Koronasta kohti digitaaliajan kauppakamaria

Kauppakamarin strategiaa 2020–22 työstettiin learning caféssa. Edunvalvonnan kehittämistä pohtimassa Tampereen Konepajojen Juhani Lehti, kauppakamarin johtaja Peer Haataja, Wapicen Kati Korolainen-Kujala ja Tampereen Messujen Tanja Järvensivu…

Tampereen kauppakamarin uuden strategian kehys on valmis, mutta kehyksen sisällä käy vielä kuhina: Millä käytännön toimilla jäsenistön tarpeisiin vastataan yhä tarkemmin, vaikka tulevaisuus on koronan vuoksi entistä sumeampi? Mitä se kauppakamarilta vaatii? Näitä pohdittiin strategian learning caféssa elokuun lopulla.

Koolle oli kutsuttu valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, kauppakamarin hallitus ja henkilöstö.

– Nyt kun moni asia on pysyvässä muutoksessa, pitää tietysti miettiä, millaista strategiaa ylipäätään voi rakentaa ja kuinka pitkälle. Toisaalta meidän on oltava itsellemme armollisia: kun vuosi sitten raamitettiin uutta strategiaamme, yhdessäkään skenaariossa ei mainittu pandemiaa. Se tuli täydellisenä yllätyksenä kaikille. Ajat ovat haasteelliset, mutta kauppakamari lähtee luottavaisesti uuteen strategiakauteen. Uskon, että toimintaympäristön muutos on iso mahdollisuus digitaaliajan kauppakamarille, sanoo kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Kauppakamari lyhensikin strategiatähtäimensä vuoteen 2022 vuoden 2025 sijasta.

– Tosin olemme aina päivittäneet strategiaamme tietyin väliajoin, oli sen päätepiste kirjattu kuinka kauas tahansa. Strategiaa työstetään ja sen toteutumista seurataan vuosittain hallituksen ja valiokuntien puheenjohtajiston yhteisessä strategiapäivässä. Lisäksi valiokuntiin tuodaan pysyvä malli strategian seurantaan ja uudistamiseen.

... sekä Tampereen Tiivisteteollisuuden Aleksi Arpiainen, K-rauta Lielahden Sanna Elonheimo-Hietala, Nordean Ari Lamberg ja M-Filesin Miikka Mäkitalo...

Dataa ja deittejä

Kaikille jäsenille tärkeiksi ja sitä kautta kauppakamarin toimintaa läpileikkaaviksi teemoiksi on tunnistettu yrityslähtöisen ympäristön turvaaminen, oikeiden kontaktien mahdollistaminen sekä yritysten liiketoiminnassa tarvittavan olennaisen tiedon kerääminen, analysointi ja viestiminen. Lisäksi tärkeitä ovat osaamisen hankinnan muutoksen tunnistaminen sekä jatkuvan uuden oppimisen ja liiketoiminnan uudistumisen mahdollistaminen eri keinoin.

Näissä teemoissa onnistumisen avaimia ovat jäsenpalvelujen kehittäminen, verkostoitumisen monipuolistaminen, entistä ajankohtaisemman datan kerääminen ja analysointi, trendien ja tarpeiden yhä nopeampi tunnistaminen, valiokunta- ja aluetoiminnan uudistaminen sekä edunvalvonnan kehittäminen.

– Jäsenkuntamme kattaa jo nyt yli puolet Pirkanmaan alueen yksityisen sektorin liikevaihdosta ja henkilöstömäärästä, joten tunnemme yritysten tarpeet, pystymme pitämään yllä pirkanmaalaisen elinkeinoelämän tilannekuvaa ja käyttämään yritysten ääntä. Pystymme myös tarjoamaan julkiselle sektorille ja viranomaisille selkeän kuvan yritysten taloudellisesta tilanteesta ja erilaisten tapahtumien ja trendien vaikutuksesta siihen sekä aluetalouteen, Eskelinen sanoo.

Vahvana fyysisten tapaamisten verkostona kauppakamari otti niskalenkkiä koronasta uudistamalla ripeästi toimintatapojaan.

– Tulevaisuudessa digitaalisten kohtaamisten määrä ja laatu ratkaisevat erilaisten verkostojen kiinnostavuuden. Mekin tutkimme tulevan strategiakauden aikana tarkasti erilaisten digitaalisten alustojen ja kohtaamispaikkojen käytettävyyttä.


...ja Securitaksen Matti Hélen ja Aihio Arkkitehtien Timo Meuronen.

Teksti ja kuvat Annikaisa Knuutila