Kauppakamarikysely: yritysten investoinnit viivästyneet hitaan kaavoituksen takia

Kyselyyn osallistuneet tamperelaiset yritykset pitivät tärkeimpänä kunnan ja yksityisen toimijan yhteistyön lisäämistä kaavoituksen valmistelussa (asteikolla 1–5, 1=ei merkityksellistä, 5=hyvin tärkeää). Lähes yhtä tärkeää olisi lupien haun keskittäminen yhdelle viranomaiselle, ja moni rajaisi myös valitusoikeutta.

Tuoreen kauppakamareiden kyselyn mukaan kaavoituksen ja luvituksen hitaus on merkittävin syy kuntiin tehtävien investointien viivästymisessä. Tilanne tunnistetaan myös Tampereella.

Kyselyssä 10 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi, että kaavoitus- ja luvitusprosessi on hidastanut investointeja merkittävästi. Viivästyneistä hankkeista 30 prosenttia oli arvoltaan yli 5 miljoonan euron investointeja.

Tampereen kauppakamareiden jäsenyritykset kertoivat samansuuntaisista kokemuksista. Lähes 10 prosenttia kertoi investoinnin viivästymisestä tai peruuntumisesta viranomaislupiin liittyvästä syystä vuosina 2019–2020. Esimerkiksi rakennusluvan saaminen on voinut kestää lähes vuoden ja suunnitelmasta tehty valitus on siirtänyt investoinnin toiseen kuntaan.

– Kun puhutaan yli viiden miljoonan euron investoinnista, puhutaan jo todella suurista summista. Nämä investoinnit tuovat kuntaan työpaikkoja ja sitä myöten verotuloja. On kaikkien etu, että kaavoitus- ja luvitusprosesseista saadaan ennakoitavia ja sujuvia, sanoo Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood.

Vastauksista nousi esille yritysten toive nykyistä parempaan yhteistyöhön kunnan ja yksityisten toimijoiden välillä kaavoituksen valmistelussa. Lähes 48 prosenttia tamperelaisvastaajista piti niin sanottua yhden luukun -periaatetta parhaana tapana nopeuttaa prosesseja. Yhden luukun periaate yhdistäisi lupien haun yhdelle viranomaiselle. Nykyään yritykset joutuvat hakemaan investoinneilleen monia eri lupia usealta eri taholta.

Kaavoituksen valitusoikeuteen rajausta toivoi 48 prosenttia tamperelaisista vastaajista.

Ennakoitavuuden ja sujuvuuden takaamiseksi kaavoituksessa tarvitaan myös vahvempaa selkänojaa, joka voidaan taata ainoastaan lainsäädännön kautta.

– Meneillään oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus on valitettavasti ajelehtimassa suuntaan, jonka horisontissa ei näy alueidenkäytön ketterä, yksinkertainen tai rivakasti toimiva järjestelmä, jonka avulla investointeja voitaisiin houkutella, toteaa Wood.

Kauppakamarien mielessä hyvinvoivissa, kasvavissa kunnissa pidetään huolta sujuvista lupaprosesseista sekä aktiivisesta maankäyttöpolitiikasta. Kauppakamarit vaativat, että:

1. Liian yksityiskohtaisia kaava- ja rakennusmääräyksiä puretaan
2. Rakennuskelpoista tonttimaata on saatavilla riittävästi
3. Lupaprosesseja nopeutetaan


Kauppakamareiden jäsenyrityksille tehty kysely toteutettiin keväällä 2021 ja kyselyyn vastasi 807 yritystä eri puolilta Suomea. Näistä 108 oli Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksiä.

Tutustu kyselyn Tampereen aineistoon täältä.

Lue kauppakamareiden kuntavaaliteesit täältä.