Kauppakamarit: Yrityksissä on tunnistettu vastuullisuuden merkitys

Yli 90 prosenttia kauppakamarien kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo tunnistavansa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun merkityksen toiminnalleen, mutta työkaluja vastuullisuuden johtamiseen kaivataan. Keskuskauppakamari aloittaakin ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta koskevien koulutustilaisuuksien sarjan.

Kyselyyn vastanneista Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksistä 93 prosenttia kertoo, että ne ovat tunnistaneet vastuullisuuden merkityksen toiminnalleen. Neljännes kyselyyn vastanneista yrityksistä sanoo asiakkaiden tiedustelleen yrityksen vastuullisuudesta, mutta sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun perään ovat kyselleet myös omistajat ja työntekijät.

– Yritykset kantavat vastuuta taloudesta eli ovat kannattavia, ne kantavat vastuuta sosiaalisista suhteista eli huolehtivat palkkaamastaan työvoimasta, ja ne kantavat vastuuta ympäristöstä eli noudattavat lainsäädäntöä. Asiakkaiden vaatimukset ovat merkittävin ajuri tässäkin asiassa, sanoo Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja.

Hän huomauttaa, että kotipesän ulkopuolella yritysten on käytännössä kuitenkin huomattavan vaikeaa varmentaa, loukkaako esimerkiksi jokin alihankkija ihmisoikeuksia. Perusoletus on, että avoin kilpailu karsii ainakin räikeimmät toimijat pelistä pois.


Kiinnitättekö huomiota toimitusketjuissanne olevien toimijoiden sosiaaliseen vastuuseen?

Kiinnitättekö huomiota toimitusketjuissanne olevien toimijoiden sosiaaliseen vastuuseen?

Kyselyssä 73 prosenttia Tampereen kauppakamarin vastaajista kertoi kiinnittävänsä huomiota toimitusketjussaan olevien toimijoiden sosiaaliseen vastuuseen ja liki 40 prosenttia asettaa välittömille toimittajilleen hankintasopimukseen kirjattuja vastuullisuuteen liittyviä sopimusehtoja.

Kysymykseen, mitä haasteita tai esteitä sosiaalisen ja ihmisoikeusvastuun johtamiseen liittyy, Tampereen kauppakamarin ja muidenkin kauppakamarien vastaajista reilu 40 prosenttia vastasi, että niiden
on vaikea ymmärtää oman toiminnan ja ihmisoikeuksien välistä yhteyttä. Muita syitä olivat ajanpuute (53 %), pienempinä syinä mainittiin rahanpuute, johdon kiinnostuksen puute tai jokin muu syy.

Asetatteko välittömille toimittajillenne hankintasopimukseen kirjattuja vastuullisuuteen liittyviä sopimusehtoja?

Asetatteko välittömille toimittajillenne hankintasopimukseen kirjattuja vastuullisuuteen liittyviä sopimusehtoja?

Koulutusta tulossa, Ilmoituskanava-palvelu toimii jo

Keskuskauppakamarin vastuullisuusasiantuntija Eero Yrjö-Koskinen pitää rohkaisevana, että yritykset ovat tunnistaneet ja tunnustaneet sosiaalisen- ja ihmisoikeusvastuun tärkeyden.

– Yritykset ovat halukkaita toimimaan, mutta erityisesti pk-yritykset tarvitsevat ulkopuolista apua, koska omat resurssit ja osaaminen eivät välttämättä riitä. Halua ja ymmärrystä on, mutta ei vielä välineitä toimia.

Keskuskauppakamari aloittaakin loka-marraskuussa ihmisoikeuksia ja sosiaalista vastuuta koskevien koulutustilaisuuksien sarjan. Koulutusten tarkoituksena on perehdyttää yrityksiä aihepiiriin, joka on keskeinen yritysten vastuullisuutta määriteltäessä.

Keskuskauppakamari on avannut myös uuden Ilmoituskanava-palvelun, jonka kautta työntekijät ja sidosryhmät voivat ilmoittaa luottamuksellisesti yrityksen toiminnassa mahdollisesti havaitsemiaan epäkohtia. Ilmoituskanavan käyttöönotto tulee joulukuussa 2021 pakolliseksi yli 50 henkeä työllistävissä yrityksissä.

– Ilmoituskanavan kautta yritykset voivat vastaanottaa ilmoituksia sosiaaliseen vastuuseenkin liittyvistä epäkohdista toiminnassaan. Siksi sitä suositellaan myös pienemmille yrityksille, jotka haluavat osoittaa toimivansa avoimesti ja vastuullisesti, Yrjö-Koskinen sanoo.



Kyselyyn vastasi noin 600 kauppakamarien jäsenyritystä, Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksiä mukana oli 58.

Kyselyn graafit