tämän päivän yhtiöstä huomisen yhtiö

”Kokoushuone, jossa istuu pelkkä hallitus ilman omistajastrategiaa ja ilman kyvykästä toimitusjohtajaa, on tyhjä huone.”
Tämä huoneentaulu johdatti valtakunnallisen HHJ-alumniseminaarin tänä vuonna pohtimaan, miten hallitus voi auttaa yritystä jatkuvasti kehittymään ja sopeutumaan aikaansa. Yhtiön menestys riippuu oikean suuntaisista, hyvistä päätöksistä, joiden taustalla on looginen polku.

<p>Hallitukseensa riippumattomia uusia jäseniä etsivät yritykset pääsivät HHJ-alumniseminaarissa pitämään omat pitchauspuheenvuoronsa. Vuorossa Helkone Groupin Anne Nurminen<br></p>

Hallitukseensa riippumattomia uusia jäseniä etsivät yritykset pääsivät HHJ-alumniseminaarissa pitämään omat pitchauspuheenvuoronsa. Vuorossa Helkone Groupin Anne Nurminen

Voisiko riippumattomista hallituksen jäsenistä olla hyötyä uusien ajatusten löytämisessä ja luomisessa?
Voisi, vakuuttaa Levytyö Särkinen Oy:n toimitusjohtaja Samuli Särkinen, joka alusti yrityscasellaan HHJ-alumniseminaarin yli 140 osanottajaa iltapäivän teemakeskusteluihin.
Levytyö Särkisessä tehtiin sukupolvenvaihdos, jonka kypsyttely kesti kuusi vuotta ja vaati myös hetkittäisiä taka-askelia. Kun rohkeutta riippumattoman hallitusjäsenen kutsumiseen lopulta löytyi, alkoi määrätietoinen askellus polulla menestykseen. Katseet siirrettiin tämän päivän yhtiöstä huomisen yhtiöön.
Kuudessa vuodessa hitsattujen levyrakenteisten koneiden ja koneosien valmistaja on nostanut liikevaihtonsa 5,5 miljoonasta eurosta noin 14 miljoonaan. Henkilöstön määrä on noussut 40:stä 145:een.
Seminaarissa hallituksiinsa riippumattomia jäseniä etsivillä yrityksillä oli mahdollisuus lyhyeen pitchaukseen. Mahdollisuuden hyödynsivät Fysio2000 Oy, Helkone Group Oy, Vauraus Suomi Oy sekä Vercon Oy.

Hallitus huolehtii yhtiön edusta

Kahdentoista pöydän keskusteluissa pohdittiin, miten rakennetaan yrityksen arvoa kasvattava hallitus, minkälaista hallitusosaamista tarvitaan yhtiön eri elinkaaren vaiheissa, miksi riippumattomia hallitusjäseniä ei hyödynnetä enempää ja tulisiko hallituksen seurata faktapohjaista vai intuitioon ja uskomuksiin perustuvaa johtamista hallitustyöskentelyssä?
Pöytäpuheiden ja niitä seuranneen paneelikeskustelun pohjalta syntyi seitsemän kohdan polku menestyvään hallitustyöhön ja sudenkuoppien välttämiseen.
Hallitus tarvitsee yhteisen tavoitteen ja päämäärän.
– Hallituksen tehtävänä on saada aikaan oikeansuuntaisia ja hyviä päätöksiä, mutta ilman omistajastrategiaa niitä on hankala tehdä. Omistajan tahto on yritystoiminnan kulmakivi ja hallituksen ohjenuora, vuorineuvos Kari Neilimo tiivisti.
Yhteisen näkemyksen taustalle tarvitaan tehtävänsä hallitseva puheenjohtaja ja hallituksen tehtävät ymmärtävät hallitusjäsenet. Toimiva kokoonpano kykenee myös hyvään ja vuorovaikutteiseen keskusteluun.
Hallituksen rakentamisessa on huomioitava monipuolisuus. Tarvitaan yhtiön päämäärän mukaista osaamista ja erilaista näkemystä. Taustaltaan liian samanlaisia jäsenistä koostuva elin ei ole toimivin mahdollinen. Selkeä ja jatkuva jäsenten kierrätys on yhtiön etu.
– Hallituksen sisällä on oltava niin kova luottamus, että se pystyy itsearviointiin. Yhtiön elinkaaren eri vaiheissa voidaan tarvita erilaista osaamista ja silloin hallituksen kokoonpanoakin on kyettävä muuttamaan, totesi Gronlund Palvelut Oy:n toimitusjohtaja Tiina Holopainen.

Johto tarvitsee tukea

Viimeisimpänä, vaan ei vähäisimpänä, askeleena menestyvän hallitustyön polulla on toimitusjohtajaa tukeva, motivoiva ja kuitenkin haastava keskusteluilmapiiri.
Näkökulmaa korostivat kaikki äänessä olleet riippumattoman hallitusjäsenen yritykseensä hankkineet toimitusjohtajat.
– Varsinkin perheyrityksessä sukupolvien välillä saattaa olla näkemyseroja ja asioista on vaikea puhua. Tehtyihin päätöksiin ei välttämättä sitouduta. Ainakin itselleni riippumaton hallituksen jäsen on tuonut selkeyttä ja varmuutta yhtiön johtamiseen, Virtain Muovityön toimitusjohtaja Marja Mäkinen vakuutti.

<p>Pöytäkeskusteluissa syvennyttiin menestyvän hallitustyöskentelyn kulmakiviin.<br></p>

Pöytäkeskusteluissa syvennyttiin menestyvän hallitustyöskentelyn kulmakiviin.

<p>Toimitusjohtaja Samuli Särkinen avasi yrityksensä muutosta tämän päivän yrityksestä huomisen yritykseksi. Avainasemassa oli riippumattoman hallitusjäsenen mukaanottaminen.<br></p>

Toimitusjohtaja Samuli Särkinen avasi yrityksensä muutosta tämän päivän yrityksestä huomisen yritykseksi. Avainasemassa oli riippumattoman hallitusjäsenen mukaanottaminen.