Kauppakamarikysely: työmatka-ajo vähentynyt roimasti koronan takia

Syinä työmatka-ajamisen vähenemiseen ovat etätyön lisääntyminen ja työtapojen digitalisoituminen. Tieliikenteen päästöt voivat vähentyä arvioitua nopeammin.

Työhön liittyvä automatkustaminen vähenee, vaikka koronaeristäytyminen loppuu. Syynä on yritysten uudenlainen arki, jonka piirteitä ovat etätöiden lisääntyminen ja digitalisaation vauhdittuminen.

Kauppakamarien jäsenyrityksille tekemään kyselyyn vastanneista yli 71 prosenttia kertoi työhön liittyvän automatkustaminen vähenevän joko merkittävästi tai jonkin verran. Työajon lisääntymiseen ei uskonut juuri kukaan. Tampereen kauppakamarin jäsenyritykset arvioivat kehitystä samalla tavalla.

Työmatka-ajamisen vähenemiseen suurena syynä on etätyön lisääntyminen ja työtapojen digitalisoituminen. Kyselyyn vastanneet tamperelaisyritykset olivat samoilla linjoilla: 78 prosenttia uskoi etätyön lisääntyvän, ja 70 prosenttia näki digitalisaation vauhdittuvan koronan jälkeisessä työelämässä.

– Työelämä on kokenut suuren muutoksen koronapandemian takia. Työmatka-autoilun väheneminen on asia, jota ei ole osattu vielä täysin ottaa huomioon, kun mietitään esimerkiksi päästövähennystavoitteita. Tuoreen kyselyn tulos toivottavasti herättää päättäjiä, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan tieliikenteen päästöt todennäköisesti alenevat nopeammin kuin on osattu arvata. Tieliikenteen sähköistymisen lisäksi ihmisten käyttäytymisen muutokset, kuten työmatka-autoilun väheneminen, nopeuttavat päästövähennystavoitteisiin pääsemistä.

– Tämänkään takia emme tarvitse kansallista päästökauppajärjestelmää päällekkäin EU:n järjestelmän kanssa. Toivoisin päättäjiltä laajempaa visiota tulevaisuuden liikenteen näkymistä ja niiden vaikutuksista päästöihin, Romakkaniemi sanoo.

Henkilöstömäärän vaihtelu tasaantunut

Koronapandemialla on ollut rajuja vaikutuksia yritysten henkilöstömäärään. Laajoista lomautuksista ja irtisanomisista on kuitenkin jo päästy. Kyselyyn vastanneista tamperelaisyrityksistä 84 prosenttia kertoi henkilöstömääränsä kasvavan tai pysyvän ennallaan kahden seuraavan kuukauden aikana.

Neljännes tamperelaisvastaajista kertoi, että työelämän palautuessa koronan jälkeiseen normaaliin niiden tilantarve vähenee. 47 prosenttia ei kuitenkaan usko merkittävään muutokseen nykyiseen verrattuna.

Tutustu kyselyn Tampereen aineistoon täältä.


Kauppakamarien kysely tehtiin 14.9.2021. Kyselyyn vastasi 1994 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksiä kyselyyn osallistui 245.