Kauppakamarit: Liikenne 12 -suunnitelman rahoituspohja on riittämätön

Kauppakamarien mielestä liikenteen infran rahoituspohja on riittämätön sellaisena kuin se on esitetty Liikenne 12 -suunnitelmassa. Tampereen kauppakamari listaa omassa lausunnossaan konkreettisia väylähankkeita, joilla Pirkanmaalla päästäisiin suunnitelmaluonnoksessa esitettyihin tavoitteisiin.

Pirkanmaa on Suomen liikennejärjestelmän keskeinen solmupiste sekä henkilö- että tavaraliikenteessä. Maakunnan oman elinkeinoelämän tavaraviennin arvo on viisi miljardia ja viennin liikevaihto noin seitsemän miljardia euroa. Tie- ja ratayhteyksillä kulkevat teknologia-, elintarvike- ja metsäteollisuuden tuotteet sekä kaupan kuljetukset. Poikittaisilla ratayhteyksillä liikkuu merkittäviä raaka-ainevirtoja.

Kauppakamarit ovat ottaneet kantaa valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan eli niin sanottuun Liikenne 12 -suunnitelmaan. Niiden mukaan liikenteen infraan tarvitaan huomattavasti vankempi rahoituspohja, jotta hyvät liikenneyhteydet voidaan varmistaa tulevaisuudessa.

– Liikenne 12 -suunnitelma on hyvä alku, mutta sen rahoituspohja on riittämätön.
Kehittämisinvestoinneille on suunnitelmassa varattu noin 6,1 miljardia euroa, mikä tarkoittaa maantieverkolle vähän yli 100 miljoonaa euroa vuodessa. Summat ovat hyvin pieniä, kun otetaan huomioon, että maantieverkolla kulkee 90 prosenttia henkilöliikenteestä ja 70 prosenttia tavaraliikenteestä, Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood sanoo.

Myös Tampereen kauppakamari kommentoi suunnitelmaa. Sen mukaan pitkäjänteinen, hallituskausien yli ulottuva suunnitelma on myönteinen asia.

– Suunnitelma ei kuitenkaan sisällä selkeää näkemystä tavoitteiden tärkeysjärjestyksestä ja siitä, miten tavoitteisiin päästään, sanoo apulaisjohtaja Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista.

Pirkanmaalla investointiohjelmassa olisi etusijalle nostettava seuraavat väylähankkeet:

  • VT9 Tampere-Orivesi-välillä jäljellä olevien investointien toteuttaminen.
  • VT3:lla Hämeenkyrön väylän toteuttamisen jatkaminen sekä yhteysvälin Tampere-Vaasa pienempien investointikohteiden toteuttaminen.
  • VT12:lla Tampereen ja Kangasalan välillä yleissuunnitelman mukaisten kohteiden vaiheittainen edistäminen.
  • VT12:lla Tampereella Vaitinaron liittymäalueen kehittäminen ja investointiin valmistautuminen yhdessä Tampereen kaupungin kanssa sisältäen muun muassa eritasoliittymän.
  • Rautatieverkossa on priorisoitava Suomen päärata kokonaisuutena etelästä pohjoiseen liityntäyhteyksineen. Tavoitteena on oltava pääradan suunnittelun tarkentaminen ja Suomi-ratahankkeen eteneminen kohti investointivalmiutta.


Suunnitelmassa esitetään liikenteen rahoituspohjan laajentamiseksi ulkopuolisten rahoittajien mukaantuloa. Kauppakamarit pitävät tätä hyvänä, mutta muistuttavat, että uusilla ulkopuolisilla rahoituslähteillä ei voida korvata normaalia budjettirahoitusta valtion infraan.

Tampereen kauppakamari katsoo lausunnossaan, että toimien rahoituksen arviointia hankaloittaa, ettei suunnitelmaluonnoksessa ole avattu pitkän tähtäimen investointiohjelmaa.

– Pelkästään pääradan ja poikittaisyhteyksien kehittämishankkeet vaatisivat merkittävästi suuremman kehittämismäärärahan tason, Sjölund sanoo.


Teksti Päivi Eskelinen