Kauppakamarin yritysbarometri:
vientiyritysten tilauskanta huolestuttaa

Pirkanmaan liikevaihtotiedot tammi-kesäkuulta 2020 kertovat, että pandemian vaikutukset alkoivat näkyä huhti-kesäkuussa. Tampereen kauppakamarin jäsenyritysbarometri puolestaan kertoo, että tilanne ei ole enää heikentynyt kevään mittausajankohdasta. Vientiyritysten tilauskanta antaa aihetta huoleen.

Pirkanmaan kaikkien toimialojen kokonaisliikevaihto supistui 1,7 % tammi-kesäkuussa. Teollisuuden liikevaihto supistui samana ajanjaksona 2,7 prosenttia. Pudotus oli hiukan hitaampaa kuin koko maassa, jossa teollisuuden liikevaihto supistui samalla ajanjaksolla 6,9 %.

Osa pudotuksesta liittyy kausivaihteluun ja suhdanteisiin, mutta koronan vaikutus näkyy selkeästi toisella kvartaalilla.

– Maltillinen miinusmerkki selittyy sillä, että vuoden ensimmäinen neljännes meni vielä suht normaalisti usealla toimialalla. Erityisesti Pirkanmaalla teollisuuden liikevaihto ei ole laskenut vielä niin jyrkästi kuin muualla maassa. Toisella kvartaalilla koronapandemian vaikutukset tulivat esille ja lähes kaikkien toimialojen liikevaihto supistui, sanoo Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Matkailu- ja ravitsemisalalla ensimmäinen neljännes oli lähes seitsemän prosenttia huonompi verrattuna vuodentakaiseen. Toinen neljännes oli jo katastrofaalinen. Toimialan liikevaihto supistui peräti 47,9 % huhti-kesäkuussa.

– Pirkanmaalla alan liikevaihto jäi lähes sata miljoonaa euroa pienemmäksi ensimmäisen puolen vuoden aikana verrattuna edelliseen vuoteen. Osa on saanut lohtua hyvin menneestä kesästä. Toisaalta vuoden loppukvartaalit ovat alan liikevaihdossa lähes aina ensimmäistä puolivuotiskautta merkittävämpiä. Jos tärkeä pikkujoulusesonki menee huonosti, menetykset ovat vuoden aikana merkittäviä, pelkää Sjölund.

Hän arvioi varovasti, että pandemian vuoksi liikevaihtoa on kaikkiaan Pirkanmaalla menetetty 270 miljoonaa euroa. Ennuste tulevasta on vielä varovaisempi.

– Tässä vaiheessa on vaikea sanoa, miten koko vuoden osalta menee. Ennuste on, että kaikkien toimialojen liikevaihto voi supistua 6–10 %. Toteutuessaan palattaisiin liikevaihdossa suunnilleen vuoden 2017 tasolle.

Kuinka lopulta käy, riippuu paljon teollisuuden kysynnästä. Teollisuudella on iso merkitys talouden kokonaiskuvaan. Pirkanmaalla ensimmäinen puoli vuotta ja toinen kvartaali eivät laskeneet niin jyrkässä kulmassa kuin koko maassa.

– Kaikilla ei mene huonosti, mutta pitää muistaa, että Pirkanmaalla on ennenkin nähty tietynlainen kuuden kuukauden jälkisyklisyys. Jos loppusyksystä teollisuuden liikevaihto alkaa saavuttaa koko maan lukemia, sillä on suuri merkitys aluetaloudelle. Teollisuuden liikevaihto on edelleen lähes puolet maakunnan yksityisen sektorin liikevaihdosta. Palvelualoille taas on tärkeää, että kauppaa voitaisiin ylipäätänsä tehdä. Useilla aloilla kysyntä ei ole hävinnyt. Pitää vain pystyä tekemään kauppaa toisella tavalla pandemiaolot huomioiden.

Odotukset liikevaihdon kehityksestä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Lähde: Tampereen kauppakamarin jäsenyritysbarometri II/2020

Odotukset liikevaihdon kehityksestä seuraavien kuuden kuukauden aikana. Lähde: Tampereen kauppakamarin jäsenyritysbarometri II/2020

Pirkanmaan yritysbarometri II/2020:
Odotukset tasaantuneet kevään säikähdyksen jälkeen

Tampereen kauppakamari tekee jäsenyrityksilleen kaksi kertaa vuodessa yritysbarometrikyselyn liikevaihdon, henkilöstön, investointien ja viennin tilasta nyt sekä odotuksista seuraavan puolen vuoden aikana.

Tämän syksyn kyselyyn vastasi 350 kauppakamarin jäsenyritystä.

– Suurin säikähdys oli keväällä, ja nyt näyttää siltä että heikentyminen on pysähtynyt. Odotukset seuraavalle kuudelle kuukaudelle hiukan paranevat, mutta säilyvät toki vielä vaatimattomina, kertoo Tampereen kauppakamarin johtaja Peer Haataja.

Kaikista vastaajista 49 % kertoi liikevaihdon olevan pienempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Seuraavan kuuden kuukauden aikana 41 % uskoi tilanteen säilyvän ennallaan ja viidennes uskoi sen paranevan. Kolmannes vastaajista uskoi liikevaihdon heikkenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Vientiyritysten tilauskanta verrattuna vuodentakaiseen ja odotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana. Lähde: Tampereen kauppakamarin jäsenyritysbarometri II/2020.

Vientiyritysten tilauskanta verrattuna vuodentakaiseen ja odotukset seuraavien kuuden kuukauden aikana. Lähde: Tampereen kauppakamarin jäsenyritysbarometri II/2020.

Vientiteollisuudesta sen sijaan tuli huolestuttavia signaaleja. 61 % kertoi tilauskannan olevan alempana kuin vuosi sitten. Seuraavan kuuden kuukauden aikana 43 % uskoi sen heikentyvän edelleen ja 38 % säilyvän ennallaan. 120 vastanneesta vientiyrityksestä tilauskannan paranemiseen uskoi 19 %.

– Vientiteollisuus vaikuttaa keskeisesti koko aluetalouden kehitykseen. Jos sen heikot odotukset toteutuvat, työllisyyden heikkenemisen vuoksi myös kulutuskysyntä laskee ja negatiiviset vaikutukset leviävät sitä kautta koko talouteen, Haataja huomauttaa.

Hän muistuttaa kuitenkin, että valtaosaan työllisistä kriisi ei taloudellisesti suuresti vaikuta.

– Onkin tärkeää pitää talouden rattaat pyörimässä, ja jos esimerkiksi asunnon- tai autonvaihto on ajankohtainen, toivottavasti sitä ei tässäkään tilanteessa lykätä.

Alkuvuoden talouskehitystä ja yritysbarometriä esiteltiin Pirkanmaan talousfoorumissa 5. lokakuuta.

Tammi-kesäkuun 2020 ja vuoden 2019 liikevaihtotiedoista lisää osoitteessa pirkanmaantalous.fi ja www.tampereenkauppakamari.fi

Tampereen kauppakamarin jäsenyritysbarometrin II 2020 graafit löytyvät täältä.


Pirkanmaan talouskatsauksen tuottavat ja Pirkanmaan talousfoorumin järjestävät Tampereen kauppakamari, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Yrittäjät ja Business Tampere.