Tampereen kauppakamari palkitsi Samu Hällforsin ja Lauri Lylyn

Framery Oy:n toimitusjohtaja Samu Hällfors on valittu Vuoden 2020 yritysjohtajaksi ja Tampereen pormestari Lauri Lyly Vuoden elinkeinovaikuttajaksi. Heidät palkittiin pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työstä Pirkanmaan elinkeinoelämän hyväksi.

Tampereen kauppakamari on jakanut julkista kiitosta yritysjohtajille vuodesta 1995 ja elinkeinovaikuttajille vuodesta 2005. Samu Hällforsin (vas.) johtama Framery on kasvanut nopeasti menestyväksi vientiyritykseksi. Tampereen pormestari Lauri Lylyä kiitetään neuvottelutaitoiseksi yhteistyön tekijäksi.

Äänieristettyjä puhelinkoppeja ja neuvottelutiloja valmistava Framery on noussut Samu Hällforsin johdolla kymmenessä vuodessa yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä. Kasvua on rakennettu rohkeasti viennin avulla ja yritys on saavuttanut globaalin markkinajohtajan aseman. Frameryn hiljaiset työtilat parantavat avokonttorien työrauhaa jo 70 maassa. Useita kansainvälisiä design-palkintoja saaneet tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Tampereella.

Framery on opettanut johtamaan

Vuonna 2010 yhdessä Vesa-Matti Marjamäen kanssa yrittäjäksi ryhtynyt Samu Hällfors sanoo, että Framery ja ihmiset matkan varrella ovat opettaneet kaiken, minkä hän tietää johtamisesta.

– On uskomatonta, kuinka erilaista on johtaa yritystä kasvun eri vaiheissa. Kahden tai kahdenkymmenen hengen startupin johtamisessa on ihan eri haasteet kuin yli 300 hengen globaalin organisaation johtamisessa. Yksi asia on kuitenkin ollut yrityksen kaikissa vaiheissa ylitse muiden: ihmiset. Oikeiden ihmisten löytäminen, motivoiminen ja pitäminen on yritysjohtajan tärkein tehtävä.

Tamperetta Samu Hällfors pitää mahtavana paikkana yrittää. Korkeatasoinen koulutus takaa lahjakkaan työvoiman saatavuuden, kaupungin infrastruktuuri ja kasvuyrityspalvelut kehittyvät jatkuvasti ja ilmapiiri on erittäin yritysmyönteinen.

– Framery perustettiin aikanaan Tampereen kaupungin osittain rahoittamassa Protomossa, joka toimi startup-kiihdyttämönä Uudella Tehtaalla Finlaysonilla. Saimme valtavan määrän sparrausta, apua ja kontakteja Protomon kautta.

”Ajattele globaalisti, toimi lokaalisti”

Maailman valloituksesta unelmoivia yrityksiä Samu Hällfors neuvoo etenemään ensin pienin askelin.

– Kaikki alkaa paikallisesta tekemisestä kohdemarkkinassa: tutustu ihmisiin ja yrityksiin ja löydä hyviä kumppaneita. Maailman valloitusta ei voi ulkoistaa kenellekään, se on tehtävä itse pala palalta.

– Framery lähti aikanaan kaikkia varoituksia uhmaten tekemään senaikaisen hallituksen sanoin historian halvinta USA:n valloitusta. Päätimme kokeilla kepillä jäätä. Kokeilulle annettiin budjetiksi 30 000 euroa, ja se on tuottanut tähän päivään mennessä noin 100 miljoonan euron liikevaihtoa.

Korona on vaikuttanut myös Frameryn liiketoimintaan, mutta tulevaisuus näyttää Samu Hällforsin mukaan erittäin hyvältä.

– Epävarmuus lykkäsi aluksi ostopäätöksiä varsinkin Yhdysvalloissa. Korona-ajan muutokset työkulttuurissa ovat sen sijaan Framerylle eduksi. Lisääntyneet videopuhelut moninkertaistavat pienten neuvottelutilojen tarpeen.

