Kauppakamarikysely: Korona kärjistää yritysten rahoitusvaikeuksia

Kauppakamarien jäsenyrityksille tehdystä selvityksestä käy ilmi, että 45 prosenttia yrityksistä on tarvinnut ylimääräistä rahoitusta kriisin aikana. Reilulla kymmenellä prosentilla on ollut vaikeuksia saada rahoitusta.

Hallituksen parhaillaan suunnittelemat liikkumisrajoitukset osuvat jälleen erityisesti pieniin yrityksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan yrityksiin.

Pulmia saada rahoitusta on ollut erityisesti majoitus- ja ravitsemustoiminnan toimialalla sekä taiteessa, viihteessä ja virkistyksessä. Ongelmat painottuvat pieniin yrityksiin, kun taas suurilla yrityksillä rahoituksellisia vaikeuksia ei ole ollut.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3. ja siihen vastasi valtakunnallisesti lähes 2700 yritystä kaikilta toimialoilta.

Kyselystä selviää, että noin viidenneksellä vastanneista yrityksistä on kertynyt tavallista enemmän erääntynyttä ostovelkaa. Toisin sanoen yrityksellä on ollut hankaluuksia suoriutua ostoihin liittyvistä laskuista.

Ostovelka on kasvanut niin ikään erityisesti pienissä yrityksissä. Toimialoittain tarkasteltuna erityisesti majoitus- ja ravitsemistoiminta sekä taiteet, viihde ja virkistys erottuvat joukosta huolestuttavalla tavalla. MaRa-alalla peräti puolella vastanneista erääntyneet ostovelat ovat kasvaneet ainakin jonkin verran tavallista enemmän.

– Pandemia on kiistatta kohdellut majoitus- ja ravintola-alaa erittäin kovalla kädellä. Hallituksen sulkutoimet ovat kohdistuneet poikkeuksellisen kovasti juuri tälle alalle sekä taiteeseen, viihteeseen ja virkistykseen. Seuraukset näkyvät monin tavoin, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo.

Noin yksi neljästä kyselyyn vastanneesta yrityksestä on pidentänyt lähettämiensä laskujen maksuaikoja. Yritykset ovat siis joustaneet asiakkaidensa hyväksi.

Ovatko yrityksenne erääntyneet myyntisaamiset lisääntyneet koronakriisin takia? Kyllä, vastasi lähes 40 prosenttia kyselyn tamperelaisyrityksistä. Lähes 30 prosenttia tamperelaisista kertoi myös pidentäneensä laskujensa maksuaikoja.

Hallituksen parhaillaan suunnittelemat liikkumisrajoitukset osuvat erityisen kovasti pieniin kaupan alan yrityksiin sekä jo pahoin kärsineeseen majoitus- ja ravintola-alaan. Kotamäen mukaan mahdollisesti voimaantulevat liikkumisrajoitukset saattavat olla lopullinen kuolinisku monelle yritykselle.

– Hallituksen pitäisi vielä kertaalleen miettiä, ovatko tämänkaltaiset rajoitukset oikeanlaisia. Jos päädytään siihen, että erityistavaraliikkeet ja tietyt palvelut, kuten kampaamot, saavat olla auki, mutta niihin ei saa mennä, tilanne on absurdi. Valtion pitää tällaisessa tilanteessa korvata yrityksille liikkumisrajoituksista aiheutuvat menetykset, Kotamäki sanoo.

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.3.2021. Kyselyyn vastasi 2681 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ja kaiken kokoisista yrityksistä ympäri Suomea. Kyselyyn vastanneista 303 oli Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksiä.