Päärataryhmä evästää hallitusneuvottelijoita pääradan korjauksista

On korkea aika varmistaa kansallinen rahoitus ja CEF-tuki (Connecting Europe Facility) Suomen pääradalle. Kunnostuksella on kiire, vetoaa Suomen päärataryhmä tuoreessa tiedotteessaan. Kuva VR Group.

Suomen päärataryhmä muistuttaa hallitusohjelmavalmistelijoita, että maan ylivoimaisesti vilkkaimman ratayhteyden, pääradan, logistinen painoarvo ja häiriöherkkyys on otettava riittävästi huomioon liikenneinvestoinneissa. Ryhmä esittää pääradalle kehittämisohjelmaa vuosiksi 2023–2033.

Päärataryhmä kiirehtii pääradan korjauksia hallitusohjelmavalmistelijoille 10. toukokuuta päivätyssä tiedotteessaan.

– Päärata on Suomen rautatieverkon päälinja. Sen varrella asuu yli puolet Suomen väestöstä, ja sen varrella syntyy 2/3 bruttokansantuotteesta. Pääradan kunto ja kapasiteetti vaikuttavat raideliikenteeseen ja kuljetuksiin laajasti koko Suomessa. Kun päärata ei vedä, seisovat sekä matkustajat että tavarat, tiedotteessa sanotaan.

Suomen kilpailukyky, saavutettavuus ja logistiikan toimivuus sekä Nato-jäsenyydestä syntyneet sotilaallisen liikkumisen tarpeet edellyttävät, että yhteyksiä läntisen ja pohjoisen Suomen välillä sekä Pohjanlahden satamiin parannetaan.

– Uudessa turvallisuuspoliittisessa tilanteessa on kyettävä pitämään kiinni huoltovarmuudesta ja vahvistettava sitä.

Päärataryhmä ehdottaa pääradalle kehittämisohjelmaa vuosiksi 2023–2033. Ohjelma sisältää pääradan keskeiset liityntäyhteydet, läntiset painotukset poikittaisratoineen ja satamayhteyksineen sekä selkeän viestin raideliikenteen hankkeiden priorisoinnista Suomessa.

Suomen tulevan hallituksen on edistettävä EU:n seuraavan ohjelmakauden liikennerahoituksen kasvattamista merkittävästi mukaan lukien sotilaallinen liikkuvuus. Suomen hallituksen on varmistettava, että eurooppalainen CEF-rahoitusohjelma tukee täysimääräisesti suomalaisia Ten-T-hankkeita. Näihin kuuluu myös osittainen eurooppalaiseen raideleveyteen siirtyminen.

– Pääradalla ja sen liityntäyhteyksillä on odottamassa useita kansantalouttamme parantavia pitkävaikutteisia investointeja, joita voidaan toteuttaa nopeallakin aikataululla ja joilla on vipuvaikutusta yksityisen puolen investointeihin, tiedotteessa sanotaan.

Jonossa monta kiireellistä hanketta

Koko maan henkilöliikenteen aikataulusuunnittelu lähtee Tampereen henkilöratapihasta. Ahtaaksi jäänyt Tampereen henkilöratapiha tarvitsee siten pikaisesti investointeja. Helsinki-Tampere-väli vaatii raskasta perusparannusta. Ilman pääradan korjausta Suomen rataverkkoa ei pystytä hyödyntämään täysimääräisesti, tiedotteessa todetaan.

Helsinki/Pasila-Riihimäki -yhteysväli odottaa 2. ja 3. vaiheen investointeja. Myös pääradan kehittäminen Tampereelta kohti pohjoista on tärkeää raideliikenneverkon toimivuudelle. Tampere-Oulu-yhteysvälin puuttuminen investointiohjelman kehittämiskorien kohteista on selkeä puute rataverkolla. Erityisesti väli Tampere-Seinäjoki on monissa yhteyksissä todettu merkittäväksi pääradan pullonkaulaksi, jonka kehittämissuunnitteluun on osoitettu sekä kansallista että EU-rahoitusta.

– Nyt on aika varmistaa kansallinen rahoitus ja CEF-tuki (Connecting Europe Facility) Suomen pääradalle, jonka kunnostuksella on kiire. Päärata on Suomen raideliikenteen selkäranka. Ilman sitä Suomi pysähtyy, tiedotteessa vedotaan.

Päärataryhmä on pääradan ja sen jatkoyhteyksien kehittämistä edistävä yhteisö, joka keskittyy kansalliseen vaikuttamiseen ja eurooppalaiseen TEN-T-ydinverkkotyöhön. Ryhmään kuuluu 11 maakuntaa, suurimmat kaupungit ja elinkeinoelämän edustajia. Vuodesta 2014 toiminutta ryhmää vetää Pirkanmaan liitto. Ryhmän puheenjohtaja on Pirkanmaan maakuntajohtaja Anna-Mari Ahonen.