Saavutettavuus, sujuvuus ja
osaamisen uudistumiskyky

Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelman kärjessä vuodelle 2020 ovat muun muassa pääradan suunnitteluvalmiuden nosto, kaavoitusprosessin nopeuttaminen ja jatkuvan oppimisen jalkautus yrityksiin.

Vaikuttamissuunnitelma julkistettiin Vaikuttamisforumissa 27. tammikuuta. Siihen on koottu kauppakamarin keskeiset edunvalvonnan tavoitteet, kohteet ja toimet tälle vuodelle. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kauppakamarin luottamushenkilöiden kanssa ja se sisältää jäsenyritysten tärkeimmäksi kokemat asiat.

– Vaikuttamistyötä tehdään yhdessä eri sidosryhmien ja toimijoiden kanssa pitkäjännitteisesti. Teemat eivät muutamassa vuodessa juuri muutu, mutta niitä on pystyttävä projektoimaan niin, että asioita saadaan eteenpäin, sanoo Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja.


Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmisteluun

Vuonna 2020 vaikuttamistyössä korostuvat edelleen pääradan suunnitteluvalmiuden nosto ja toimien priorisointi. Hankkeet pitää saada yleissuunnitelmatasolle, jotta rakentamiselle voidaan hakea aikanaan rahoitusta. Suomi-radan hankeyhtiölle pitäisi ehdottomasti hakea jo suunnittelurahoitusta helmikuussa 2020 sulkeutuvasta Verkkojen Eurooppa -liikennehaun (CEF) niin sanotusta häntähausta.

Tänä vuonna valmistellaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 12 vuodeksi. Päätökset liikennejärjestelmäsuunnitelmasta tehdään valtioneuvostossa keväällä 2021.
– 12-vuotisesta suunnittelurytmistä on hyviä kokemuksia Ruotsista, ja Suomessakin edunvalvojien on valmistauduttava ja pystyttävä uudenlaiseen pitkäjännitteisyyteen. Pirkanmaan näkökulmasta on tärkeää, että suunnitelma sisältää alueen kehittymisen kannalta keskeiset liikennehankkeet, sanoo apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Tampereen kauppakamari kehittää yhteistyötä – muun muassa markkinointia – Tampere-Pirkkalan lentoasemalta liikennöivien kumppanilentoyhtiöiden ja Business Tampereen kanssa. kenttää Porin, Seinäjoen ja Jyväskylän suuntiin sekä laajalti pääradan vaikutusalueella.

– Tuemme myös AiRRhow-ilmailuallianssin työn etenemistä. Allianssin tavoitteena on kehittää ilmailualan koulutusta kansainväliseksi vientituotteeksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu

Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) uudistetaan vuoden 2020 aikana. Yritysten kilpailukyvylle on keskeistä, että tonttitarjonta on monipuolista, kaavoitus sujuvaa ja rakentamisen sääntely riittävän joustavaa.
– Selvitämme yritysten näkemyksiä maankäytön ja lupaprosessien kehittämiseksi ja keräämme samalla aineistoa MRL-uudistukseen ja lausuntoomme siitä, Sjölund kertoo.

Yrityksiltä saatu visti on myös, että kaavoitusta pitää nopeuttaa ja rakentamisen säätelyn yksityiskohtaisutta vähentää.

Osaamista meiltä ja maailmalta

Osaavan työvoiman saatavuudesta on tullut keskeisin yritysten kasvua ja menestystä rajoittava tekijä.

– Työvoiman saatavuutta on parannettava monipuolisin keinoin yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja työllisyydestä vastaavien viranomaisten kanssa. Yksi tärkeä vaikuttamisen kohde on turvata toisen asteen ammatilliselle koulutukselle riittävät ja alueen kasvun mukaiset resurssit, Peer Haataja sanoo.

Kauppakamarin agendalla on myös oppilaitosten ja työelämän yhteyksien parantaminen muun muassa Tampereen yliopiston kanssa Kampuskamari-hankkeen avulla. Tampereen kaupungin kanssa puolestaan luodaan palveluja ja toimintamalleja, jotta kansainväliset osaajat saadaan nykyistä paremmin jäämään töihin Pirkanmaalle.

Kauppakamari ja Tampereen yliopisto ovat valmistelemassa jatkuvaa oppimista ja innovaatio- ja kehittämisyhteistyötä edistävää alustamaista toimintamallia sekä sitä tukevaa digitaalista alustaa.

– Perinteinen koulutusmalli ei enää toimi täydennyskoulutuksessakaan. Jotta yrityksissä nyt työssä olevien osaamista pystytään päivittämään tehokkaasti ja taloudellisesti, on aktivoitava yritykset kertomaan, minkälaista osaamista ne tarvitsevat. Sen ne voivat tehdä nyt kehitettävällä digitaalisella alustalla, jossa on mukana korkeakouluyhteisö sekä muita organisaatioita.


Tampereen kauppakamarin vaikuttamissuunnitelma 2020 löytyy täältä.