Koronakysely: Kriisi jäädytti yritysten investoinnit

Melkein joka neljäs Tampereen kauppakamarin jäsenyritys on vähentänyt koronakriisin vuoksi investointejaan peräti 75–100 prosenttia. Nyt poliittiselta johdolta tarvitaan ratkaisuja, jotka rohkaisevat yrityksiä uudelleen investoimaan.

Melkein joka neljäs Tampereen kauppakamarin jäsenyritys on vähentänyt koronakriisin vuoksi investointejaan peräti 75–100 prosenttia. Nyt poliittiselta johdolta tarvitaan ratkaisuja, jotka rohkaisevat yrityksiä uudelleen investoimaan.

Lähes puolet (48,3 %) kauppakamareiden kyselyyn vastanneista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä kertoo koronakriisin vähentäneen yrityksen investointikykyä. Melkein joka neljäs (24,4 %) yritys kertoo investointien vähentyneen peräti 75-100 prosenttia ajasta ennen koronapandemian puhkeamista. Suurimmalla osalla yrityksistä – 50,4 prosentilla – investoinnit ovat vähentyneet 1–25 prosenttia.

Yritysten investointikykyä tiedusteltiin kauppakamareiden kyselyssä, johon vastasi valtakunnallisesti 2403 ja Tampereen kauppakamarista 271 jäsenyritystä. Yksinyrittäjiä pirkanmaalaisvastaajissa oli 7,7 prosenttia, loput olivat työnantajayrityksiä. Kysely toteutettiin juhannuksen jälkeiselle viikolla 23.6.

– Selviämme koronan aiheuttamasta taantumasta julkisen sektorin täsmäinvestoinneilla, kuten infrainvestoinneilla teihin ja ratoihin. Ne laittavat myös yksityiset hankkeet liikkeelle, sanoo Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

– Toinen merkittävä asia on rajojen avaaminen ja ihmisten liikkumisen vapauttaminen. Liikkumisvapauden rajoitukset ovat suurin este niin yksityisen kulutuksen kasvulle kuin vientiteollisuuden elpymisellekin.

Merkittävin syy yritysten investointien vähenemiseen on ollut koronapandemian aiheuttama yleinen epätietoisuus sekä kysynnän väheneminen. Hallituksen asettamat rajoitukset ovat vähentäneet investointeja muutamalla prosentilla yrityksistä.

Investointien jäädyttämisellä yritykset ovat pyrkineet turvaamaan kassansa riittävyyden kysynnän heikennyttyä paikoin rajusti. Osalla investoinnit olisivat kohdistuneet vientitoimintaan, mutta kohdemaiden epävarmat tautiolot pakottivat siirtämään hankkeita. Vastaajien joukossa oli myös useita yrityksiä, jotka olivat juuri ennen koronakriisiä investoineet vahvasti ja päättivät nyt vetää hetkeksi henkeä uusien hankkeiden suhteen.

Tulevaisuuden näkymät investointien suhteen ovatkin yrityksillä hieman valoisammat kuin nykyhetki. Investointejaan jo vähentäneistä pirkanmaalaisyrityksistä ”vain” 16 prosenttia uskoo, että loppuvuoden aikana investoinnit vähenevät 75–100 prosenttia. Investointejaan vähentäneistä yrityksistä suurin osa, 34,4 prosenttia, arvioi investointien vähentyvän 1–25 prosentilla. 28,2 prosenttia uskoo investointien määrän pysyvän ennallaan.

– Poliittisen johdon tulee nyt näyttää suuntaa ja luoda yrityksille suotuisaa ilmapiiriä. Se rohkaisee yksityisiä yrityksiä investoimaan koneisiin, laitteisiin ja ihmisiin, Antti Eskelinen korostaa.


Kyselyn investointeja koskevat graafit löytyvät täältä.

Kauppakamarien kysely tehtiin 23.6.2020. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 2403 ja Tampereen kauppakamarista 271 jäsenyritystä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5. ja 1.6.

Tampereen kauppakamarin jäsenistä suurimmat vastaajaryhmät olivat samat kuin aiemmissakin kyselyissä, eli teollisuus (21 %), muu palvelutoiminta (14,4 %), tukku- ja vähittäiskauppa (10,0 %) sekä informaatio ja viestintä (7,7 %), 2–9 henkeä työllistäviä vastaajista oli 36,2 %, 10–49 työllistäviä oli 33,6 %. Alle kahden miljoonan liikevaihdon yrityksiä vastaajista oli 48,7 %, 2–10 miljoonaa vaihtavia oli 31,0 % ja 11–49 miljoonaa vaihtavia oli 11,1 %.

Valtaosalla (50,4 %) pirkanmaalaisyrityksistä investoinnit ovat vähentyneet vain 1–25 prosenttia.

Valtaosalla (50,4 %) pirkanmaalaisyrityksistä investoinnit ovat vähentyneet vain 1–25 prosenttia.