Menestyvä monikulttuurinen yritys
– tukea kv-osaajien rekrytointiin

Mitä etuja työyhteisön monikulttuurisuus voisi tuoda yrityksellesi? Oletko miettinyt kansainvälisten osaajien rekrytointia?

– Monissa tutkimuksissa ja selvityksissä on todettu, että yksi menestyviä ja innovatiivisia yrityksiä yhdistävä tekijä on niiden kansainvälisyys ja niissä toimivat monikulttuuriset tiimit, sanoo Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Monikulttuurisuuden on kerrottu kasvattavan kulttuurista ymmärrystä, lisäävän työmotivaatiota sekä parantavan kielitaitoa ja asiakastyytyväisyyttä. Eri taustoista tulevat osaajat auttavat myös uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa, laajentavat kontaktiverkostoja sekä edistävät yrityksen kansainvälistymistä.

Tutustu palveluihin

Tampereella kansainvälisen rekrytoinnin haasteeseen vastataan kokoamalla yhteen palveluita International Hub Tampereen alle. Mukana ovat Tampereen kaupunki, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan TE-palvelut.

– Olemme luoneet yhdessä International HUB Tampere -palvelualustan, jossa keskitymme työnantajien neuvontaan kansainvälisissä rekrytoinneissa – oli sitten kyse osaajien löytymisestä, taloudellisista tukimuodoista, rekrytoinnin erityispiirteistä tai uusien työntekijöiden perheiden huomioimisesta Tampereelle asettautumisessa, kertoo Tampereen kaupungin projektipäällikkö Nuppu Suvanto.

Yhteistyöalusta saa myös seinät, kun Tampereelle avataan ensi vuoden alusta International House Tampere, mistä palveluja saavat yritysten lisäksi ulkomaalaistaustaiset henkilöasiakkaat. Alkuvuonna starttaa myös yrityksen houkuttelevuutta kansainvälisten osaajien mielissä sparraava imago-ohjelma, jossa tarjolla on maksuttomia valmennuksia ja työpajoja, käytännön vinkkejä oman yrityksen johtamisen ja työnantajakuvan kehittämiseen.

Tampereen kauppakamari on mukana myös Helsingin seudun kauppakamarin moottoroimassa Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa, jossa kannustetaan yrityksiä kansainvälisen osaajan rekrytointiin ja kerrotaan siihen liittyvistä palveluista. Tavoitteena on tehdä Suomesta ja sen yrityksistä nykyistä avoimempia kansainvälisille osaajille.

– Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä ulkomaisten työntekijöiden määrä on kansainvälistymiskartoitustemme perusteella kasvanut. Kartoitukseen vuonna 2018 vastanneista 54 prosenttia kertoi, että yrityksessä on muita kuin Suomea äidinkielenään puhuvia. Vuonna 2020 luku oli jo lähes 70 prosenttia, Sjölund sanoo.

Koronan vuoksi kansainvälinen rekrytointi ulkomailta vaikeutui, mutta osaajia on Suomessa, Pirkanmaalla ja Tampereella jo valmiiksi. Tärkeää olisikin hyödyntää tätä jo maassa olevaa potentiaalia.

– Esimerkiksi suomalaisissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on noin 20 000 kansainvälistä opiskelijaa, joista 3 000–4 000 valmistuu vuosittain. Kun heille tarjottaisiin työ- ja harjoittelupaikkoja, saataisiin eri alojen osaamista pysymään Suomessa, huomauttaa Helsingin seudun kauppakamarin projektipäällikkö Satu Salonen.

Testaa yrityksesi kansainvälistymiskunto

Nyt on myös hyvä mahdollisuus testata yrityksen kansainvälistymispotentiaalia Helsingin seudun kauppakamarin ja Business Finlandin kehittämällä Talent Boost -mittarilla.

Sen avulla yritykset ja organisaatiot voivat kartoittaa valmiuksiaan kansainvälisen työvoiman rekrytointiin, mitata organisaatiokulttuurin avoimuutta sekä järjestelmien ja työtapojen valmiutta monikulttuuriseen työyhteisöön.

– Yllättävän moni yritys ajattelee, että kansainvälisyys on kunnossa. Tekemällä testin ehkä huomaa, että omassa kansainvälisyydessä saattaa olla parannettavaa. Parannusten jälkeen voisi toisaalta ulkomaisen työvoiman työviihtyvyys kohentua ja toisaalta onnistuminen kansainvälisessä rekrytoinnissa varmistua. Toivottavasti mittaria kokeilisivat myös ne, jotka vasta miettivät kansainvälisen työvoiman rekrytointia, Sjölund kannustaa.

Tampereen kauppakamari tekee Menestyvä monikulttuurinen yritys -kampanjassa yhteistyötä Tampereen kaupungin International HUB Tampere -hankkeen kanssa. Hankkeella edistetään kansallisen Talent Boost -ohjelman tavoitteita, ja työ- ja elinkeinoministeriö on osallistunut sen rahoitukseen.


#talentboost

Lue Nuppu Suvannon blogi International HUB Tampereesta täältä.

Save the Date!
Kansainvälisen rekrytoinnin tapahtuma Finland Works 18. marraskuuta.
Lisätietoa täällä.