Kauppakamarin jäsenkysely: optimistiset odotukset, huolenaiheitakin on

Pyörät pyörivät ja yritykset uskovat liikevaihtonsa kasvavan seuraavalla puolivuotisjaksolla. Kasvuodotuksia kuristaa pahiten työvoimapula ja Ukrainan sodan seuraukset näkyvät myös pirkanmaalaisissa yrityksissä. Kuva Pixhill.

Pirkanmaalaisten yritysten talousodotukset ovat edelleen verrattain optimistiset. Tilauskirjat näyttävät hyviltä, mutta kysyntään vastaamisessa voi olla vaikeuksia. Suurimmat haasteet ovat työvoimapula, ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa ja muut kansainvälisen kaupan häiriöt.

Tiedot käyvät ilmi Tampereen kauppakamarin huhtikuussa tekemästä jäsenbarometristä.

Tampereen kauppakamarin vuoden ensimmäiseen barometrikyselyyn vastasi 243 yritystä. Suhdannekysely oli jo toinen sitten Ukrainan sodan syttymisen. Keskuskauppakamari teki ensimmäisen kyselyn kaikkien kauppakamarien jäsenyrityksille maaliskuussa. Siihen verrattuna tunnelmat Pirkanmaalla ovat säilyneet suunnilleen ennallaan.

Barometrin mukaan 54 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi liikevaihtonsa olevan suurempi kuin vuosi sitten. Hyvään kehitykseen kuuden seuraavan kuukauden aikana uskoi 47 prosenttia vastaajista. Liikevaihdon heikkenemiseen uskoi ainoastaan 12 prosenttia.

– Vuosi sitten mittausajankohta oli vielä korona-aikaa, mikä näkyi tietenkin tuloksissa, tarkentaa johtaja Markus Sjölund Tampereen kauppakamarista.

Valtaosa, 46 prosenttia, kertoi henkilöstömääränsä pysyneen samalla tasolla kuin vuosi sitten. Henkilöstön kasvusta raportoi 40 prosenttia. Henkilöstön kehittymiseen suotuisasti uskoi 46 prosenttia vastanneista ja ainoastaan kymmenen prosenttia arveli, että yrityksellä on vähennystarvetta tulevalla puolivuotisjaksolla.

52 prosenttia vastanneista kertoi yrityksensä investointien pysyneen ennallaan vuoteen 2021 verrattuna. 56 prosenttia uskoi investointien pysyvän ennallaan myös lähitulevaisuudessa.Toiminnan rajoitteista ylivoimaisesti suurin on ammattitaitoisen työvoiman puute, josta kertoi 51 prosenttia vastanneista. Toiseksi eniten haittaa on kansainvälisen kaupan häiriöistä (40 prosenttia). Kolmanneksi yleisin rajoite on Venäjän hyökkäyksestä seuranneet pakotteet (24 prosenttia).

Kyky vastata kysyntään mietityttää

Vientiyritysten tilanne näyttää Pirkanmaalla pääosin positiiviselta.

Vastaajista 41 prosenttia kertoi viennin olevan edellisvuotta korkeammalla tasolla ja yli puolet kertoi tilauskantansa olevan suurempi kuin vuosi sitten. Myönteiseen kehitykseen kuuden seuraavan kuukauden aikana uskoi 38 prosenttia. 42 prosenttia katsoi tilauskantansa säilyvän muuttumattomana. Heikennyksiin uskoi 18 prosenttia.

– Tilanne on nyt hieman erilainen kuin aiemmissa talouden häiriöissä. Perinteisesti Pirkanmaan yritykset ovat kamppailleet kriisiaikoina heikentyneen kysynnän kanssa. Nyt kysyntää näyttäisi riittävän, mutta yrityksiä huolestuttaa, pystyvätkö ne siihen vastaamaan.

– Työvoimapula, kuljetusaikojen venyminen, raaka-aineiden hintojen nousu sekä ongelmat komponenttien saatavuudessa haittaavat yritysten toimintaa myös Pirkanmaalla. Ukrainan sodan ohella Kiinan koronatoimet luovat epävarmuutta, Sjölund sanoo.


Tutustu yritysbarometrin aineistoon.

Lue myös Markus Sjölundin pääkirjoitus.