollisuus 4.0:n keskiössä on automaatio, kehitetään viidennessä vaiheessa mallia, jossa ihminen ja kone toimivat yhdessä.

Viidennessä vaiheessa data ei enää ole kaiken keskiössä, vaan tätä arvokkaampaa on datan oikeanlainen hyödyntäminen. Tähän tarvitaan systeemien, softan sekä tekoälyn kehitystä. Tavoitteena on entistä parempi kyky tunnistaa asiakkaan tarpeet ja olla valmiina vastaamaan niihin Tulevaisuudessa tarvitaan siten aiempaa älykkäämpi datan keruusysteemi ja taito analysoida kerättyä dataa.

Alustuksen jälkeen käytiin tiiviitä keskusteluita ilmiön vaikutuksista yrityksissä valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Savolaisen johdolla. Pian huomattiin, että soveltamismahdollisuudet vaihtelevat yritysten tilanteen mukaan, eikä ilmiötä siis voida soveltaa kaikkialla täysin samalla tavalla. Kaikkialla ei myöskään osata vielä hyödyntää ilmiötä tai täysin ymmärretä sen vaikutuksia käytännössä.