Koronaviruskysely yrityksille:
Suoraa tukea tarvitaan, alv:n poisto parasta

Kauppakamarien päivitetty kysely koronavirusepidemian vaikutuksista yrityksiin kertoo, että tilanne on heikentynyt kahdessa viikossa selvästi.
– Yritykset tarvitsevat nyt suoraa rahallista tukea ja selkeät linjaukset, mitkä toiminnot suljetaan. Kriittisintä on pienillä palvelu-, tapahtuma-, ravintola-alan yrityksillä sekä niitä palvelevilla ja tukevilla yrityksillä, korostaa Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Tampereen kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi liki 500 yritystä, ja niistä 95,6 prosenttia arvioi koronaviruksen vaikuttaneen yrityksen toimintaan. Luku on suunnilleen sama kuin edellisessä kyselyssä maalisuun puolivälissä.

Liikevaihtoon sen arvioi vaikuttaneen negatiivisesti jonkin verran 37,2 prosenttia (aiemmin 35,2 prosenttia) ja paljon 39 (19,3) prosenttia. Kahden seuraavan kuukauden aikana negatiivisia vaikutuksia liikevaihtoon odottaa jonkin verran 35,6 prosenttia (47,1) ja paljon 56,9 prosenttia (43,8).

YT-neuvottelukutsuja tai lomautuksia oli annettu 41 prosentissa yrityksistä (23,7), kahden kuukauden päästä lomautuksia tai irtisanomisia ennakoi noin 60 prosenttia vastaajista (50). Konkurssin riskin arvioi koronaviruksen vuoksi nousseen noin 37,2 prosenttia vastaajista (31,3).

Luvut kertovat karua kieltä yritysten ja kohta myös kansantaloutemme tilasta. Olemme menossa kohti itsenäisyytemme ajan pahinta kriisiä, joka ei kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti eikä sen vaikutuksilta voi välttyä kukaan tai mikään yritys hyvinvointiyhteiskunnastamme puhumattakaan. Antti Eskelinen sanoo.

”Tukihimmeleiden rakentamisen sijaan suorat tuet”

Yrityksiltä kysyttiin myös, ovatko ne käyttäneet tai aikovatko käyttää koronaviruksen takia yrityksille suunnattuja joustoja. Tampereen kauppakamarin jäsenistä tukia ei aio käyttää 33,5 prosenttia. Verottajan myöntämiä joustoja käytti tai käyttäisi noin 42 prosenttia, eläkemaksujen pidempää maksuaikaa 38 prosenttia, Business Finlandin kehitysrahoitusta 37,4 prosenttia ja pankkilainaa ja/tai lyhennysvapautta 37 prosenttia vastaajista.

Avoimeen kysymykseen ovatko uudet rahoitusinstrumentit toimivia ja auttavatko ne yritystä, Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksissä arviot rahoitusinstrumenteista vaihtelivat vaikuttavasta riittämättömään ja sekavaan. Avoimia vastauksia saatiin reilu 200.

Yleisesti oltiin sitä mieltä, että maksujen ja velvoitteiden siirto ei auta, koska maksut kasautuvat ja nykyistä ongelmaa siirretään vain eteenpäin. Tarvitaan suoria maksuihin kohdistuvia helpotuksia, jotta apu menee sinne minne sen pitää mennä.

Suuri osa vastaajista piti tärkeimpänä saada helpotuksia arvonlisäveroon, joko jo maksettujen verojen palautuksina tai myöhempinä helpotuksina.

”Veikkaisin, että jos laskettaisiin ALV-maksun perimättä jättämisen kokonaissumma, se olisi fiksumpi ja järkevämpi tuki kuin nykyiset rahoitushimmelit. Tilanne on täysin uniikki ja maailmanhistoriankin näkökulmasta ainutlaatuinen. Jos valtio tekisi nopeita ja suoria ratkaisuja yrityksille, voisi totaalinen kyykkäys olla estettävissä”, arvioi yksi vastaaja.

Myös työnantajamaksujen palautus alkuvuodelta ja poisto väliaikaisesti kokonaan vuoden loppuun olivat yritysten kaipaamaa tukea.

Vastauksista heijastui huoli siitä, ettei yksinyrittäjien ja hyvin pieneten yritysten tilannetta ymmärretä riittävästi, tukia saavien rajaukset sulkevat ne ulkopuolelle.

”Jos lain ja asetusten perusteella keskeytetään liiketoiminta, niin samalla varmaankin päätetään vahingon korvaamisesta”, kommentoi yksi vastaaja.

Edellinen kysely tehtiin 16. –17.3., nyt vastausaika oli 30. –31.3. Kysely lähetettiin kaikille kauppakamarien jäsenyrityksille. Vastauksia kertyi yli 3400.

Tampereen kauppakamarin jäsenistä kyselyyn vastasi noin 470 yritystä. Kyselyn suurimmat vastaajaryhmät olivat samat kuin ensimmäisessäkin kyselyssä, eli teollisuus (19 %), muu palvelutoiminta (16,5 %), informaatio ja viestintä (10 %) sekä tukku- ja vähittäiskauppa (8,7 %). Alle kymmenen henkeä työllistäviä vastaajista oli 44 %, 10–49 työllistäviä oli 35,9 %. Alle kahden miljoonan liikevaihdon yrityksiä vastaajista oli 54 %, 2–10 miljoonaa vaihtavia oli 27 %.

Kyselyn graafit löytyvät täältä.Lisätietoja
Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen, antti.eskelinen@tampereenkauppakamari.fi, p. 050 655 69.