Pirkanmaan talous: hienoista laskua, ei suurta muutosta

Pirkanmaan talouskatsaus Pirkanmaan liikevaihto toimialoittain 2018.

Pirkanmaan talousfoorumissa julkistetut Pirkanmaan yritysbarometri II 2019 ja Pirkanmaan talouskatsaus raportoivat hyvästä vuodesta 2018 ja hienoisesta hiipumisesta vuonna 2019.

Yritysbarometri kertoo, että liikevaihtonsa lokakuussa 2019 arvioivat suuremmaksi edellisvuoteen verrattuna 53 prosenttia vastanneista yrityksistä, kun syksyllä 2018 määrä oli 62 prosenttia. Liikevaihto säilyy ennallaan 27 prosentilla vastaajista, ja liikevaihtonsa arvioi pienenevän 20 prosenttia, edellisvuonna 11.

– Tämä vuosi mennään todennäköisesti vielä jälkikaasulla kasvuun. Ensi vuoden alku näyttää, saadaanko uutta vauhtia talouteen. Positiivista on, että vielä reilusti yli puolet jäsenyrityksistämme katsoo liikevaihdon kasvavan tai säilyvän ennallaan. Toisaalta pitkään kasvun tulppana olleet työvoiman saantiongelmat eivät enää pahene, riittämätön kysyntä sen sijaan nostaa päätään. Tiedämme jo, että työllisyyden paraneminen on Pirkanmaalla pysähtynyt. Näistä kasvuluvuista työllisyyskehitys ei saane vetoapua, arvioi Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Henkilöstön määrä kasvoi 39 prosentilla (46 prosenttia 2018) ja väheni 14 prosentilla (9 prosenttia 2018) vuodentakaisesta tilanteesta. Samana se pysyi 47 prosentilla vastaajista.
Seuraavan kuuden kuukauden aikana suurin osa (51 prosenttia) vastaajista kertoi henkilöstömääränsä pysyvän samalla tasolla. Rekrytointitarpeita oli kolmanneksella vastaajista. Vastaavasti työvoiman vähennystarpeista seuraavan kuuden kuukauden aikana ilmoitti 12 prosenttia vastaajista.

Investoinnit pysyvät viime vuoden tasolla 45 prosentilla ja ne kasvavat 31 prosentilla vastaajista. Viime vuonna näin arvioi 41 prosenttia. Investointien arvioi pienenevän 24 prosenttia (12 prosenttia 2018).

– Parin hyvän investointivuoden jakso näyttää päättyvän. Investoinnit vähenevät teollisuudessa ja rakentamisessa sekä kaupassa. Teollisuuden investointien laskusta kertoi viime vuonna 11 prosenttia, nyt luku oli jo 30 prosenttia.

Vienti veti, odotuksia korjataan alaspäin

Vienti ei barometrin mukaan näytä hiipuneen, ainoastaan 10 prosenttia arvioi sen olevan pienempi kuin vuotta aiemmin. Ennallaan vienti pysyi puolessa vastaajien yrityksissä ja kasvoi 41 prosentissa.

– Jonkin verran odotuksia on korjattu alaspäin myös vientiyrityksissä. Toisaalta vertailuajankohta eli vientivuosi 2018 oli todella erinomainen. Siihen tuskin päästään, mutta riittäisi, jos päästäisiin edes lähelle. Maailmalla on valitettavasti huolenaiheita riittämiin. Olemme oppineet, että globaalin talouden laineet lyövät nopeasti Pirkanmaalle, Sjölund sanoo.

Liikevaihdossa 2018 uusi ennätys

Yritysbarometrin kanssa samaan aikaan Pirkanmaan talousfoorumissa julkistettu Pirkanmaan talouskatsaus 2019 kertoo kehityksestä edellisvuoden ja kuluneen puolen vuoden ajalta.

Sen mukaan kaikki toimialat kasvoivat ja liikevaihdossa syntyi uusi ennätys.
Yksityisellä sektorilla toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi 5,5 prosenttia. Neljä vuotta kestänyt kasvu siivitti maakunnan liikevaihdon nyt ennätyslukemiin, yhteensä 33,7 miljardiin euroon.

Eniten kokonaisliikevaihtoa kerryttivät teollisuuden toimialat 11,7 miljardin liikevaihdollaan, mikä on 35 prosenttia koko maakunnan liikevaihdosta. Tukku- ja vähittäiskaupan osuus oli 8,9 miljardia, palveluiden 6,9 miljardia. Rakentamisen liikevaihto oli 3,5 miljardia.

Teknologiateollisuudessa erityisen hyvä vuosi

Erityisen hyvä vuosi oli teknologiateollisuuden toimialoilla, joilla vuosikasvua oli 8,2 prosenttia. Koko 2010-luvun kasvanut tietojenkäsittelypalveluiden toimiala eteni edelleen vahvasti. Toimiala kasvoi 8,7 prosentti vuonna 2018 ja saavuttaa kohta miljardin euron rajan (2018: 963 miljoonaa euroa). Kokonaisuudessaan informaatio- ja viestintätoimialat kasvoivat 5,8 prosenttia.

Kaupan toimialoilla vuosi oli kaksijakoinen. Tukkukaupan toimiala kasvoi 5,4 prosenttia, mutta vähittäiskaupan toimialalla vuosikasvua kertyi ainoastaan 1,7 prosenttia. Rakentamisen toimialalla viime vuosien hurja kasvu hieman maltillistui, kasvua kertyi 8,6 prosenttia.

Pirkanmaan vientialoilla vuosi 2018 oli erinomainen. Maakunnan yritysten vientiliikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia ja oli 6,8 miljardia euroa. Erityisen hyvä vientivuosi oli teknologiateollisuuden toimialoilla, joissa vientiliikevaihto kasvoi 12,6 prosenttia vuonna 2018.

Tämän vuoden tammi-kesäkuun aikana maakunnan yksityisen sektorin liikevaihdon kasvu hidastui ollen 3,3 prosenttia. Teollisuus kasvoi 3,2 prosenttia. Vientiliikevaihto kasvoi samalla ajanjaksolla 3,9 prosenttia. Tampereen kauppakamari ennakoi koko vuoden kasvuksi 3 prosenttia ja viennin kasvun hidastuvan 3,6 prosenttiin.


Pirkanmaan yritysbarometriin vastasi 326 kauppakamarin jäsenyritysten edustajaa. Kysely tehtiin syyskuussa.


Pirkanmaan talouskatsauksen kokoavat vuosittain Tampereen kauppakamari, Business Tampere, Pirkanmaan liitto ja Pirkanmaan Yrittäjät.


Lisätietoja:
Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, 040 745 4342, ja johtaja Peer Haataja, 040 553 5535.


Pirkanmaan yritysbarometrin graafit löytyvät täältä.


Pirkanmaan talouskatsauksen graafit löytyvät täältä.