Kauppakamarien koronakysely yrityksille:
Paikallinen sopiminen auttaisi

Paikallisen sopimisen lisääminen ja verojen alentaminen ovat Tampereen kauppakamarin ja muidenkin kauppakamarien jäsenyritysten mielestä ylivoimaisesti tärkeimpiä toimia, joita maan hallituksen odotetaan tekevän kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi, selviää kauppakamarien syyskuun alussa tekemästä koronakyselystä.

Veronalennuksia pitäisi kohdistaa erityisesti työn verotukseen, arvonlisäveroon ja yhteisöveroon.

Erityisesti työn verotuksen alentaminen on tärkeää, sanoo Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Eskelinen.

Yrityksistä yli 80 prosenttia arvioi, että hallitus ei ole niiden viestejä kuullut. Suunnilleen sama määrä yrityksiä ei myöskään usko, että hallitus pystyy tekemään tarpeellisia työllisyyttä ja kilpailukykyä edistäviä ratkaisuja Suomen talouden kääntämiseksi parempaan suuntaan.

Eskelinen huomauttaa, että poliitikkojen ja yritysjohtajien vuoropuhelua tarvitaan ja että se on osaltaan ollut luomassa Suomesta menestystarinaa.

Taloudessa paljon on kiinni luottamuksesta. Jos yrityksissä nähdään, ettei hallitus pysty Suomen talouden tilannetta parantamaan, eivät ne myöskään investoi ja työllistä, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan kyselyn tulos on vakava viesti myös siitä, että yhteiskunnan kaikkia voimia ei ole otettu käyttöön, kun ratkotaan ongelmia, joita koronapandemia on entisestään lisännyt.

Nyt jos koskaan tarvitaan yhteistyötä. Yrityksillä ja elinkeinoelämällä on ratkaisuja työllisyyteen ja Suomen kilpailukykyyn liittyviin ongelmiin, niitä pitää hallituksenkin kuulla.

Mitä toimia odotatte hallitukselta kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi? Yritykset saivat valita useasta kohdasta kolme tärkeintä.

Mitä toimia odotatte hallitukselta kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi? Yritykset saivat valita useasta kohdasta kolme tärkeintä.


Minkä veron alentaminen auttaisi yrityksiä eniten? Yritykset saivat valita useasta kohdasta kolme tärkeintä.

Minkä veron alentaminen auttaisi yrityksiä eniten? Yritykset saivat valita useasta kohdasta kolme tärkeintä.

Vakaa mutta vakava tilanne

Yritysten ennusteet liikevaihdon ja henkilöstömäärien kehityksestä ovat samassa linjassa kesäkuussa tehdyn kyselyn kanssa. Tilanne on edelleen vakava.

Kyselyyn vastanneista 355:stä Tampereen kauppakamarin jäsenyrityksestä 91,5 prosenttia arvioi koronaviruksen vaikuttaneen tai vaikuttavan jatkossa yrityksen toimintaan.
Liikevaihto on pysynyt ennallaan tai kasvanut 27,7 prosentilla, seuraavan kahden kuukauden aikana tällaista kehitystä arvioi 28,4 prosenttia vastaajista. Noin kolme neljästä yrityksestä vastaa, että koronavirus on vaikuttanut negatiivisesti niiden liikevaihtoon.

Henkilöstö on pysynyt ennallaan tai kasvanut 61,6 prosentilla vastaajista, ja 60,5 prosenttia arvioi tilanteen jatkuvan tällaisena kahden seuraavankin kuukauden aikana. 1–25 prosentin henkilöstövähennyksistä raportoi 29,4 prosenttia vastaajista, kahden kuukauden kuluttua henkilöstövähennyksiä ennustaa 30,2 prosenttia vastaajista.

Konkurssin riski on koronavirusepidemian aikana noussut merkittävästi 24,8 prosentilla yrityksistä.

Tapahtuma- ja messualat ovat todella suurissa vaikeuksissa. Teollisuudenkaan tilanne ja tulevaisuus eivät näytä hyviltä, Eskelinen sanoo.Kauppakamarien kysely tehtiin 2.9.2020. Kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 3145 ja Tampereen kauppakamarista 355 jäsenyritystä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16–17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5., 1.6. ja 23.6.

Tampereen kauppakamarin jäsenistä suurimmat vastaajaryhmät olivat samat kuin aiemmissakin kyselyissä, eli teollisuus (22,7 %), muu palvelutoiminta (13,8 %), tukku- ja vähittäiskauppa (10,9 %) sekä informaatio ja viestintä (7,8 %), 2–9 henkeä työllistäviä vastaajista oli 29 %, 10–49 työllistäviä oli 38,6 %. Alle kahden miljoonan liikevaihdon yrityksiä vastaajista oli 47,7 %, 2–10 miljoonaa vaihtavia oli 30,2 % ja 11–49 miljoonaa vaihtavia oli 12,4 %.

Kyselyn graafit tampereen kauppakamari_koronakysely 4.9.2020.pdf