Kauppakamarikysely: kokemukset ulkomaisista osaajista pääosin myönteisiä

Kauppakamareiden tuoreen kyselyn mukaan yritykset tarvitsevat ulkomaisia osaajia erityisesti työntekijätehtäviin. Pirkanmaalla poistuma työelämästä on erityisen suurta, eikä kyse ole ohimenevästä ilmiöstä.

Kauppakamareiden tuoreen kyselyn mukaan yritykset tarvitsevat ulkomaisia osaajia erityisesti työntekijätehtäviin. Pirkanmaalla poistuma työelämästä on erityisen suurta, eikä kyse ole ohimenevästä ilmiöstä.

Keskuskauppakamari on huolissaan siitä, että maahanmuuton vauhdittamiseen tähtäävät toimet keskittyvät liikaa asiantuntijoihin ja erityisasiantuntijoihin, vaikka yritykset tarvitsevat osaajia erityisesti työntekijätehtäviin.

Kauppakamareiden tuoreen kyselyn mukaan yleisin syy ulkomaisten osaajien rekrytointiin on, että Suomessa ei ole saatavilla yritysten tarvitsemaa osaavaa työvoimaa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin 40 prosenttia on jo rekrytoinut ulkomaalaisia työntekijöitä ja noin 40 prosenttia aikoo rekrytoida heitä myös jatkossa.

Kyselyyn vastanneista tamperelaisyrityksistä runsaat 40 prosenttia oli rekrytoinut tai vuokrannut ulkomaista työvoimaa viiden viime vuoden aikana. Yli 48 prosenttia kertoi rekrytoivansa ulkomailta jatkossakin.

Valtakunnallisten tulosten mukaan noin 70 prosenttia yrityksistä kertoi hakevansa ulkomaalaisia osaajia työntekijätehtäviin. Hieman alle 50 prosenttia tarvitsee osaajia asiantuntijatehtäviin ja 10 prosenttia johtotehtäviin.

Tamperelaisista 61,5 prosenttia kertoi hakevansa ulkomaisia osaajia nimenomaan työntekijätehtäviin. 52 prosenttia vastanneista kertoi tarvitsevansa osaajia asiantuntijatehtäviin ja noin 9 prosenttia johtotehtäviin.

– Kyselyn tuloksista herää vakava huoli siitä, että keskittyykö hallitus liikaa vauhdittamaan vain asiantuntijoiden ja erityisasiantuntijoiden maahanmuuttoa. Yrityksillä on suuri tarve myös tavallisille ammattiosaajille. Myös tähän tarpeeseen pitää pystyä vastaamaan ja lisäämään laajasti työntekijöiden maahanmuuttoa, sanoo Keskuskauppakamarin johtava osaamisasiantuntija Mikko Valtonen.

Pirkanmaalla poistuma erityisen suurta

Ulkomaisia osaajia rekrytoineiden yritysten kokemukset ovat erittäin positiivisia. Vain noin 6 prosenttia ilmoitti, että kokemus oli negatiivinen.

Tamperelaisista vain hieman yli kaksi prosenttia kertoi kokemuksen olleen negatiivinen, positiivisesta tai erittäin positiivisesta kokemuksesta kertoi runsaat 63 prosenttia.

– Moni yritys ratkoo osaajapulaa rekrytoimalla ulkomaalaisia osaajia ja heidän kokemuksensa ovat erittäin positiivisia. Kuitenkin edelleen noin 60 prosenttia yrityksistä ei rekrytoi ulkomailta eikä siis hyödynnä tätä mahdollisuutta. Osaajapulan ratkaisemiseksi pitää ottaa käyttöön kaikki keinot. Tarvitsemme yksinkertaisesti enemmän ulkomaisia osaajia Suomeen, Valtonen sanoo.

– Pirkanmaalaisesta työelämästä poistuu lähivuosina huomattavasti enemmän osaajia kuin sinne pienemmistä ikäluokista on tulossa. Tämä koskee lähes kaikkia toimialoja ja edellyttää työperäisen maahanmuuton selvästi korkeampaa tasoa. Kyse ei ole ohimenevästä ilmiöstä vaan jatkuvasta tarpeesta, jonka toteutumista pitää hidastamisen sijaan edistää, täydentää johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista.

Yksi ulkomaisten osaajien rekrytoinnin ongelmakohdista on hankalaksi koettu oleskelulupaprosessi. Kyselyyn vastanneista yrityksistä vain kuusi prosenttia vastasi työperäisen oleskelulupaprosessin olevan sujuva. Lähes 45 prosentin mielestä prosessi on kankea tai erittäin kankea.

Noin puolet Suomeen rekrytoiduista ulkomaalaisista osaajista tulee EU-alueen ulkopuolelta. Toisin sanoen iso osa käy läpi vaivalloiseksi koetun oleskelulupaprosessin Suomeen tullessaan.

Kyselyyn vastanneet tamperelaisyritykset pitävät valmiuksiaan rekrytoida ulkoimaisia työntekijöitä pääosin hyvinä. Moni käyttää apunaan ulkopuolista kumppania, kuten henkilöstöpalvelualan yritystä.

Kyselyyn vastanneet tamperelaisyritykset pitävät valmiuksiaan rekrytoida ulkoimaisia työntekijöitä pääosin hyvinä. Moni käyttää apunaan ulkopuolista kumppania, kuten henkilöstöpalvelualan yritystä.

Saatavuusharkinta poistettava

Keskuskauppakamari on esittänyt maahanmuuton vauhdittamiseksi muun muassa saatavuusharkinnan poistamista. Viime vuosina työn perusteella haetuista oleskeluluvista hieman yli puolet on ollut saatavuusharkinnan piirissä.

– Kyselyn tulosten perusteella tarve saatavuusharkinnan poistamiselle on ilmeinen. Myös duunareiden maahanmuuton pitää olla sujuvaa ilman toimimattoman saatavuusharkintajärjestelmän tuomaa byrokratiaa, Valtonen sanoo.


Kauppakamarien kysely tehtiin 8.-13.12.2021. Kyselyyn vastasi 1184 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli 6,4 % vastanneista.


Tutustu kyselyn Tampereen aineistoon täältä.