Kysely: korona ei enää rajoita kesätyöntekijöiden määrää

Majoitus- ja ravitsemusalalla voi olla vielä kesätöitä tarjolla, mutta suurin osa työpaikoista alkaa olla jo täytetty.

Tampereen kauppakamarin kesätyökyselyyn vastanneista 257 jäsenyrityksestä lähes 70 prosenttia ilmoittaa ottavansa kesätyöntekijöitä. Osuus on yhdeksän prosenttiyksikköä suurempi kuin vuosi sitten.

Ensi kesäksi pirkanmaalaisissa yrityksissä on tarjolla yhteensä 3500–3750 kesätyöpaikkaa. Varmimmin kesätöitä tarjoavat kaupan, rakentamisen ja teollisuusalan yritykset.

Vastaajista 42 prosenttia ilmoitti, että haku on päättynyt tai valinnat ovat tehty. Puolet vastaajista kertoi, että kyselyn päättymishetkellä heille pystyi vielä hakemaan kesätöihin. Erityisesti majoitus- ja ravitsemusalalla on vielä mahdollisuus hakea kesätöitä.

Kesätöitä tarjoavat yritykset ovat palaamassa koronaa edeltävään aikaan myös palkattavien kesätyöntekijöiden määrässä. Lähes 80 prosenttia yrityksistä ilmoitti, ettei pandemia enää rajoita rekrytoitavien määrää.

Tänä vuonna kesätyökyselyssä kysyttiin yritysten kielitaitovaatimuksista. Vastanneista hieman yli 46 prosenttia ilmoittaa tarjoavansa myös sellaisia tehtäviä, joissa ei vaadita täydellistä suomen kielen taitoa. Eniten niitä on majoitus-, ravitsemus- ja tapahtuma-alalla sekä teollisuudessa. Suomea osaamattoman on haastavinta työllistyä kaupan tehtäviin.

Lähes 78 prosenttia vastanneista pitää englannin kielen taitoa kesätöissä joko erittäin paljon tai jossain määrin hyödyllisenä. Muita hyödyllisiä kieliä ovat ruotsi ja saksa.

Pirkanmaan kesätyöpaikkakysely lähetettiin Tampereen kauppakamarin yli neljä henkeä työllistäville jäsenyrityksille ja yhteisölle. Vastauksia tuli 257, vastausprosentti oli 16. Kysely tehtiin 23.2.–3.3.2022.

Tutustu kesätyökyselyn aineistoon.