Pirkanmaan yritysbarometri kevät 2020:
Synkästä synkempään

Koronatsunami pyyhkäisi nopeasti yli yrityskentän Pirkanmaallakin, kertoo Tampereen kauppakamarin huhtikuussa tekemä yritysbarometrikysely. Kyselyyn vastasi noin 500 jäsenyritystä.

– Kaikki mittarit valahtivat melko synkiksi. Toisaalta voi olla, että suurin shokki koettiin nyt keväällä. Syksylle liikevaihto vielä laskee, mutta henkilöstön osalta tilanne ei välttämättä enää heikkene nykyisestä, arvioi apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Henkilöstön saldoluku (saldoluku = negatiivisten ja positiivisten odotusten erotus). Kuuden kuukauden jakso toimialoittain.

Henkilöstömäärä vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019 on suurempi 13,3 prosentilla vastaajista, yhtä suuri 59,5 prosentilla ja pienempi 26,8 prosentilla vastaajista. Vaikein tilanne on kauppa-, majoitus- ja ravintola-aloilla, joiden vastaajista 38,4 ilmoittaa henkilöstömäärän vähenevän. Työntekijöiden määrän kasvua edes vähän ennakoi 30 prosenttia vastaajayrityksistä ja samana sen arvioi pysyvän 60,7 prosenttia yrityksistä. Vähenemistä ennakoi noin 25,5 prosenttia vastaajista. Isoimmissa yritysluokissa tilanne on kuitenkin synkempi.

Miten arvelette liikevaihtonne kehityksen seuraavan kuuden kuukauden aikana?

Uuden kaupan teko vaikeaa

Liikevaihtonsa arveli kasvavan viime vuoteen verrattuna 18,5 prosenttia vastaajista – myönteisin oli palveluliiketoiminta. Liikevaihtonsa arvioi pienenevän 53,4 prosenttia. Eniten vähenemiseen uskoo kauppa, majoitus ja ravintolapalvelut. Seuraavan kuuden kuukauden aikana liikevaihtonsa arvioi nousevan 14,5 prosenttia, kolmannes uskoo liikevaihdon pysyvän yhtä suurena.

– Vuodesta 2019 liikevaihtonsa arvioi pienenevän 55 prosenttia vastaajista, ja vielä vähän useampi arvioi sen pienenevän myös seuraavan kuuden kuukauden aikana. Pessimismiä synnyttää se, että nykyisillä projekteilla uskotaan päästävän kesään, mutta nyt on vaikea saada uutta kauppaa. Sitä ennakoi seuraavan kuuden kuukauden tilauskantaan liittyvien odotusten synkkyys, Sjölund sanoo.


Yrityksenne vienti on vuonna 2020.

Viennin odottaa tänä vuonna kasvavan 27,3 prosenttia, pysyvän ennallaan 49 prosenttia ja pienenevän 33,5 prosenttia.

– Meillä ei ole näkynyt asiakaskatoa, muutamia koronasta johtuvia viivästyksiä projekteissa on tullut. Mutta kun kansainväliset messut ovat olleet markkinointimme ja asiakastapaamistemme pääkanava, nyt käytämme messuihin varatut rahat digitaaliseen markkinointiin. Juuri järjestimme webinaarin, johon tuli maailmalta yli 200 kuulijaa. Luomme liidejä digitaalisesti, sillä todennäköisesti ennen ensi vuotta ei meille tärkeitä messuja järjestä missään, arvioi pankkien maksuliikenteen testauspalveluja globaalisti kehittävän XMLdation Oy:n COO Juha Keski-Nisula.

Investointejaan lisää liki 15 prosenttia ja pitää ennallaan 38,4 prosenttia. Investointiensa uskoo pienenevän 46,8 prosenttia vastaajista.

– Yritysten investointi- ja kehitystarpeet eivät ole hävinneet, joillakin ne ovat kriisin vuoksi lisääntyneet. Silti investointien jatkamista saati lisäämistä varotaan kaiken kokoisissa yrityksissä. Investointiriskien pienentäminen rahoituksen puolella – yhteistyössä pankit, julkinen sektori, Business Finland, verottaja, julkisomisteiset toimijat – pienentäisi iskua B2B-palveluita tarjoaviin pk-yrityksiin, sanoo Taipuva Consulting Oy:n toimitusjohtaja Pasi Ahola.

Vakavaa – mutta toivottavasti lyhytaikaista

Markus Sjölund tulkitsee yritysten barometriin antamista avoimista vastauksista, että tilannetta pidetään vakavana ja ettei pohjaa ole vielä saavutettu, mutta toisaalta uskotaan – ja toivotaan – että tilanne jää lyhytaikaiseksi.

– Yritykset katsovat, että jos esimerkiksi verotukseen liittyviä joustoja jatketaan ja liikkumis- ja kokoontumisrajoituksia pystytään purkamaan, vaikutukset voisivat jäädä jotenkin siedettäviksi.

Julkisen sektorin elvyttäviä, infra- ja rakennushankkeisiin liittyviä toimia arvostettaisiin.

– Olisi erityisen tärkeää nyt nopeuttaa merkittävästi kaavoitusta ja rajoittaa siihen liittyviä ehtoja. Kohtuuhintaisia asuntoja tarvitaan Tampereelle lisää, eikä missään nimessä niiden rakentamista kannata erilaisilla rajoituksilla hidastaa. Elpyminen koronan vaikutuksista pitää saada nopeasti käyntiin ja rakennusala on tässä tärkein teollisuudenala työttömyyden lisääntymisen estämiseksi, sanoo aluejohtaja Marko Nikander NCC:ltä.

Tampereen kauppakamarin yritysbarometrikysely I/2020 tehtiin 14. – 24.4. jäsenyrityksille. Vastauksia saatiin noin 500, vastausprosentti oli 25.

Yritysbarometri löytyy kokonaisuudessaan täältä.