Koronaviruskysely: Käänne on tapahtunut – tulevaisuus näyttää nykyhetkeä paremmalta

Yritykset uskovat pahimman kuopan tulleen ohitetuksi. Tulevaisuus nähdään nykyhetkeä valoisampana.

Yritykset uskovat pahimman kuopan tulleen ohitetuksi. Tulevaisuus nähdään nykyhetkeä valoisampana.

Kauppakamareiden kyselyn perusteella yritysten tulevaisuuden näkymissä nykyhetkeen verrattuna on tapahtunut kesäkuun aikana käänne. Yrityksissä uskotaan, että koronan aiheuttama syvin aallonpohja on takana. Vielä kesäkuun alussa tehdyssä kyselyssä tulevaisuus nähtiin nykyhetkeä huonompana.

Koronakyselyssä tiedusteltiin samat, yritysten näkymiin, liikevaihtoon ja henkilöstön määrään liittyvät asiat kuin aiemmissakin kyselyissä. Ensimmäistä kerta maaliskuun jälkeen yritysten odotukset tulevaisuudelta ovat valoisampia kuin nykyhetken tilanne.

Muutos näkyy selvimmin yritysten odotuksissa liikevaihdon ja henkilöstön lomautusten tai irtisanomisten suhteen. Myös yritysten konkurssiriski on selvästi laskenut.

Kyselyyn vastanneista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä 21,4 prosenttia kertoo, että koronavirusepidemian aikana liikevaihto on pysynyt ennallaan tai kasvanut. Seuraavan kahden kuukauden aikana kuitenkin jo 26,1 prosenttia yrityksistä odottaa liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan.

Tuoreimmassa kyselyssä näkyy myös työmarkkinoiden asteittain parantuva tilanne. Uusimmassa kyselyssä enää 38 prosenttia yrityksistä arveli lomauttavansa tai irtisanovansa henkilöstöään seuraavan kahden kuukauden aikana.

Uusimman kyselyn mukaan 24,4 prosenttia Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä koki konkurssiriskin nousseen merkittävästi, kun vielä muutamaa viikko aiemmin konkurssiriskin koki suureksi 27 prosenttia yrityksistä.

”Rajojen avaaminen tärkeää vientiyrityksille”

Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen pitää kyselyn tulosta positiivisena signaalina, vaikka muutokset ovat vielä verrattain pieniä.

– Tampereen ja Pirkanmaan vientiyrityksille on tärkeää, että ihmiset pääsevät pikku hiljaa liikkumaan vapaasti maasta toiseen. Avoimena taloutena Suomi on riippuvainen viennistä, ja siksi rajojen avautuminen on meille erittäin tärkeää niin yritysten kuin kansantaloudenkin kannalta. Liikkumisen mahdollistuminen luo tulevaisuudenuskoa.

Tähän mennessä koronapandemian vaikutukset valmistavalle teollisuudelle ovat vielä jääneet pääosin siedettäviksi. Aiemmin sovittujen toimitusten valmistuttua tilauskirjat ovat pikku hiljaa supistuneet, eikä uutta vientikauppaa ole päästy tekemään normaalisti. Kesän ja alkusyksyn myyntitulokset ovatkin monelle yritykselle tulevaisuuden kannalta ratkaisevia.

– Käänne parempaan vaatii yrittäjiltä vahvaa uskoa itseensä ja yritykseensä, mutta sitähän yrittäminen on. Tekojen kautta kohti uutta, toimitusjohtaja Antti Eskelinen sanoo.

Kyselyn graafit löytyvät täältä.


Kauppakamarien kysely tehtiin 23.6.2020. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 2403 ja Tampereen kauppakamarista 271 jäsenyritystä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5. ja 1.6.

Tampereen kauppakamarin jäsenistä suurimmat vastaajaryhmät olivat samat kuin aiemmissakin kyselyissä, eli teollisuus (21 %), muu palvelutoiminta (14,4 %), tukku- ja vähittäiskauppa (10,0 %) sekä informaatio ja viestintä (7,7 %), 2–9 henkeä työllistäviä vastaajista oli 36,2 %, 10–49 työllistäviä oli 33,6 %. Alle kahden miljoonan liikevaihdon yrityksiä vastaajista oli 48,7 %, 2–10 miljoonaa vaihtavia oli 31,0 % ja 11–49 miljoonaa vaihtavia oli 11,1 %.

26,1 prosenttia kyselyyn vastanneista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai nousevan seuraavien kahden kuukauden aikana.

26,1 prosenttia kyselyyn vastanneista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai nousevan seuraavien kahden kuukauden aikana.