Koronaviruskysely: Yrityksiltä tuki veroelvytykselle

Kotitalousvähennyksen kasvattaminen ja omavastuuosuuden puolittaminen saavat yrityksiltä eniten kannatusta elvytystoimiksi, selviää kauppakamarien viidennestä koronakyselystä. Annetut viisi vaihtoehtoa tosin keräävät melko tasaisen kannatuksen.

Koronakyselyssä tiedusteltiin samat, yritysten näkymiin, liikevaihtoon ja henkilöstön määrään liittyvät asiat kuin neljässä aiemmassakin kyselyssä. Tilanteet ovat pysyneet melko samoina ja synkkinä. Esimerkiksi kyselyssä 18.maaliskuuta konkurssin riskin arvioi koronaviruksen vuoksi nousseen noin 30 prosenttia vastaajista, ja määrä on edelleen samaa luokkaa.

Viidennessä kyselyssä haluttiin kuulla yritysten näkemykset elvytystoimista. Hallitus päättää niistä 26.5. lisätalousarvioneuvottelussaan. Elvytystoimien tarkoituksena on lisätä yksityistä ja julkista kysyntää siinä vaiheessa, kun rajoituksia puretaan.

Vaihtoehtoja kyselyssä annettiin viisi. Valtakunnallisesti ja myös Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä vastaajat suhtautuivat myönteisimmin kotitalousvähennyksen kasvattamiseen ja omavastuuosuuden puolittamiseen (81 %), kaikkien ansiotuloveron alentamiseen tasaisesti (73 %) sekä ravintolaruuan ja anniskelun arvonlisäveron alentamiseen väliaikaisesti 10 prosenttiin (73 %).

72,5 prosenttia Tampereen kauppakamarin jäsenyritysvastaajista suhtautui myönteisesti tai erittäin myönteisesti nopeasti aloitettaviin tiestön korjaus- ja parannusinvestointeihin. Ratainvestointeihin myönteisesti tai erittäin myönteisesti suhtautui 60 prosenttia vastaajista.

– Tampereelle ja Pirkanmaalle tärkeitä elvytyskohteita on useita, sanoo Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Tiehankkeista sopivia kohteita ovat esimerkiksi Valtatie 9 Tampere–Orivesi-välillä, Vaitinaron liittymä sekä Valtatie 3 Hämeenkyröstä pohjoiseen.

– Koko Suomelle ja tietysti myös Pirkanmaalle tärkein elvytyskohde on päärata, jolta löytyy ns. kuokkamaahan kohteita Pasilan ja Riihimäen väliltä. Niihin investoimalla autetaan koko pääradan vaikutusaluetta.

Eskelinen sanoo, että suurin yllätys vastauksissa oli valtakunnallisesti se, että tiehankkeet nousivat ykköseksi ohi raideliikenneinvestointien.

– Syynä olivat ehkä hankkeiden nopeampi vaikuttavuus ja tiestön todella huono kunto. Myös kotitalousvähennyksen merkitys oli itselle pienoinen – mutta positiivinen – yllätys.

Miten suhtaudut seuraaviin elvytystoimiin?

Miten suhtaudut seuraaviin elvytystoimiin?

Elvytyksellä uutta kilpailukykyä

Kyselyyn annetuissa avoimissa vastauksissa yritykset edelleen toivovat tuekseen helpotuksia työnantajamaksuihin ja arvonlisäveroihin sekä nopeutettua yt-menettelyä. Rajoitusten purkamista kiirehditään.

Elvytyskeinoista annettujen vaihtoehtojen ulkopuolelta huomautettiin, että ”voimia ei pidä käyttää välttämättömän muutoksen hidastamiseen, vaan sellaisen kilpailukyky-ympäristön luomiseen, jossa suomalaiset yritykset pärjäävät globaalisti vuonna 2030.”

