Pirkanmaalla ennakoidaan teollisuuden osaamistarpeita

Millaista osaamista teollisuudessa tarvitaan tulevaisuudessa? Tätä selvitetään Pirkanmaalla yhteistyössä julkisen sektorin ja yritysten kanssa. Tavoitteena on luoda ennakointimalli ja koota tietoa teollisuuden osaamistarpeista yhteen paikkaan niin, että kaikki tietoa tarvitsevat tahot voivat sitä hyödyntää.

Teollisuusalan osaamistarpeiden ennakointi on tärkeää juuri nyt, koska ala kehittyy nopeasti ja työnkuvissa tapahtuu paljon muutoksia. Kuva Laura Vanzo, Visit Tampere

Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelut selvittää yhteistyössä yritysten ja julkisen sektorin kanssa, millaisia osaamistarpeita Pirkanmaalla on teollisuudessa 2–5 vuoden kuluttua. Selvitystyötä koordinoi Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hanke.

Teollisuusalan osaamistarpeiden ennakointi on tärkeää juuri nyt, koska ala kehittyy nopeasti ja työnkuvissa tapahtuu paljon muutoksia.

– Meillä Pirkanmaalla kone- ja metalliteollisuus näyttäytyy erittäin vahvana. Alalla on paljon yrityksiä, joilla on potentiaalia kasvaa ja luoda hyvinvointia alueelle. Työvoimatarpeita on tärkeää ennakoida, jotta voimme vastata yritysten rekrytointihaasteisiin ja oppilaitokset osaavat valmistautua muutoksiin, kertoo hankkeen projektisuunnittelija Tero Salminen.

Osaamistarpeiden ennakointi on tärkeää myös alalle tähtääville nuorille.

– Tehtävät, joita nuoret näkevät teollisuudessa nyt, voivat olla täysin toisenlaisia siinä vaiheessa, kun he valmistuvat. Muutokset voivat olla tehtävien sisältöjen kannalta hyvin mielenkiintoisia. Haluamme välittää relevanttia tietoa alalle tulijoille, kertoo työllisyys- ja kasvupalvelujen yrityskoordinaattori Jenni Santanen.

Johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista sanoo, että osaamistarpeiden systemaattinen ennakointi tukee työllisyyden kehitystä.

– Pirkanmaan teollisuuden liikevaihto 12,5 miljardia euroa on yli kolmannes koko maakunnan liikevaihdosta. Vientiä tästä on 7,5 miljardia euroa. Teollisuus työllistää monipuolisiin tehtäviin kymmeniä tuhansia pirkanmaalaisia. Useisiin teollisuuden tehtäviin on huutava osaajapula, joten teollisiin ammatteihin kannattaa kouluttautua. Työtä on tarjolla nyt ja tulevaisuudessa.

Tavoitteena tiedon kokoaminen ja ennakointimalli

Hankkeen kokoama teollisuuden projektiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 9. helmikuuta. Tapaamiseen osallistui 12 teollisuusalan asiantuntijaa julkisen puolen organisaatioista. Pirkanmaalaiset teollisuusyritykset liittyvät mukaan projektityöskentelyyn myöhemmässä vaiheessa.

Projektiryhmän tavoitteena on luoda ennakointimalli, jonka avulla voidaan hahmottaa, mistä alan osaamistarpeet kumpuavat. Lisäksi tavoitteena on koota hajallaan oleva tieto teollisuuden osaamistarpeista yhteen paikkaan. Tämän jälkeen tietoa välitetään eteenpäin sitä tarvitseville tahoille.

– Ensimmäisessä tapaamisessa kaikki näkivät hyötyvänsä ennakointitiedon kokoamisesta. Seuraavaksi kartoitamme, millaiset tietolähteet koetaan relevanteiksi ennakointityössä, ja pohdimme, mitä ennakointimallin tulisi sisältää, Jenni Santanen kertoo.

Myöhemmin keväällä pirkanmaalaisista teollisuusyrityksistä kerätään tietoa alan osaamistarpeista. Lisäksi yritykset pääsevät arvioimaan projektissa rakennettavaa ennakointimallia.

Ennakointia ja osuvia ratkaisuja työvoiman saatavuuteen -hanke kehittää tämän vuoden aikana myös sosiaali- ja terveysalan, kiertotalouden, elämystalouden sekä yrittäjyyden saralla tehtävää ennakointityötä Pirkanmaalla.