– Seuraamme ja tutkimme jatkuvasti, miten työskentely muuttuu ja miten työtä tehdään tulevaisuudessa. On helppo luottaa tulevaan, koska meillä on maailman paras alan tiimi.Minna Metsälä, Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja 2018-2020, Lauri Lyly, Samu Hällfors ja Tampereen kauppakamarin puheenjohtaja Juhani Lehti.

”Kaupunkia on kehitettävä etupainotteisesti”

Vuodesta 2017 lähtien Tampereen pormestarina toimineella Lauri Lylyllä on hyvät suhteet elinkeinoelämään. Hän on ollut avoin ja aktiivinen yhteistyössä yrittäjien, yritysten ja koko elinkeinoelämän kanssa sekä vahvasti sitoutunut tehtyihin investointipäätöksiin ja niiden eteenpäinviemiseen korona-aikanakin.

Minkälaisten asioiden edistämisessä elinkeinoelämän ja kaupungin kannattaa yhdistää voimansa?

– On oltava yhteisiä keinoja houkutella alan parhaita osaajia, yrityksiä ja investointeja. Niistä on myös kyettävä pitämään kiinni, jotta huippuosaaminen ei keskittyisi pelkästään pääkaupunkiseudulle. Tuemme yhdessä Tampereen kasvua Suomen toiseksi metropoliksi.

Lauri Lylyn mukaan Tampere pärjää, jos se pystyy synnyttämään osaamiskeskittymiä, on hyvin saavutettavissa ja sillä on pito- ja vetovoimaa. Korkea osaaminen ja koulutus ovat perusta innovaatio-, tutkimus- ja kehitystoiminnalle.

Yhdeksi yhteistyön tärkeimmiksi tavoitteiksi Lyly nimeää ammatillisessa koulutuksessa ja korkea-asteella parhaillaan opiskelevan, noin 50 000 uuden ammattilaisten joukon työllistymisen Tampereen kaupunkiseudulle.

Säännöllistä vuoropuhelua

– Lisäksi on luotava yhdessä hyvät edellytykset yritysten sijoittumiselle ja pysymiselle alueella, kehitettävä kaupunkia etupainotteisesti ja investoitava muun muassa tontteihin, kouluihin ja päiväkoteihin ja autettava rekrytointiongelmissa. Myös kansainvälisille osaajille, puolisoille, lapsille ja nuorille on oltava mielekkäitä polkuja, joilla Tampereesta tulee koti.

Tampereen kaupungin ja kauppakamarin vuoropuhelu on ollut säännöllistä ja yhteyttä pidetään eri foorumeilla.

– Kaupunki on saanut kauppakamarilta ja sen jäsenyrityksiltä tietoa, kehitysnäkymiä ja ratkaisuja kaupunkikehittämisen tueksi sekä ideoita Tampereen keskusta-alueen kehittämiseen ja elinvoiman vahvistamiseen, Lauri Lyly sanoo.Samu Hällfors
Framery Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja Samu Hällfors on toiminut Frameryn johtotehtävissä yrityksen perustamisesta, vuodesta 2010 lähtien. Lisäksi hän on jäsenenä Keskuskauppakamarin Startup-valiokunnassa.

Hällfors on opiskellut Tampereen teknillisessä yliopistossa tuotantotaloutta. Hänet on aiemmin palkittu Tampereen kaupungin Teknisen luovuuden palkinnolla (2016), EY:n Young Entrepreneur of the year -palkinnolla (2016), EY:n Entrepreneur of the year -palkinnolla (2018) sekä Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinnolla (2017).

Lauri Lyly
Tampereen kaupungin pormestari Lauri Lyly on Tampereen kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupungin valtuutettu ja Tampereen korkeakoulusäätiön hallituksen jäsen. Lisäksi hän toimii Tampereen seutuhallituksen puheenjohtajana.

Aiemmin hän on työskennellyt SAK:n puheenjohtajana, SAK:n hallituksen puheenjohtajana ja edunvalvontajohtaja. Ennen SAK:ta Lyly oli Sähköliiton puheenjohtajana.


Teksti ja kuvat Päivi Eskelinen