Koronaviruskysely yrityksille:
Tarvitaan selkeitä ja vaikuttavia toimia nopeasti

Koronaviruksen vaikutuksia kartoittaneeseen kauppakamarien kyselyyn vastasi yli 500 Tampereen kauppakamarin jäsenyritystä.
– 96 prosenttia arvioi koronaviruksen vaikuttavan yrityksensä toimintaan, kertoo Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.


– Nyt on tärkeää, että yritysten rahoitusta, verotusta sekä työlainsäädännön ja työnantajavelvollisuuksien joustoja koskevia päätöksiä tehdään ja että niitä tehdään nopeasti.

Koronaviruksen arvioi vaikuttaneen liikevaihtoon jo nyt jonkin verran tai erittäin negatiivisesti noin 55 prosenttia vastaajista. Kahden kuukauden päähän arvioituna määrä nousi jo noin 90 prosenttiin. YT-neuvottelukutsuja tai lomautuksia oli annettu 24 prosentissa yrityksistä, kahden kuukauden päästä lomautuksia tai irtisanomisia ennakoi noin 50 prosenttia vastaajista. Konkurssin riskin arvioi koronaviruksen vuoksi nousseen noin 30 prosenttia vastaajista.


”Kaikki mikä vähentää kuluja”

Kaikki mahdollinen apu on nyt yrittäjille ja yrityksille tarpeen, ja toimien pitää kohdistua asioihin, jotka vähentävät yritysten kuluja. Tämä on linja, kun Tampereen kauppakamarin jäsenet antoivat 250 avointa vastausta kysymykseen, mitkä toimet auttaisivat yrityksen tilannetta juuri nyt.

Toimien – ja määräysten – pitää olla nopeita, selkeitä ja määrätietoisia. Suurin osa yritysten ehdottamista toimista koskevat yrityksen rahoituksen turvaamista, nopeutettua YT-menettelyä ja sairaslomien sekä karanteenista johtuvien poissaolojen kustannusten korvaamista.

Yritysten ehdotuksia:

- määräaikainen alennus ja pidempi maksuaika arvonlisäveroihin ja sosiaalimaksuihin
- yrityslainojen lyhennysvapaata 6–12 kuukautta ilman korkoja ja kuluja
- käyttöpääomarahoituksen myöntäminen valtion takauksella
- Finnveran myöntämä lisärahoitus ilman lisävakuuksia
- mahdollisuutta aloittaa lomautus viipymättä ilman mitään varoaikaa
- sairaspoissaolojen aiheuttaman palkanmaksuvelvoitteen poistaminen määräajaksi

- valtion osallistuminen Kelan kautta työntekijöiden ansionmenetykseen.


Malttia

Yritykset olivat vastauksissaan myös huolissaan paniikkimielialan leviämisestä ja moni toivoi julkiselta keskustelulta ja medialta malttia. Yritysten tilanteita parantaa, jos kuluttajat käyttävät lähipalveluja: kampaamoja, partureita, ravintoloita, kivijalkaliikkeitä.

Yrityksiä huolettivat myös omien asiakkaiden, alihankkijoiden ja hyvin pienten yritysten selviäminen. Lisäksi huomiota kiinnitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön terveenä pysymisen varmistamiseen sekä heidän lastensa hoidon järjestämiseen.

”Rakentavasti ja suomalaista yrittäjyyttä korostaen eteenpäin. Tulevaisuudessa on hyvä kiinnittää huomiota toimitusketjuihin, keskittämisen ja hajauttamisen hyötyihin, kotimaisen ja kansainvälisen omistamisen eroihin – onko esimerkiksi eroja kriisinhallinnassa”, sanottiin yhdessä yritysvastauksessa.

Valtakunnallisen kyselyn tulokset vietiin Talousneuvoston tiedoksi keskiviikkona 18.3. Pirkanmaan kyselyn tulokset jaetaan median lisäksi muun muassa kansanedustajille sekä kunnallisille poliittisille päättäjille. Lisäksi tavoitteita ja huolia tuodaan esiin keskusteluissa valtakunnallisten päättäjien kanssa.


Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille ja vastausaika oli 16.17.3. Vastauksia kertyi yli 3800, mikä on poikkeuksellisen paljon näin lyhyessä vastausajassa.

Tampereen kauppakamarista kyselyn suurimmat vastaajaryhmät olivat teollisuus (19 %), muu palvelutoiminta (13 %), informaatio ja viestintä (9 %) ja tukku- ja vähittäiskauppa (8 %). Noin 80 prosenttia vastaajista työllistää 149 ihmistä, ja 83 prosentin liikevaihto on alle 2–10 miljoonaa euroa.

Lisätietoja
Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen, antti.eskelinen@tampereenkauppakamari.fi, p. 050 655 69.

Kyselyn vastausgrafiikat löytyvät täältä.