Kauppakamarin jäsenyrityksissä 3300 kesätyöpaikkaa

Tampereen kauppakamarin kesätyöpaikkakyselyyn vastanneissa 210 jäsenyrityksessä on ensi kesäksi tarjolla noin 3300 kesätyöpaikkaa. Määrä kasvaa viime vuoteen verrattuna erityisesti kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla.

Kaikista vastanneista 71 prosenttia ilmoitti, että yritykseen otetaan kesätyöntekijöitä. Osuus on kasvanut vuodesta 2016 ja on pari prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisessä laskennassa vuonna 2018.

– Varmimmin kesätöitä ottavat yli 50 henkeä työllistävät yritykset. 95 prosenttia vastanneista tämän kokoluokan yrityksistä ilmoitti tarvitsevansa kesätyöntekijöitä. Vastaavasti pienemmissä yrityksissä mahdollisuudet ottaa kesätyöntekijöitä ovat heikommat. Alle 10 henkeä työllistävistä yrityksistä 31 prosenttia ilmoitti palkkaavansa kesätyöntekijöitä ja 45,7 prosenttia ilmoitti, ettei kesätyöntekijöitä palkata tänä vuonna. Viidennes pienistä yrityksistä ei kuitenkaan ole tehnyt vielä päätöstä palkkaamisesta, kertoo Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund.

Toimialoista kesätyöntekijöitä palkkaavat varmimmin teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä majoitus- ja ravintola-alan yritykset ja järjestöt, yhdistykset tai kunnalliset toimijat.


<p><em>Lähde: Tampereen kauppakamarin kesätyöpaikkakysely 2020.</em><br></p>

Lähde: Tampereen kauppakamarin kesätyöpaikkakysely 2020.

Suurin osa palkkaa edellisvuosien verran

Kesätyöpaikkojen määrä kasvaa viime vuoteen verrattuna erityisesti kaupassa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. 38 prosenttia vastaajista ilmoitti, että tänä vuonna kesätyöntekijöiden tarve on suurempi kuin edellisvuonna. Teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla vastaava lukema oli 23,6 prosenttia. Suurin osa yrityksistä (62 prosenttia) palkkaa tänä vuonna saman määrän kesätyöntekijöitä kuin viime vuonna.

– Merkittävin syy sille, miksi kesätyöntekijöitä ei palkata on se, ettei sopivia tehtäviä ole tarjolla.

Vielä ehtii, kun pitää kiirettä

Kysely päättyi 21.helmikuuta, ja siihen mennessä vastanneista yrityksistä 23,5 prosenttia oli jo valinnut kesätyöntekijänsä. Pisimmällä olivat kauppa sekä majoitus- ja ravitsemusala, joiden vastaajista kolmannes oli jo tehnyt valinnat. Noin 11 prosenttia vastaajista ilmoitti, että haku on päättynyt, mutta valinnat ovat kesken.

– Enemmistö vastanneista (59 prosenttia) ilmoitti kuitenkin, että heille voi hakea vielä kesätöihin. Päätöksiä tehdään kuitenkin juuri nyt, joten kesätyöpaikan haussa kannattaa pitää kiirettä, Sjölund kannustaa.

Koulutustaustoista suosituimpia oli ammattikorkeakoulu, ammattiopisto ja yliopisto. Teollisuus ja rakentaminen ilmoittivat palkkaavansa amk- ja ammattiopisto-opiskelijoita, palvelutoimiala puolestaan amk- ja yliopisto-opiskelijoita. Kauppa sekä majoitus- ja ravitsemusala kaipaavat tekijöitä koulutustaustasta riippumatta tai ammattiopisto- ja amk-taustaisia opiskelijoita. Kaikista vastaajista kolmannes ilmoitti, että koulutustaustalla ei ole merkitystä.

Instagram kasvatti suosiotaan reilusti

Yrityksen oman henkilöstön sidosryhmät ja aikaisempi työskentely yrityksessä esimerkiksi harjoittelijana olivat suosituimmat kanavat kesätyöntekijöiden rekrytoinnissa. Usein työntekijä löytyy myös oppilaitosten kautta. Ilmoitukset ovat varmimmin yrityksen kotisivuilla, 46 prosenttia ilmoitti kertovansa niistä siellä.

Somekanavista suosituin oli Facebook. Kaikki somekanavat kasvattivat suosiotaan kahden vuoden takaiseen mittaukseen verrattuna. Esimerkiksi Instragramissa kesätöistä kertoi ilmoittavansa nyt jo 17 prosenttia, kun lukema oli vuonna 2018 ainoastaan seitsemän prosenttia.

Kysyimme myös, miten yrityksissä kesätyöntekijöistä pidetään huolta, miten heitä perehdytetään ja ohjataan, miten annetaan palautetta. Kesätyöntekijät saavat useissa yrityksissä perehdytystä yrityksen arvoihin ja jatkuvaa palautetta annetaan kiitettävästi. On myös hyvä muistaa käydä jonkinlainen palautekeskustelu kesätyöntekijän kanssa työsuhteen päätyttyä. Positiivinen työnantajakuva kertautuu nopeasti nuorten keskuudessa – ja tietysti myös negatiivinen.


Kauppakamarin kesätyökysely lähetettiin Tampereen kauppakamarin yli neljä henkeä työllistäville jäsenyrityksille ja yhteisöille. Vastauksia tuli 210 yrityksestä, vastausprosentti oli näin 16. Kysely tehtiin 11.–21.2.2020.

Lisätietoja: Tampereen kauppakamarin apulaisjohtaja Markus Sjölund, 040 745 4342.


Kesätyökyselyn tulokset graafeina täällä.