Pk-yritykset: luvitusta pitää sujuvoittaa

”Raportointivaatimukset lisääntyvät joka vuosi.” ”Rakennusluvan käsittely kestänyt 9 kk eikä vielä ole tiedossa koska saadaan.” Lupa- ja viranomaisbyrokratiaa koskevat kysymykset kirvoittivat kauppakamarien Pk-hallitusbarometrin vastaajilta valtavan määrän avoimia vastauksia. Kuva Annikaisa Knuutila

”Raportointivaatimukset lisääntyvät joka vuosi.” ”Rakennusluvan käsittely kestänyt 9 kk eikä vielä ole tiedossa koska saadaan.” Lupa- ja viranomaisbyrokratiaa koskevat kysymykset kirvoittivat kauppakamarien Pk-hallitusbarometrin vastaajilta valtavan määrän avoimia vastauksia. Kuva Annikaisa Knuutila

Kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvä byrokratia on viivästyttänyt investointeja lähes kahdeksalla prosentilla pk-yrityksistä tämän ja viime vuoden aikana, kertoo kauppakamarien Pk-hallitusbarometri.

Vastaajayrityksiltä on viivästynyt hankkeita yli 200 miljoonan euron arvosta. Tulevaan hallitusohjelmaan tarvitaankin selkeät lupaukset kaavoituksen ja luvituksen sujuvoittamisesta yhden luvan ja luukun periaatteella.

Myös Tampereen kauppakamarin vaikuttamiskyselyssä tammikuussa enemmistö yrityksistä oli sitä mieltä, että kaavoitusta pitää nopeuttaa ja rakentamisen sääntelyn yksityiskohtaisuutta merkittävästi vähentää.

– Norminpurkutalkoot eivät ole olleet aivan riittäviä, eivätkä kauppakamarit ole tyytyväisiä
esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen. Edelleen on liian yksityiskohtaisia
määräyksiä ja edelleen kaavoitus on liian hidasta. Nämä saavat jäsenistön mittarit punaiselle.
Toivommekin kuntien antavan palvelulupauksen siitä, että käsittelyajat eivät veny ja liian
yksityiskohtaisista määräyksistä luovutaan, sanoo Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja
Markus Sjölund.

Yksi Tampereen kauppakamarin ehdotus kaavoitusprosessin sujuvoittamiseksi on, että rakennustapaohjeissa ja kaavoituksessa luovuttaisiin liian yksityiskohtaisista määräyksistä rakennusten julkisivulle ja ympäristölle.

Yksi lupa, yksi luukku

Pk-hallitusbarometrin lupa- ja viranomaisbyrokratiaa koskevat kysymykset kirvoittivat barometrin vastaajilta valtavan määrän avoimia vastauksia, joista paistaa tuskastuminen. Sipilän hallitusohjelman lupaukset normitalkoista olivat nostattaneet odotuksia ja pettymys tuloksiin näkyy vastauksissa.

Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtajan Leena Linnainmaan mukaan maankäyttö- ja rakennuslakia sekä ympäristölainsäädäntöä on uudistettava ja sovitettava yhteen niin, että kuhunkin hankkeeseen tarvitaan yksi kattava lupa, johon kuuluu vain yksi valitusprosessi. Lisäksi hajanainen ympäristölainsäädäntö on yhtenäistettävä yhdeksi laiksi, ympäristökaareksi.

Yhden luvan periaate karsisi automaattisesti päällekkäiset ja peräkkäiset valitusprosessit sekä viranomaisten keskinäiset valitukset toistensa myöntämistä luvista.

– Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on alkanut, kun ympäristöministeriö asetti valmistelua varten parlamentaarisen seurantaryhmän ja työryhmän, joiden toimikausi on 1.5.2018–31.12.2021. Työryhmän asettaminen ei riitä, vaan tulevassa hallitusohjelmassa on asetettava työlle täsmälliset tavoitteet yhden luvan ja luukun periaatteen toteuttamiseksi, Linnainmaa sanoo.


Kauppakamareiden Pk-hallitusbarometriin vastasi 1100 yritysjohtajaa helmikuussa 2019.