Yritykset kommentoivat myös:

”Peräänkuulutan Kone Suomi Ab:n uudelleen suunnittelua ja rakentamista sellaiseksi, josta voimme kaikki olla ylpeitä ja joka tuottaa sellaisia hyödykkeitä ja palveluita, joita maailma tarvitsee sellaiseen hintaan, että ne menevät kaupaksi.”

”Osa yritysten COVID-vaikutuksista johtuvat asiakkaiden ja kuluttajien pysyvästi muuttuneesta käyttäytymisestä, joka johtuu digitalisaatiosta, työn luonteen muutoksesta, verkkokaupasta, etätyöstä jne. Nämä ovat megatrendejä, joita COVID ei ole aiheuttanut vaan ainoastaan kiihdyttänyt (…) Mikäli elvytysinvestointeja tehtäessä yrityksille ja hallitukselle ei ole selvää, mitkä koetuista muutoksista ovat väliaikaisia tai pysyviä, voimme tehdä Suomen historian katastrofaalisimmat elvytysinvestoinnit.”

”Tuloveron alentaminen ei ole ratkaisu, koska velka pitää joskus maksaakin – ja sitä nyt tulee. Tukipolitiikassa olisi paljon karsittavaa ja sitä pitäisi kohdentaa vain niille, jotka sitä oikeasti tarvitsevat. Kotitalousvähennyksen kasvattaminen tukee kysynnän kasvua ja on siten oikea tapa – lisää tämän tapaista elvytystä.”

”Isot investointihankkeet laittaisivat pyöriä pyörimään myös alihankintaketjuissa. Kotitalousvähennyksen kasvattaminen sekä omavastuun puolittaminen voisivat käynnistää kotitalouksien pienempiä hankkeita.”

”NYT pitäisi maalata isolla pensselillä ja pistää rakenteet kuntoon HERÄTYS! Isoihin muutoksiin ei Suomessa normaalina aikana ole poliittista tahtoa, kannattaa toimia nyt!”

”Julkiset investoinnit on suunnattava niin, että kaikki niistä tähtäävät luomaan uutta ja päivittämään vanhaa infraa siten, että se on toimivaa vielä 2050.”

”Hallintorakanteita on purettava ja uudistettava merkittävästi."
” Suomeen tarvitaan lisää työikäistä työvoimaa, maahanmuuttoa on lisättävä merkittävästi, mutta tehtävä se hallitusti. Nyt on rohkeiden päätösten aika.”

Odotatko koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoonne negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana?

Odotatko koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoonne negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana?

Miten arvioisit koronavirusepidemian vaikuttavan yrityksenne henkilöstön määrään (lomautusten tai irtisanomisten kautta) seuraavien kahden kuukauden aikana verrattuna normaalitilanteeseen?

Miten arvioisit koronavirusepidemian vaikuttavan yrityksenne henkilöstön määrään (lomautusten tai irtisanomisten kautta) seuraavien kahden kuukauden aikana verrattuna normaalitilanteeseen?

Viides koronakysely toteutettiin 18.5. Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille.. Edelliset kyselyt tehtiin 16.–17.3., 30.–31.3., 20.4. ja 4.5.

Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 3400 ja Tampereen kauppakamarista 380 yritystä.
Tampereen kauppakamarin jäsenistä suurimmat vastaajaryhmät olivat samat kuin aiemmissakin kyselyissä, eli teollisuus (20,8 %), muu palvelutoiminta (12,2 %), informaatio ja viestintä (10,7 %), sekä tukku- ja vähittäiskauppa (10,7 %). 2–9 henkeä työllistäviä vastaajista oli 34,6 %, 10–49 työllistäviä oli 34,1 %. Alle kahden miljoonan liikevaihdon yrityksiä vastaajista oli 49,7 %, 2–10 miljoonaa vaihtavia oli 27,1 % ja 11–49 miljoonaa vaihtavia oli 13 %.

Kyselyn graafit löytyvät täältä.