Pirkanmaan turvallisuusklusteri vahvistuu

Tampereen yliopisto, Pirkanmaan liitto, Tampereen kauppakamari, Business Tampere ja Tampereen kaupunki vahvistavat yhteistyötään Pirkanmaan turvallisuusklusterissa. Verkostoa tiivistetään erityisesti yliopiston ja tutkimusyhteisön sekä elinkeinoelämän, viranomaisten ja järjestöjen välillä.

– Turvallisuushakuisuudesta on tullut ihmisten käyttäytymistä ohjaava megatrendi. Sellaisena se on myös bisnesmahdollisuus. Klusterin kehittymiseen kannattaa panostaa. Uskomme, että turvallisuusklusterissa syntyy uutta liiketoimintaa ja Pirkanmaa näyttäytyy jatkossa houkuttelevana paikkana investoida niin yksityisesti kuin julkisestikin, sanoo Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja.

Pirkanmaalla on Suomi-näkökulmasta katsottuna läsnä lähes kaikki keskeiset turvallisuustoimijat ja lisäksi paljon turvallisuusbisneksessä toimivia yrityksiä.

– Perinteisesti alalla toimitaan omilla sektoreilla, siiloissa. Yksi viranomainen hoitaa yhtä asiaa ja toinen toista, tutkimus on yliopistoissa, yritykset kehittävät liiketoimintaansa. Pirkanmaalla turvallisuusklusterissa on kuitenkin tehty yhteistyötä jo pitkään, klusterihan "virallistettiin" vuonna 2011. Täällä sektorien välisiä siiloja on saatu madallettua. Pirkanmaa voi hyvin toimia kansallisesti esimerkiksi erilaisten turvallisuuteen liittyvien kokeilujen ja pilottien maakuntana.

Moderneja ratkaisuja, osaksi palveluja

Klusterin toimijat ovat jo rahoittaneet kahta turvallisuusklusterin hanketta. Älykkään turvallisuuden ekosysteemi: liiketoimintamallit ja kokeilut -hankkeen tavoitteena on horisontaalisen turvallisuusajattelun kehittäminen liiketoiminnan näkökulmasta sekä osaksi Smart Tampere -ekosysteemiä. Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto, Business Tampere, Tampereen kauppakamari ja Itämeri-instituutti.
Turvallisuus palvelukonsepteissa ja -muotoilussa -hankkeessa tavoitteena on kehittää pirkanmaalaisten toimijoiden käyttöön lentomatkailun turvallisuuden palvelukonsepti. Hanketta rahoittavat Pirkanmaan liitto ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu JKK.

– Muuttunut turvallisuusympäristö vaatii moderneja turvallisuusratkaisuja, jotka ovat toisaalta huomaamattomia ja osana palveluja, joita ihmiset käyttävät ja tilaavat, sanoo klusterin uusi vetäjä, tutkijatohtori Anniina Autero JKK:sta.

<p><em>Pirkanmaan turvallisuusklusterin tavoitteena on vastata erilaisiin turvallisuushaasteisiin yhteistyön avulla. Yhteistyön tiivistämisestä sopivat lokakuussa muun muassa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen (selin), Pirkanmaan liiton hallintojohtaja Petri Pikkuaho, Johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist, Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ja Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen. Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto </em><br><br></p>

Pirkanmaan turvallisuusklusterin tavoitteena on vastata erilaisiin turvallisuushaasteisiin yhteistyön avulla. Yhteistyön tiivistämisestä sopivat lokakuussa muun muassa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen (selin), Pirkanmaan liiton hallintojohtaja Petri Pikkuaho, Johtamiskorkeakoulun dekaani Antti Lönnqvist, Tampereen yliopiston rehtori Liisa Laakso ja Business Tampereen toimitusjohtaja Harri Airaksinen. Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto