Risto Siilasmaa HHJ-alumniseminaarissa:
”Kehittäkää strategista kyvykkyyttänne”

– Ei riitä, että katsomme skenaarioita ensimmäisellä tasolla, sillä useimmiten ensimmäisen tason seurausvaikutukset ovat ilmiselviä. Vaikeampaa on ymmärtää toisen tai kolmannen tason seuraukset. Moni ei edes yritä miettiä niitä, mutta tällainen identifiointi voi olla äärimmäisen arvokasta, se mahdollistaa disruption ja reagoinnin huomattavasti muita aikaisemmin. Se taas voi johtaa kisan voittamiseen, kilpailukyvyn merkittävään kasvuun, Risto Siilasmaa painotti striiminä pidetyssä HHJ-alumniseminaarissa. Kuva Juha Koski

– Tutkimukset osoittavat, että kun talous kääntyy taantumaan, parhaiten menestyvät yritykset, jotka reagoivat ensimmäisenä. Aikainen lintu saa siis todella madon, sanoi Risto Siilasmaa HHJ-alumniseminaarissa.

F-Securen hallituksen puheenjohtajan Risto Siilasmaan aiheena HHJ-juhla-alumniseminaarissa oli strateginen visiointi hallituksessa.

– Yrityksessä pitäisi olla kyvykkyyttä ennakoida asiakastarpeiden ja asiakkaiden mieltymysten muutosta, jotta yritys pystyy siirtämään toimintaansa ja investointejaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja mahdollisimman paljon niille alueille, jotka kasvavat. Samalla on kyettävä ennakoimaan teknologiakehitystä ja disruption mahdollisuuksia, hän sanoi.

Siilasmaa pitää tehokasta toimintaa strategisena kyvykkyytenä, koska se mahdollistaa painotuksen siirtämisen joustavasti ja nopeasti aloille, joilta kasvua haetaan. Jos jollakin toimialalla nähdään, että kasvu on päättynyt ja kysyntä kääntyy laskuun, yhtiö voi luopua omasta tuotantokapasiteetistaan ja siirtyä käyttämään tuotannossaan alihankkijoita. Niille aloille, joilla kasvuun uskotaan, yritys voi vastaavasti suunnata vapautunutta tuotantokapasiteettiaan.

– Haastavaa on se, että pitää olla valmiutta, rohkeutta ja kyvykkyyttä tehdä näitä vaikeita päätöksiä. Ei ole helppoa kovin varhaisessa vaiheessa päättää liiketoiminta-alueen kääntämisestä laskuun.

HHJ-rehtori, Tampereen kauppakamarin johtaja Juha Koski kysyi Risto Siilasmaalta, miten eri skenaarioita voi alkaa rakentaa, mistä kysymyksiä ammentaa. – Pitää kysyä asiakkailta, asiantuntijoilta, henkilöstöltä ja käyttää tietoteknisiä platformeja, joilla on helppo kerätä suurelta määrältä ihmisiä tarkoituksenmukaista aineistoa. Kuva Annikaisa Knuutila

Tieto lisää joustavuutta

– On todella luotettava omaan analysointi- ja ennakointikykyyn. Tästä syystä strategisen agiliteetin, kyvykkyyden, tarve ja sisältö on ymmärrettävä yhtiössä laajalti. Ihmisillä on oltava tiedossa, että yhtiö pyrkii siirtämään painotusta tarpeen vaatiessa nopeasti.

– Tieto lisää myös toimien yleistä hyväksyntää, kun niitä joudutaan tekemään. Asiasta on siksi pystyttävä puhumaan, samoin tarpeesta kyetä ennakoimaan muutoksia ja toimimaan ketterästi.

Siilasmaan mukaan kaikki tutkimukset osoittavat, että kun talous yleisesti kääntyy taantumaan, parhaiten menestyvät ne yritykset, jotka ensimmäisinä reagoivat tähän.

– Tai pikemminkin ennakoivat sen. Voittajat ovat tilastollisesti tyypillisesti niitä, jotka toimivat ensimmäisinä. On siis selvää näyttöä siitä, että aikainen lintu saa madon.

Tämä vaatii Siilasmaan mukaan uutta tapaa ajatella ja hahmottaa yhtiön toimintaa tulevaisuutta vasten. Yksi työkalu on skenaariotyöskentely. Sen hyöty on, ettei henkisesti lukituta yhteen ainoaan suunnitelmaan.

Irti henkisistä lukoista

– Elämme juuri nyt aikaa, jolloin epävarmuus on suurempaa kuin koskaan ennen. Kyvykkyys nähdä eri vaihtoehtoja omalle suunnitelmalleen on ehkä arvokkaampaa kuin koskaan aikaisemmin, Siilasmaa sanoi.

Yhteiset ajatusharjoitukset eri skenaarioista luovat yritykseen mentaalia agiliteettia. Kun eri polkuja on mietitty, ihmisillä on vähemmän henkisiä lukkoja, kun on aika siirtyä suunnitelmasta toiseen. Kun mentaalilukkoja ei ole, yritys pystyy toimimaan nopeasti, kun tilanne aidosti muuttuu.

– Ja kuten todettiin, muutoksissa nopeimmin toimivat voittavat. Eri skenaarioita läpi katsoneessa yrityksessä ihmiset kokevat pystyvänsä kontrolloimaan, mitä yritykselle tapahtuu, koska on valmistauduttu eri tilanteisiin.

Boardman-partner Tarja Pääkkönen antoi eväitä hallituksen korona- ja myöhemmänkin ajan työkalupakkiin. – Varmista terveys ja turvallisuus, varmista toimitusketjut, suojele kassaa, järjestele lainat. Ja tärkeää: älä jäädy, vaan innovoi uudet tavat toimia, tuotteet, palvelut. Hallitustyössäkin ketteryys on ykkönen. Tee koronasta irti -suunnitelma. Toimi eettisesti – mieti, onko yrityksesi pystynyt auttamaan verkostossanne toimivia muita yrityksiä ja yrittäjiä. Kuva Jenna Myllykoski

Teksti Päivi Eskelinen