Pirkanmaan talous selvisi pandemiavuodesta 2020 vähin vaurioin

Matkailu- ja ravintola-alalle vuosi 2020 oli erittäin vaikea. Lähestyvä pikkujoulusesonki on tärkeä alan yritysten tämän vuoden tulokselle. Jos se saadaan vietyä läpi vilkkaana ja ilman rajoitteita, vuoden 2021 luvut voivat vielä korjaantua.

Ensimmäisen pandemiavuoden vaikutukset Pirkanmaan yritysten liikevaihtoon olivat lopulta vähäisiä. Maakunnan kaikkien toimialojen kokonaisliikevaihto vuonna 2020 supistui vain 0,4 prosenttia. Matkailu- ja ravintola-alalle vuosi oli kuitenkin erittäin vaikea.

Pirkanmaan kaikkien toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 35 miljardia euroa, joka on 0,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Seuraavilla kahdella neljänneksellä pandemia käänsi maakunnan liikevaihdon laskuun, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä liikevaihto kääntyi uudelleen kasvuun.

Teollisuustoimialoilla Pirkanmaa pärjäsi hieman koko maata paremmin. Teollisuuden liikevaihto vuonna 2020 oli 12 miljardia, joka oli 1,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Koko maan tasolla liikevaihto supistui 5,7 prosenttia. Vientiliikevaihtoa Pirkanmaalle kertyi 7,2 miljardia, joka on 1,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Koko maan lukema oli -5,6 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa 2021 maakunnan liikevaihto on kasvanut 7,3 prosenttia ja vientiliikevaihto 8,5 prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Tampereen kauppakamarin, Business Tampereen, Pirkanmaan yrittäjien ja Pirkanmaan liiton 11. lokakuuta julkaisemasta Pirkanmaan talouskatsauksesta.

Matkailu- ja ravintola-ala kärsi eniten

Matkailu- ja ravintola-alalle vuosi 2020 oli erittäin vaikea. Liikevaihto supistui 25,7 prosenttia. Euromääräisesti liikevaihtoa kertyi lähes 200 miljoonaa vähemmän kuin normaalivuotena. Vuoden 2021 tammi-kesäkuussa lasku pysähtyi (-0,4 %), mutta toimialan liikevaihto on merkittävästi normaalivuotta alemmalla tasolla.

– Matkailu- ja ravintola-ala on pandemian suurin kärsijä. Tärkeä pikkujoulusesonki menetettiin viime vuona rajoitusten ja pandemiatilanteen vuoksi. Tuleva sesonki onkin erityisen tärkeä alan yritysten tämän vuoden tulokselle. Jos se saadaan vietyä läpi ilman rajoitteita ja ihmiset sekä yritykset viettävät pikkujouluja, voivat vuoden 2021 luvut vielä korjaantua, sanoo johtaja Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista.

– Kokonaisuudessaan Pirkanmaan liikevaihto supistui ennakoitua vähemmän pitkälti teknologia- ja metsäteollisuuden hyvän kehityksen takia.

Johtaja Markus Sjölund, Tampereen kauppakamari.

Kauppakamarin jäsenyrityksissä valoisat ilmeet

Tampereen kauppakamari tekee jäsenyrityksilleen kaksi kertaa vuodessa yritysbarometrikyselyn liikevaihdon, henkilöstön, investointien ja viennin tilasta nyt sekä odotuksista seuraavan puolen vuoden aikana. Tämän syksyn kyselyyn vastasi noin 260 yli neljä henkeä työllistävää kamarin jäsenyritystä.

61 prosenttia vastanneista arvioi liikevaihtonsa kasvavan vuoden takaisesta. Syksyllä 2020 liikevaihdon kasvuun uskoi vain 28 prosenttia yrityksistä ja 49 prosenttia vastaajista arvioi liikevaihtonsa supistuvan. Nyt miinusmerkkiseen kehitykseen uskovia oli enää 14 prosenttia.

Henkilöstömäärä pirkanmaalaisyrityksissä on viime vuoteen verrattuna suurempi 48 prosentilla vastaajista, yhtä suuri 40 prosentilla ja pienempi vain 12 prosentilla vastaajista.

– Tämä on hyvä merkki. Lomautukset ovat päättyneet ja jatkossa nähdään pikemminkin tarvetta lisätä kuin vähentää henkilöstöä, Markus Sjölund toteaa.

Viennin kasvuun uskoi 51 prosenttia barometriin vastanneista vientiyrityksestä. Vain 13 prosenttia arvioi vientinsä supistuvan. Edellisvuotta suurempi tilauskanta oli 60 prosentilla vastanneista vientiyrityksistä.

Suurimpana uhkana nyt työvoimapula

Kyselyyn vastanneiden yritysten odotukset seuraavalle kuudelle kuukaudelle ovat toiveikkaat. Palvelualan yrityksistä peräti 61,1 prosenttia uskoi liikevaihtonsa kasvavan. Muillakin toimialoilla kasvuun uskovia oli reilusti yli puolet vastaajista.

Henkilöstömäärän uskoi kasvavan 51,1 prosenttia ja pysyvän vähintään ennallaan 44,2 prosenttia kaikista vastaajista. Yleisimmin rekrytointitarpeet ovat 1–2 henkilöä.

– Riittämättömän kysynnän sijaan yritysten suurimmaksi uhkakuvaksi nousee nyt työvoimapula. Peräti 54 prosenttia vastaajista kertoi ammattitaitoisen työvoiman puutteen rajoittavan yrityksen toimintaa. Se on korkein lukema koskaan yritysbarometrien historiassa.

Teollisuudessa myös komponentti- ja raaka-ainepula sekä voimakkaasti nousseet rahtihinnat luovat kustannuspaineita ja hidastavat kasvua. Uutena pilvenä taivaalle on nousemassa energianhinnan nousu.

– Komponenttien saatavuushaasteista tulee todella paljon kommentteja. Myös rahtikustannukset ja raaka-aineiden hinnat asettavat haasteita maakunnan teollisuudelle. Seuraamme tarkasti, miten maakunnan isot kansainväliset yritykset pärjäävät. Jos monipaikkaisen globaalin toimijan tilauksia toimitetaankin konsernin markkinoita lähempänä olevista yksiköistä, sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia, Sjölund sanoo.


Tutustu Pirkanmaan talouskatsaukseen 2021 täältä.

Teksti Jari Runsas